Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Роздрібний тариф, за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається з закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат на постачання електричної енергії.

Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Де /’ – група споживачів (перша група – суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи – підприємці, друга група – міське та сільське населення);

І – клас напруги (визначається у порядку, затвердженому НКРЕ); Цр3 – прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії у розрахунковому місяці, на який встановлюються роздрібні тарифи на електричну енергію (розраховується у порядку, затвердженому НКРЕ);

КІ – економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат

Електричної енергії на передачу місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги, що затверджується НКРЕ;

7^ – тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ (гривень/МВт/год.);

Г, п – тариф на постачання електричної енергії, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ (гривень/МВт/год.).

8.3.5. Порядок установлення роздрібних цін на природний газ для населення

Встановлення роздрібних цін на природний газ для населення здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) на основі аналізу:

– фактичних (за попередні три роки) та планованих обсягів споживання природного газу населенням у розрізі диференційованих груп за обсягами споживання з урахуванням наявності/відсутності лічильників газу;

– фактичної (за попередні три роки) кількості абонентів, які споживають природний газ, у розрізі диференційованих груп за обсягами споживання з урахуванням наявності/відсутності лічильників природного газу;

– планованих обсягів природного газу, що видобувається суб’єктами;

– аналітично-статистичних даних щодо оснащення лічильниками природного газу об’єктів житлового фонду;

– фактичного (за попередній рік) і прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу (в частині обсягів, що розподіляються для потреб населення);

– витрат суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу для населення за базовий та на планований період з відповідним обгрунтуванням кожної статті витрат;

– копій фінансової звітності уповноваженого суб’єкта. Уповноважений суб’єкт подає НКРЕ засвідчені підписом керівника:

– звіт про результати господарської діяльності з детальним розшифруванням витрат, пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню, відповідними розрахунками та пояснювальною запискою – щокварталу не пізніше 28 числа наступного місяця (за підсумками року – до 28 лютого);

– інформацію про забезпечення природним газом населення разом з розрахунком середньозваженої ціни та вартості реалізованого природного газу населенню – щомісяця не пізніше 28 числа наступного періоду (за підсумками року – до 28 лютого).

Рішення щодо встановлення роздрібних цін ухвалюється НКРЕ. Формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення має певні особливості. Ця процедура має враховувати:

– диференціацію таких цін залежно від річного обсягу споживання природного газу населенням та наявності/відсутності лічильників природного газу;

– збільшення на 10 % такої ціни за умови відсутності лічильника газу.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення розраховуються НКРЕ, виходячи з:

– середньозваженої ціни природного газу як товару;

– питомих витрат уповноваженого суб’єкта, пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню;

– збору у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається населенню);

– загального тарифу на транспортування природного газу;

– середньозваженого тарифу на постачання природного газу;

– податку на додану вартість;

– планованого річного обсягу споживання природного газу населенням, передбаченого прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу;

– планованих річних обсягів розподілу природного газу для потреб населення, що видобувається суб’єктами, та інших ресурсів природного газу, що належить до інших ресурсів уповноваженого суб’єкта, передбачених прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу.

Середньозважена ціна природного газу як товару визначається за такою формулою:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Де Ць Цг, Цз, Ц” – закупівельні ціни на товарний природний газ, що видобувається суб’єктами (без урахування податку на додану вартість);

У1, У2, У3, У” – обсяги товарного природного газу, що видобувається зазначеними суб’єктами і використовується відповідно до прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу для потреб населення;

Цш – ціна природного газу, що належить до інших ресурсів уповноваженого суб’єкта (без урахування податку на додану вартість);

Уш – обсяг природного газу, що належить до інших ресурсів уповноваженого суб’єкта.

Закупівельні ціни на товарний природний газ, що видобувається суб’єктами, встановлюються НКРЕ в межах повноважень.

За умови недостатності обсягів товарного природного газу, що видобувається суб’єктами, НКРЕ відповідно до прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу проводить розрахунки середньозваженої ціни природного газу як товару з урахуванням обсягів природного газу, що належать до інших ресурсів уповноваженого суб’єкта.

Питомі витрати уповноваженого суб’єкта охоплюють:

– витрати, пов’язані з закачуванням природного газу для потреб населення до підземних сховищ, його зберіганням та відбором;

– адміністративні витрати, пов’язані з закупівлею та реалізацією природного газу для потреб населення;

– витрати, пов’язані зі створенням страхового запасу природного газу для потреб населення.

Рівень питомих витрат уповноваженого суб’єкта, що застосовується під час розрахунку роздрібних цін, визначається на основі матеріалів, поданих таким суб’єктом, з урахуванням їх економічної обгрунтованості.

Диференціація обсягів природного газу здійснюється НКРЕ з урахуванням вимоги щодо дотримання вартісного балансу, який визначається за такими формулами:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Де Ц середня – середня ціна реалізації природного газу населенню;

Рзаг – загальний обсяг реалізації природного газу населенню;

КПдв – коефіцієнт, що враховує ставку податку на додану вартість;

Црозд І – роздрібна ціна природного газу у відповідній диференційованій за обсягами групі (з урахуванням податку на додану вартість);

^диф І – обсяг споживання природного газу населенням у відповідній диференційованій за обсягами групі.

Під час диференціації обсягів природного газу та рівнів роздрібних цін НКРЕ проводить аналіз:

– пропозицій уповноваженого суб’єкта, громадян, їх об’єднань, суб’єктів господарювання, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– статистичної та іншої інформації про використання природного газу населенням;

– інших показників, пов’язаних з виконанням НКРЕ функцій захисту прав споживачів природного газу.

Середня ціна реалізації природного газу (без урахування податку на додану вартість) визначається формулою:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Де Цтов – середньозважена ціна природного газу як товару (без урахування податку на додану вартість);

Вр – питомі витрати уповноваженого суб’єкта (без урахування податку на додану вартість);

Кцн – коефіцієнт, що враховує цільову надбавку;

Т3аг – загальний тариф на транспортування природного газу (без урахування податку на додану вартість);

Тпост – середньозважений тариф на постачання природного газу (без урахування податку на додану вартість).

Обсяги та ціна продажу уповноваженим суб’єктом гарантованому постачальникові природного газу для потреб населення мають відповідати:

– заявленим гарантованим постачальником планованим обсягам споживання населенням природного газу відповідно до диференціації роздрібних цін за обсягами споживання та з урахуванням наявності/відсутності лічильників природного газу;

– диференційованій за обсягами роздрібній ціні без урахування цільової надбавки, загального тарифу на транспортування природного газу, тарифу на постачання природного газу, встановленим гарантованим постачальником.

Перегляд установлених роздрібних цін на природний газ здійснюється НКРЕ у разі зміни складових середньої ціни реалізації природного газу, вимог законодавства та інших обставин, що значно впливають на їх величину.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію