Місцеве самоврядування – Камінська Н. В

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – ПЕРЕДМОВА

Дослідження місцевого самоврядування як соціального феномена завжди є актуальними, адже у різних варіантах зустрічається практично у кожному суспільстві, із самоврядуванням пов’язують майбутнє соціального управління. Загалом його визначають як право громадян, місцевого співтовариства на самостійну

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дослідження місцевого самоврядування як соціального феномена завжди є актуальними, адже у різних варіантах зустрічається практично у кожному суспільстві, із самоврядуванням пов’язують майбутнє соціального управління. Загалом його визначають як право громадян, місцевого співтовариства на самостійну

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 1. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці

Дослідження місцевого самоврядування як соціального феномена завжди є актуальними, адже у різних варіантах зустрічається практично у кожному суспільстві, із самоврядуванням пов’язують майбутнє соціального управління. Загалом його визначають як право громадян, місцевого співтовариства на самостійну

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 2. Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування

Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава-громадянське суспільство. На думку В. Нерсесянца, Є. Ковєшнікова, О. Батанова, А. Бобилєва, місцеве самоврядування слід розглядати як систему відносин, частину громадянського суспільства поряд з

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 3. Основні теорії і моделі місцевого самоврядування в історії політико-правової думки

Наука про місцеве самоврядування веде свій початок від спроби розв’язати проблему: чи має громада окрему, відмінну від держави, владу, чи вона незалежна від держави публічно-правова корпорація або міцно включена в державний організм і виконує

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 4. Взаємозв’язок категорій “місцеве самоврядування” і “демократія”, “місцеве самоврядування” і “місцеве управління”

На поч. XIX ст. один з перших дослідників самоврядування А. де Токвіль прямо пов’язував природу місцевого самоврядування з демократією, досліджував вплив демократичного правління, демократичних соціальних цінностей на становлення системи місцевого самоврядування, зростання ролі і

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ 1. Зародження місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства Місцеве самоврядування України в її сучасних територіальних вимірах пройшло складний та суперечливий історичний шлях, зазнаючи протягом століть впливу східної та західної політичних культур. Його

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 1. Зародження місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства

§ 1. Зародження місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства Місцеве самоврядування України в її сучасних територіальних вимірах пройшло складний та суперечливий історичний шлях, зазнаючи протягом століть впливу східної та західної політичних культур. Його

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 2. Магдебурзьке право в історії української державності

Важливе значення для розвитку місцевого самоврядування в Україні мало магдебурзьке право, що поширюється на українські міста із сер. XIV ст. і передбачало надання міській громаді право здійснювати місцеве управління, запровадити модель місцевого самоврядування на

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 3. Радянський період розвитку місцевого самоврядування: уроки для сучасної України

Вивчаючи історичні корені місцевого самоврядування в Україні, не можемо оминути період, коли місцеву владу уособлювала “радянська вертикаль”. Є необхідність його оцінити без зайвої ідеологізації та політизації. Як відомо, серед концепцій місцевого самоврядування, виділяють так