Мікроекономіка – Лісовий A. B

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – ПЕРЕДМОВА

В умовах трансформації старої командно-адміністративної економіки та переходу до змішаної економічної системи всім сучасним людям необхідний, як мінімум, базовий обсяг економічних знань. Насамперед, це стосується безпосередніх учасників ринкових перетворень (керівників підприємств і галузей, економістів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

В умовах трансформації старої командно-адміністративної економіки та переходу до змішаної економічної системи всім сучасним людям необхідний, як мінімум, базовий обсяг економічних знань. Насамперед, це стосується безпосередніх учасників ринкових перетворень (керівників підприємств і галузей, економістів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 1.1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки

В умовах трансформації старої командно-адміністративної економіки та переходу до змішаної економічної системи всім сучасним людям необхідний, як мінімум, базовий обсяг економічних знань. Насамперед, це стосується безпосередніх учасників ринкових перетворень (керівників підприємств і галузей, економістів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 1.2. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні

Об’єктом досліджень у мікроекономіці є мікросистема. Мікросистема – це система економічних відносин між господарюючими суб’єктами. Аналізувати мікросистему можна у трьох аспектах: 1) через з’ясування того, які суб’єкти вступають у ці відносини; 2) з приводу

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 1.3. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі

Досягнення цілей мікроекономіки пов’язане з використанням певних методів пізнання економічного життя суспільства. Одними з основних методі в дослідження в мікроекономіці є методи індукції і дедукції. Індукція – це хід дослідження від окремих фактів до

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача Споживач, виходячи на ринок, має мету придбати деяку кількість товарів або послуг для того, щоб задовольнити свої потреби. При цьому він орієнтується на властивості товарів задовольняти

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача Споживач, виходячи на ринок, має мету придбати деяку кількість товарів або послуг для того, щоб задовольнити свої потреби. При цьому він орієнтується на властивості товарів задовольняти

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 2.1. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача Споживач, виходячи на ринок, має мету придбати деяку кількість товарів або послуг для того, щоб задовольнити свої потреби. При цьому він орієнтується на властивості товарів задовольняти

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 2.2 Поняття корисності, сукупна та гранична корисність

Корисність – це задоволення, яке споживач отримує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності. Термін “корисність” ввів англійський вчений Ієремія Бейтам2 (1748-1832). Корисність – поняття виключно індивідуальне: те, що для одного споживача

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 2.3. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена

Рівновага споживача – це оптимальний набір товарів, що максимізус корисність при певному обмеженому рівні бюджету (доходу) споживача. Така рівновага передбачає: як тільки споживач отримує даний набір товарів – у нього зникає стимул замінювати цей

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3.1. Вибір споживача з ординалістських позицій

Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3.2. Криві байдужості, їх властивості

Крива байдужості – це крива, кожна точка якої характеризує споживацький вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг (ринковий кошик або кошик споживача) (рис. 3.2). Ринковий кошик (споживчий кошик) – це комбінація товарів X

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3.3. Бюджетні обмеження і можливості споживача

Як зазначалося, вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету. Бюджет – це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Дохід споживача та купівельна

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3.4. Рівновага споживача

Як зазначалося, вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету. Бюджет – це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Дохід споживача та купівельна

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3.5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід

Розглянемо пару абсолютно необхідних благ за співвідношенням між параметрами кривих байдужості та бюджетною лінією у стані рівноваги. Абсолютно необхідними є блага, відсутність яких не компенсується ніякою кількістю інших благ, тобто в наборі споживача є

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 4. Аналіз поведінки споживача

У попередній темі, для спрощення ситуації і зручності розрахунків, ми вважали, що споживач робить вибір лише з двох товарів. Тепер наблизимо нашу модель до реальної дійсності: проаналізуємо, як споживач робить свій вибір, протиставляючи товар

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 4.1. Реакція споживача на зміну його доходу

У попередній темі, для спрощення ситуації і зручності розрахунків, ми вважали, що споживач робить вибір лише з двох товарів. Тепер наблизимо нашу модель до реальної дійсності: проаналізуємо, як споживач робить свій вибір, протиставляючи товар

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 4.2. Реакція споживача на зміну цін товарів

При дослідженні кривих “дохід – споживання” та кривих Енгеля ми вважали змінним лише дохід, а інші фактори попиту – постійними. Але якщо вважати дохід постійним, а ціни змінними, то можна побудувати криву “ціна –

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 4.3. Ефект заміщення та ефект доходу

При дослідженні кривих “дохід – споживання” та кривих Енгеля ми вважали змінним лише дохід, а інші фактори попиту – постійними. Але якщо вважати дохід постійним, а ціни змінними, то можна побудувати криву “ціна –

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 5. Попит, пропозиція, їx взаємодія

У попередніх темах ми вже розглядали індивідуальний попит певного споживача, тепер розглянемо ринковий попит, що складається з усієї сукупності індивідуальних попитів, а також індивідуальну і ринкову пропозицію та ринкову взаємодію попиту і пропозиції. Завдання

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 5.1. Ринковий попит і закон попиту

У попередніх темах ми вже розглядали індивідуальний попит певного споживача, тепер розглянемо ринковий попит, що складається з усієї сукупності індивідуальних попитів, а також індивідуальну і ринкову пропозицію та ринкову взаємодію попиту і пропозиції. Завдання

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 5.2. Ринкова пропозиція, закон пропозиції

У попередніх темах ми вже розглядали індивідуальний попит певного споживача, тепер розглянемо ринковий попит, що складається з усієї сукупності індивідуальних попитів, а також індивідуальну і ринкову пропозицію та ринкову взаємодію попиту і пропозиції. Завдання

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 5.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

Точка перетину кривої попиту (О) і кривої пропозиції (Б) – не точка їх пінноваги (С Гпис. 5.6У. X – обсяг попиту та пропозиції; Р – ціна; С – точка рівноваги; ХС – рівноважний обсяг

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 5.4. Еластичність попиту і пропозиції

Точка перетину кривої попиту (О) і кривої пропозиції (Б) – не точка їх пінноваги (С Гпис. 5.6У. X – обсяг попиту та пропозиції; Р – ціна; С – точка рівноваги; ХС – рівноважний обсяг

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 2. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА:ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства Для існування людини, для задоволення її потреб потрібні певні блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, меблі, транспортні засоби тощо. Усе це не існує в природі в готовому вигляді (за

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства Для існування людини, для задоволення її потреб потрібні певні блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, меблі, транспортні засоби тощо. Усе це не існує в природі в готовому вигляді (за

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 6.1. Основи виробництва, підприємство як виробничо-ринкова система

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства Для існування людини, для задоволення її потреб потрібні певні блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, меблі, транспортні засоби тощо. Усе це не існує в природі в готовому вигляді (за

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 6.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі

Виробнича функція – це співвідношення між будь-яким набором факторів виробництва і максимальним обсягом продукції. Якщо припустити, що на обсяг виробництва продукції впливають витрати праці (Ь), капіталу (К) і землі {Х то виробнича функція виглядатиме

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Як вже зазначалося, процес виробництва в мікроекономіці розглядається як процес перетворення ресурсів на готову про-дукцію та описується виробничою функцією. Тому в даній темі розглянемо її більш детальніше, аналізуючи різні варіації факторів виробництва: 1) однофакторна

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 7.1. Частинна варіація факторів виробництва

Як вже зазначалося, процес виробництва в мікроекономіці розглядається як процес перетворення ресурсів на готову про-дукцію та описується виробничою функцією. Тому в даній темі розглянемо її більш детальніше, аналізуючи різні варіації факторів виробництва: 1) однофакторна

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 7.2. Ізоквантна варіація факторів виробництва

Як вже зазначалося, процес виробництва в мікроекономіці розглядається як процес перетворення ресурсів на готову про-дукцію та описується виробничою функцією. Тому в даній темі розглянемо її більш детальніше, аналізуючи різні варіації факторів виробництва: 1) однофакторна

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 7.3. Пропорційна варіація факторів виробництва

У довгостроковому періоді всі фактори виробництва є змінними. Підприємство, намагаючись збільшити обсяги виробництва продукції, залучає все більше ресурсів, тобто збільшує масштаб виробництва. При цьому спостерігається різна віддача (ефект) від зміни масштабу виробництва. Зростаюча віддача

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 7.4. Оптимум виробника

У довгостроковому періоді всі фактори виробництва є змінними. Підприємство, намагаючись збільшити обсяги виробництва продукції, залучає все більше ресурсів, тобто збільшує масштаб виробництва. При цьому спостерігається різна віддача (ефект) від зміни масштабу виробництва. Зростаюча віддача

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 8. Витрати виробництва

У ринкових умовах виробництво має товарний характер, тому витрати факторів виробництва в натуральному вигляді отримують вартісну оцінку і перетворюються на витрати виробництва. Завданням цієї теми є вивчення суті виробничих витрат, їх видів, розгляд витрат

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 8.1. Витрати виробництва за короткостроковий період

У ринкових умовах виробництво має товарний характер, тому витрати факторів виробництва в натуральному вигляді отримують вартісну оцінку і перетворюються на витрати виробництва. Завданням цієї теми є вивчення суті виробничих витрат, їх видів, розгляд витрат

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 8.2. Витрати в довгостроковому періоді

У ринкових умовах виробництво має товарний характер, тому витрати факторів виробництва в натуральному вигляді отримують вартісну оцінку і перетворюються на витрати виробництва. Завданням цієї теми є вивчення суті виробничих витрат, їх видів, розгляд витрат

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 3. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР: РИНОК ПРОДУКТУ

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 9.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 9.2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 9.3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 9.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Як відомо, метою кожного підприємця є отримання прибутку. Однак обсяги прибутку залежать від ринкової ситуації, від типу конкуренції. Залежно від типу конкуренції виділяють чотири групи ринків: досконалої (чистої) конкуренції,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 10. Монопольний ринок

Повною протилежністю ринку чистої конкуренції є ринок чистої монополії (монопольний ринок). Це такий вид ринку, де діє лише один виробник певної продукції. Метою даної теми є дослідження поведінки виробника-люї іонолі ста на ринку товарів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 10.1. Модель чистої монополії та її характеристики

Повною протилежністю ринку чистої конкуренції є ринок чистої монополії (монопольний ринок). Це такий вид ринку, де діє лише один виробник певної продукції. Метою даної теми є дослідження поведінки виробника-люї іонолі ста на ринку товарів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 10.2. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом

Повною протилежністю ринку чистої конкуренції є ринок чистої монополії (монопольний ринок). Це такий вид ринку, де діє лише один виробник певної продукції. Метою даної теми є дослідження поведінки виробника-люї іонолі ста на ринку товарів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 10.3. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків

Повною протилежністю ринку чистої конкуренції є ринок чистої монополії (монопольний ринок). Це такий вид ринку, де діє лише один виробник певної продукції. Метою даної теми є дослідження поведінки виробника-люї іонолі ста на ринку товарів,

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – Тема 11. Олігополія

Поведінка виробника на олігополістинному ринку є найскладнішою для прогнозування, тому що потрібно враховувати реакцію конкурентів на певні дії виробника та їх відповідну корекцію. Саме тому висновки, що будуть отримані при аналізі олігополістич-ного ринку для

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 11.1. Теоретичні моделі олігополії

Поведінка виробника на олігополістинному ринку є найскладнішою для прогнозування, тому що потрібно враховувати реакцію конкурентів на певні дії виробника та їх відповідну корекцію. Саме тому висновки, що будуть отримані при аналізі олігополістич-ного ринку для

Мікроекономіка – Лісовий A. B. – 11.2. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни

Поведінка виробника на олігополістинному ринку є найскладнішою для прогнозування, тому що потрібно враховувати реакцію конкурентів на певні дії виробника та їх відповідну корекцію. Саме тому висновки, що будуть отримані при аналізі олігополістич-ного ринку для