Мікроекономіка – Буряк П. Ю

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ВСТУП

Перед ангарами цього навчального посібника стояло одне завдання – запропонувати студентам чітко викладений, цікавий матеріал з основ сучасної мікроекономіки. Знання мікроекономіки має важливе значення як у повсякденному житті пересічного громадянина, так і у веденні

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Розділ І. ВСТУП В МІКРОЕКОНОМІКУ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії Мікроекономіка – одна з базових економічних дисциплін, сукупність яких в західній економічній науці одержала назву “Економіко”. Сюди входять такі дисципліни, як “Макроекономіка” і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії Мікроекономіка – одна з базових економічних дисциплін, сукупність яких в західній економічній науці одержала назву “Економіко”. Сюди входять такі дисципліни, як “Макроекономіка” і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії Мікроекономіка – одна з базових економічних дисциплін, сукупність яких в західній економічній науці одержала назву “Економіко”. Сюди входять такі дисципліни, як “Макроекономіка” і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 1.2. Методи мікроекономічних досліджень

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії Мікроекономіка – одна з базових економічних дисциплін, сукупність яких в західній економічній науці одержала назву “Економіко”. Сюди входять такі дисципліни, як “Макроекономіка” і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 1.3. Предмет мікроекономіки, її суб’єкти та об’єкти

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими суб’єктами ринку (домогосподарствами, підприємствами, державними і приватними організаціями), які прагнуть досягнути своєї мсти шляхом використання обмежених ресурсів, що мають альтернативне використання. Іншими словами, предметом мікроекономіки є

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 1.4. Нормативна і позитивна мікроекономічна теорія

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими суб’єктами ринку (домогосподарствами, підприємствами, державними і приватними організаціями), які прагнуть досягнути своєї мсти шляхом використання обмежених ресурсів, що мають альтернативне використання. Іншими словами, предметом мікроекономіки є

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Розділ II. Основи аналізу попиту і пропозиції

В даному розділі дається аналіз таких основних категорій ринку, як попит, пропозиція, ціна та факторів, які їх визначають. Знання їх сутності дозволить в подальшому зрозуміти механізми вибору суб’єктів ринку (споживачів, які формують попит на

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 2. Основи аналізу попиту і пропозиції

В даному розділі дається аналіз таких основних категорій ринку, як попит, пропозиція, ціна та факторів, які їх визначають. Знання їх сутності дозволить в подальшому зрозуміти механізми вибору суб’єктів ринку (споживачів, які формують попит на

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.1. Попит і закон попиту. Крива попиту

В даному розділі дається аналіз таких основних категорій ринку, як попит, пропозиція, ціна та факторів, які їх визначають. Знання їх сутності дозволить в подальшому зрозуміти механізми вибору суб’єктів ринку (споживачів, які формують попит на

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.2. Нецінові фактори зміни в попиті

Попит залежить не тільки від ціни товару. Є ряд Інших, нецінових, факторів, які формують попит споживачів і зміни в яких викликають зміни в попиті на товар при незмінній ціні на нього. Графік 2-3. Зміна

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.3. Еластичність попиту

2.3.1. Цінова еластичність попиту Одним з основних факторів, який формує попит споживача, є ціна товару. Згідно закону попиту споживачі будуть купувати більшу кількість товару при нижчій на нього ціні (при незмінності всіх інших умов).

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.3.1. Цінова еластичність попиту

2.3.1. Цінова еластичність попиту Одним з основних факторів, який формує попит споживача, є ціна товару. Згідно закону попиту споживачі будуть купувати більшу кількість товару при нижчій на нього ціні (при незмінності всіх інших умов).

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Поняття цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту

2.3.1. Цінова еластичність попиту Одним з основних факторів, який формує попит споживача, є ціна товару. Згідно закону попиту споживачі будуть купувати більшу кількість товару при нижчій на нього ціні (при незмінності всіх інших умов).

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Види еластичності попиту та їх характеристика

Розрізняють різні типи еластичності попиту: еластичний попит; нееластичний попит; одинично еластичний попит; абсолютно неелас-тичний попит; абсолютно еластичний попит. Еластичний попит має місце тоді коли процентна зміна величини попиту с більшою за процентну зміну ціни,

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Властивості цінової еластичності попиту

Цінова еластичність попиту характеризується певними властивостями. По-перше, для більшості кривих попиту, представлених прямою лінією (тобто для кривих попиту з лінійною залежністю), еластичність попиту є неоднаковою на різних цінових інтервалах кривої: еластичність попиту є більшою

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Фактори цінової еластичності попиту

Той факт, що еластичність може змінюватись при русі вниз по кривій попиту, означає, що необхідно обережно підходити до віднесення товару до того чи іншого типу еластичності попиту. Проте можна виділити фактори, які дозволяють в

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.3.2. Перехресна еластичність попиту

Цінова еластичність попиту, яка була розглянута вище, відображає вплив зміни ціни на товар на зміну величини попиту на нього. Проте попит може змінюватись під впливом інших факторів. Одним з них є динаміка цін на

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 2.3.3. Еластичність попиту за доходом

Цінова еластичність попиту, яка була розглянута вище, відображає вплив зміни ціни на товар на зміну величини попиту на нього. Проте попит може змінюватись під впливом інших факторів. Одним з них є динаміка цін на

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 3. Основи аналізу пропозиції

В другій главі була дана характеристика однієї із складових ринку – попиту. Основним завданням даної глави є розкриття іншої сторони ринку – пропозиції та основних факторів, які її визначають. 3.1. Пропозиція і закон пропозиції.

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.1. Пропозиція і закон пропозиції. Крива пропозиції

В другій главі була дана характеристика однієї із складових ринку – попиту. Основним завданням даної глави є розкриття іншої сторони ринку – пропозиції та основних факторів, які її визначають. 3.1. Пропозиція і закон пропозиції.

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.2. Нецінові фактори пропозиції

Дія нецінових факторів пропозиції викликає зміни в пропозиції даного товару при незмінності його ціни, що означає, що виробник буде випускати більше або менше цього товару при кожній з можливих попередніх цінах. Зміни в пропозиції

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.3. Еластичність пропозиції та її фактори

3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як “попит”, але і на категорію “пропозиція”. Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни)

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції

3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як “попит”, але і на категорію “пропозиція”. Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни)

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.3.2. Види еластичності пропозиції та їх характеристика

3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як “попит”, але і на категорію “пропозиція”. Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни)

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.3.3. Властивості цінової еластичності пропозиції

3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як “попит”, але і на категорію “пропозиція”. Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни)

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 3.3.4. Фактори цінової еластичності пропозиції

3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як “попит”, але і на категорію “пропозиція”. Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни)

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 4. Взаємодія попиту та пропозиції. ринкова рівновага. державне регулювання ринкових цін

В попередніх темах були розглянуті лише можливі ціни і відповідні їм величини попиту та пропозиції. Проте не з’ясованим залишається питання, якою в дійсності буде ціна товару і скільки в цьому випадку буде вироблено і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 4.1. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

В попередніх темах були розглянуті лише можливі ціни і відповідні їм величини попиту та пропозиції. Проте не з’ясованим залишається питання, якою в дійсності буде ціна товару і скільки в цьому випадку буде вироблено і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 4.2. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії нецінових факторів попиту і пропозиції

Рівноважна ціна і рівноважна кількість продукту можуть змінюватись в результаті дії нецінових факторів попиту і пропозиції. ЗМІНА ПОПИТУ. З графіка 4-3. а видно, що при незмінності пропозиції продукту X піл впливом дії нецінових факторів

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 4.3. Рента (вигода) споживача і виробника від механізму ринкового ціноутворення

Рівноважна ціна і рівноважна кількість продукту можуть змінюватись в результаті дії нецінових факторів попиту і пропозиції. ЗМІНА ПОПИТУ. З графіка 4-3. а видно, що при незмінності пропозиції продукту X піл впливом дії нецінових факторів

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 4.4. Державне регулювання цін та його наслідки

В більшості розвинених країн ринки регулюються державою. Однією із форм державного регулювання є контроль над цінами. Для покупця ціна товару оцінюється ним як його витрати. Тому покупці вважають підвищення цін несправедливим. Для виробників, власників

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 4.5. Вплив податків та субсидій на ринкову рівновагу

Зміни параметрів ринкової рівноваги державою можуть відбуватися і за допомогою податкового регулювашія та субсидій. Головним інструментом впливу держави на економічну активність є податки. Податкова система використовується для перерозподілу прибутків. Вона скорочує приватне споживання або

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Розділ ІІІ. Основні теорії споживчого вибору

В цьому розділі розглядається теорія поведінки споживача. Цій теорії належить особливе місце в мікроекономічній теорії, оскільки вона описує як люди при обмежених ресурсах здійснюють вибір поміж існуючими альтернативами. Методи і інструменти, розкриті в цьому

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 5. Теорія граничної корисності і споживчий вибір

В цьому розділі розглядається теорія поведінки споживача. Цій теорії належить особливе місце в мікроекономічній теорії, оскільки вона описує як люди при обмежених ресурсах здійснюють вибір поміж існуючими альтернативами. Методи і інструменти, розкриті в цьому

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 5.1. Корисність та споживчі уподобання

В цьому розділі розглядається теорія поведінки споживача. Цій теорії належить особливе місце в мікроекономічній теорії, оскільки вона описує як люди при обмежених ресурсах здійснюють вибір поміж існуючими альтернативами. Методи і інструменти, розкриті в цьому

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 5.2. Теорія граничної корисності та споживчий вибір

Теорія споживчої поведінки пояснює раціональну поведінку покупця, яка полягає у виборі такого єдиного набору товарів із великого їх різноманіття, який дозволяє споживачеві максимізувати особисту вигоду – одержати максимальне задоволення за фіксованого доходу. Кожна людина

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 6. Теорія кривих байдужості і споживчий вибір

Виникнення теорії кривих байдужості (індиферентності) пов’язане з еволюцією поглядів про вимір суб’єктивної корисності споживачем. Оскільки оцінка корисності по абсолютній шкалі на практиці є неможливою, прихильниками теорії граничної корисності була запропонована ідея опису поведінки споживача

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 6.1. Теорія споживчого вибору і вихідні умови аналізу поведінки споживача згідно концепції кривих байдужості

Виникнення теорії кривих байдужості (індиферентності) пов’язане з еволюцією поглядів про вимір суб’єктивної корисності споживачем. Оскільки оцінка корисності по абсолютній шкалі на практиці є неможливою, прихильниками теорії граничної корисності була запропонована ідея опису поведінки споживача

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 6.2. Криві байдужості і гранична норма заміщення

Виникнення теорії кривих байдужості (індиферентності) пов’язане з еволюцією поглядів про вимір суб’єктивної корисності споживачем. Оскільки оцінка корисності по абсолютній шкалі на практиці є неможливою, прихильниками теорії граничної корисності була запропонована ідея опису поведінки споживача

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 6.3. Бюджетні обмеження і бюджетна лінія

На поведінку споживача впливають не тільки переваги тих чи інших наборів товарів, оцінка їх сукупних корисностей. Межу задоволенню необмежених потреб накладають певні обмеження – – обмеження у вигляді фіксованої величини доходу споживача та цін

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 6.4. Графічний вираз споживчої рівноваги

На поведінку споживача впливають не тільки переваги тих чи інших наборів товарів, оцінка їх сукупних корисностей. Межу задоволенню необмежених потреб накладають певні обмеження – – обмеження у вигляді фіксованої величини доходу споживача та цін

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 7. Моделювання поведінки споживача

Розглянута раціональна поведінка споживача в попередніх двох темах є своєрідним механізмом формування попиту на ті чи інші товари. Метою даної теми є розглянути вплив зміни доходу та ціни товару на оптимальний вибір споживача і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 7.1. Зміна оптимального вибору споживача внаслідок цінових змін. Побудова кривих “ціна – споживання”, індивідуального попиту та ринкового попиту

Розглянута раціональна поведінка споживача в попередніх двох темах є своєрідним механізмом формування попиту на ті чи інші товари. Метою даної теми є розглянути вплив зміни доходу та ціни товару на оптимальний вибір споживача і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 7.2. Зміна оптимального вибору споживача в результаті зміни його доходуКрива “дохід – споживання”. Криві Енгеля

Зміна в доходах, так само, як і зміна в цінах на товари, впливає на раціональний вибір споживача та на його попит на товари. Проаналізуємо як зміна в доході при незмінних цінах товарів X і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 7.3. Ефект заміщення та ефект доходу

Зміна в доходах, так само, як і зміна в цінах на товари, впливає на раціональний вибір споживача та на його попит на товари. Проаналізуємо як зміна в доході при незмінних цінах товарів X і

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Розділ IV. Виробництво: витрати і результати діяльності фірми

В попередньому розділі була розглянута поведінка споживача, яка формує попит на товари. В цьому та наступному розділах основна увага буде зосереджена на поведінці виробника, який створює пропозицію цих товарів та на факторах, які її

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – ТЕМА 8. Виробництво. Виробнича функція

В попередньому розділі була розглянута поведінка споживача, яка формує попит на товари. В цьому та наступному розділах основна увага буде зосереджена на поведінці виробника, який створює пропозицію цих товарів та на факторах, які її

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – 8.1. Технологія виробництва. Виробнича функція

В попередньому розділі була розглянута поведінка споживача, яка формує попит на товари. В цьому та наступному розділах основна увага буде зосереджена на поведінці виробника, який створює пропозицію цих товарів та на факторах, які її

Мікроекономіка – Буряк П. Ю. – Поняття виробничої функції. Ізокванта

В попередньому розділі була розглянута поведінка споживача, яка формує попит на товари. В цьому та наступному розділах основна увага буде зосереджена на поведінці виробника, який створює пропозицію цих товарів та на факторах, які її