Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Передмова

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах сфера послуг

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – ЧАСТИНА 1. ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах сфера послуг

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах сфера послуг

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 1.1. Роль сфери послуг в економічній системі країни

Сфера послуг Представляє собою сукупність галузей, підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення яких у системі суспільного виробництва виражається у виробництві й реалізації послуг і духовних благ для населення. Останні десятиліття характеризуються збільшенням ролі сфери

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Структура сфери послуг

Залежно від того, у чому саме проявляються послуги, сферу обслуговування найчастіше умовно ділять на два підсектори: Виробництво матеріальних послуг (транспорт, торгівля, житло-побутове обслуговування та інше.); Виробництво нематеріальних послуг (управління, діяльність армії й органів безпеки,

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 1.2. Поняття і сутність послуги

З виробниками послуг ми зустрічаємося щодня, а точніше на кожному кроці: авіаперевезення, банківські послуги, парки атракціонів, готелі, перукарні, страхові компанії, телефонний зв’язок, кінотеатри, ресторани та багато іншого. Підприємства, що надають послуги вирізняються великою різноманітністю,

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару

Послуги, на відміну від інших товарів, виробляються і споживаються в основному одночасно, внаслідок чого виникає цілий ряд особливостей їх виробництва і управління. По-перше, послуги не підлягають збереженню, що дозволяє виробникам зводити свій оборотний капітал

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 1.4. Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система

Сервісне підприємство є складним комплексом матеріально-технічних, трудових, інформаційних, фінансових та інших ресурсів, призначених для задоволення широкого кола потреб. Різноманіття застосовуваних ресурсів передбачає пошук шляхів раціонального сполучення й використання їх для того, щоб забезпечити досягнення

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

План викладу та засвоєння матеріалу 2.1. Класифікація і систематизація послуг 2.2. Загальна характеристика основних видів послуг 2.2.1. Торговельні послуги 2.2.2. Побутові послуги 2.2.3. Соціально-культурні послуги 2.2.4. Житлово-комунальні послуги 2.2.5. Транспортні послуги 2.2.6. Послуги зв’язку

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2. Загальна характеристика основних видів послуг

2.2.1. Торговельні послуги Різноманітні види корисних дій, які додатково надають торговельні підприємства покупцям в процесі придбання або споживання товарів є торговельними послугами. Ці послуги мають споживчу вартість, яка може виражатися в матеріальній і нематеріальній

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.1. Торговельні послуги

2.2.1. Торговельні послуги Різноманітні види корисних дій, які додатково надають торговельні підприємства покупцям в процесі придбання або споживання товарів є торговельними послугами. Ці послуги мають споживчу вартість, яка може виражатися в матеріальній і нематеріальній

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.2. Побутові послуги

2.2.1. Торговельні послуги Різноманітні види корисних дій, які додатково надають торговельні підприємства покупцям в процесі придбання або споживання товарів є торговельними послугами. Ці послуги мають споживчу вартість, яка може виражатися в матеріальній і нематеріальній

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.3. Соціально-культурні послуги

Соціально-культурна сфера охоплює сукупність галузей підприємств, що виробляють і реалізують товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність організацій цієї сфери має змістовий (соціокультурний) та економічний аспекти. Змістовий (соціокультурний) аспект діяльності організацій

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.4. Житлово-комунальні послуги

Соціально-культурна сфера охоплює сукупність галузей підприємств, що виробляють і реалізують товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність організацій цієї сфери має змістовий (соціокультурний) та економічний аспекти. Змістовий (соціокультурний) аспект діяльності організацій

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.5. Транспортні послуги

Транспортні послуги – послуги, пов’язані з перевезенням готової продукції, сировини та напівфабрикатів із місць виробництва до пунктів споживання або подальшого перероблення. Надають їх як безпосередні виробники продукції, так і спеціалізовані фірми. Послуги пасажирського транспорту

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.6. Послуги зв’язку

Транспортні послуги – послуги, пов’язані з перевезенням готової продукції, сировини та напівфабрикатів із місць виробництва до пунктів споживання або подальшого перероблення. Надають їх як безпосередні виробники продукції, так і спеціалізовані фірми. Послуги пасажирського транспорту

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.7. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги

Результатом розвитку інформаційних технологій є розвиток сфери інформаційних послуг, метою якої є забезпечення споживачів різноманітними інформаційними продуктами. Найбільш динамічним сектором інформаційного ринку є сектор ділової інформації – інформації про товарні ринки і ринки конкурентних

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.3. Життєвий цикл послуг

Процес розвитку послуги можна стисло викласти як послідовність таких кроків (рис. 2.2): Рис. 2.2. Безперервний процес розвитку послуги Народження ідеї. Щоб досягти комерційного успіху на ринку, доводиться розглядати безліч початкових ідей. Для цього треба

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 3. Ринок послуг України

План викладу і засвоєння матеріалу 3.1. Теоретичні засади функціонування ринку послуг 3.2. Особливості ринку послуг 3.3. Інфраструктура ринку послуг 3.4. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України Ринок послуг є складною системою відносин

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 3.1. Теоретичні засади функціонування ринку послуг

План викладу і засвоєння матеріалу 3.1. Теоретичні засади функціонування ринку послуг 3.2. Особливості ринку послуг 3.3. Інфраструктура ринку послуг 3.4. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України Ринок послуг є складною системою відносин

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 3.2. Особливості ринку послуг

Ринок послуг існує в єдності з товарним ринком і є одним з його різновидів. Поряд з тим він має низку специфічних рис, які зумовлюють особливий підхід до підприємницької діяльності на цьому ринку [17]. До

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 3.3. Інфраструктура ринку послуг

Обов’язковим компонентом будь-якої цілісної економічної системи є інфраструктура. Вона не тільки організовує ділові відносини, сприяє реалізації її учасниками інтересів, а й зумовлює спеціалізацію суб’єктів економіки на основі диференціації зайнятих ними ринкових Ніш, спрощує юридичний

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 3.4. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України

В Україні ринок послуг формувався відповідно до вимог централізованої, планової системи господарювання, тривалий час фінансувався державою за залишковим принципом. Зі здобуттям незалежності країна отримала у спадок сформовану структуру ринку послуг, основними суб’єктами якого були

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

План викладу і засвоєння матеріалу 4.1. Сутність конкуренції на ринку послуг 4.2. Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг 4.3. Комплекс маркетингу сервісного підприємства 4.4. Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг Тема розглядає

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 4.1. Сутність конкуренції на ринку послуг

План викладу і засвоєння матеріалу 4.1. Сутність конкуренції на ринку послуг 4.2. Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг 4.3. Комплекс маркетингу сервісного підприємства 4.4. Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг Тема розглядає

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 4.2. Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг

Досягнення цілей підприємства в сфері обслуговування визначається попитом на його послуги у споживачів. В умовах конкурентного ринку, що пропонує вибір виробників послуг, попит на ту чи іншу послугу залежить від результатів порівняння споживачами споживчих

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 4.3. Позиціонування послуг на ринку

Формування конкурентних переваг і утримання споживача в рядах “своїх клієнтів” є найголовнішою метою будь-якого підприємства. Більшість вважає, що підприємства постійно зосереджені на своїх прибутках, адже воно створене щоб заробляти гроші. Але підприємство матиме прибуток

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 4.4. Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг7

Як свідчить світовий досвід, бізнес у сфері послуг може стимулювати підвищення ефективності господарювання лише за умови позитивного сприйняття суспільством, активної підтримки державою його розвитку. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів бізнесу на ринку послуг є системою

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг Розділ 9. Мотивація як

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг

Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг Розділ 9. Мотивація як

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.1. Сутність менеджменту сервісного підприємства

Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг Розділ 9. Мотивація як

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.1.1. Поняття сервісного менеджменту

Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг Розділ 9. Мотивація як

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.1.2. Цілі і завдання менеджменту у сфері послуг

Сфера послуг як система подібна до системи виробництва в промисловості: в обох випадках є певні затрати – ресурси, і є операційний процес, в результаті якого підприємство отримує готовий продукт – товар або послугу. А

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.1.3. Рівні управління сервісного підприємства

Виходячи з переліку завдань, можна зробити висновок, що менеджери на підприємстві відіграють певні ролі та виконують різні функції. Тому на підприємстві будь-якої сфери повинен бути чіткий розподіл функцій у роботі менеджерів різних рівнів. Одна

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.2. Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування

5.2.1. Менеджмент як система Сутність менеджменту визначається формуванням і функціонуванням системи управління. Менеджмент як система – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, механізму, суб’єкту і об’єкту. Функції управління – види діяльності

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.2.1. Менеджмент як система

5.2.1. Менеджмент як система Сутність менеджменту визначається формуванням і функціонуванням системи управління. Менеджмент як система – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, механізму, суб’єкту і об’єкту. Функції управління – види діяльності

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.2.2. Функції та процес управління сервісного підприємства

5.2.1. Менеджмент як система Сутність менеджменту визначається формуванням і функціонуванням системи управління. Менеджмент як система – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, механізму, суб’єкту і об’єкту. Функції управління – види діяльності

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.2.3. Методи управління сервісним підприємством

5.2.1. Менеджмент як система Сутність менеджменту визначається формуванням і функціонуванням системи управління. Менеджмент як система – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, механізму, суб’єкту і об’єкту. Функції управління – види діяльності

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.3. Становлення і розвиток менеджменту як науки

5.3.1. Історія виникнення менеджменту Поняття бізнесу зародилося разом з поняттям товарно-грошових відносин, на общинному етапі розвитку людства. Коли основною формою “торгівлі” між людьми був натуральний обмін, з’явилися міняли-кочівники, що кочували з однієї громади в

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.3.1. Історія виникнення менеджменту

5.3.1. Історія виникнення менеджменту Поняття бізнесу зародилося разом з поняттям товарно-грошових відносин, на общинному етапі розвитку людства. Коли основною формою “торгівлі” між людьми був натуральний обмін, з’явилися міняли-кочівники, що кочували з однієї громади в

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.3.2. Еволюція управління як науки

У першій половиш XX ст. розвивалися чотири різні школи управлінської думки: школа наукового управління, адміністративна школа, школа психології та людських стосунків і школа науки управління (або кількісна школа). Прихильники кожного з цих напрямів вважали,

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 5.3.3. Наукові підходи до управління

У першій половиш XX ст. розвивалися чотири різні школи управлінської думки: школа наукового управління, адміністративна школа, школа психології та людських стосунків і школа науки управління (або кількісна школа). Прихильники кожного з цих напрямів вважали,

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства

План викладу і засвоєння матеріалу 6.1. Сутність і особливості планування у сфері послуг 6.2. Види планування у сфері послуг 6.3. Місія та цілі сервісного підприємства 6.4. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства 6.5. Принципи планування

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 6.1. Сутність і особливості планування у сфері послуг

План викладу і засвоєння матеріалу 6.1. Сутність і особливості планування у сфері послуг 6.2. Види планування у сфері послуг 6.3. Місія та цілі сервісного підприємства 6.4. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства 6.5. Принципи планування

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 6.2. Види планування у сфері послуг

На підприємствах сфери послуг можуть реалізовуватися різні види планування, що розрізняються за цілями, рівнем, предметом і т. п. (рис. 6.2). Рис. 6.2. Класифікація видів планування 1) Класифікація видів планування послуг за цілями. Стратегічне планування

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 6.3. Місія та цілі сервісного підприємства

Функція планування забезпечує реалізацію встановлених цілей, саме тому, початковим етапом процесу планування є вибір цілей. Слід виділяти дві складові поняття “визначення цілей підприємства” – місію та цілі, кожна з яких відіграє свою роль в

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 6.4. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства

Планування базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи “середовище – підприємство”. Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління поділяє підхід до підприємства як до відкритої системи, що постійно взаємодіє з окремими елементами

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 6.5. Принципи планування у сфері послуг

Реалізація функції “планування” повинна грунтуватися на принципах повноти, точності, економічності, гнучкості, безперервності, участі виконавців у розробленні планів. Принцип повноти. Передбачає необхідність охоплення планом усіх параметрів чи дій у сфері (галузі) якої стосуватиметься майбутня діяльність.

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг

План викладу і засвоєння матеріалу 7.1. Концепція стратегічного планування 7.2. Поняття стратегії та її класифікація 7.3. Основні види стратегій 7.3.1. Корпоративні стратегії 7.3.1.1. Стратегії концентрованого росту 7.3.1.2. Стратегії інтегрованого росту 7.3.1.3. Стратегії диверсифікації 7.3.1.4.

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 7.1. Концепція стратегічного планування

План викладу і засвоєння матеріалу 7.1. Концепція стратегічного планування 7.2. Поняття стратегії та її класифікація 7.3. Основні види стратегій 7.3.1. Корпоративні стратегії 7.3.1.1. Стратегії концентрованого росту 7.3.1.2. Стратегії інтегрованого росту 7.3.1.3. Стратегії диверсифікації 7.3.1.4.