Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.7. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги

Результатом розвитку інформаційних технологій є розвиток сфери інформаційних послуг, метою якої є забезпечення споживачів різноманітними інформаційними продуктами. Найбільш динамічним сектором інформаційного ринку є сектор ділової інформації – інформації про товарні ринки і ринки конкурентних країн. На сучасному етапі інформаційний ринок являє собою надзвичайно складну структуру, що динамічно розвивається. Інформаційні послуги є специфічним продуктом, якого потребує усе ширше коло споживачів, тому становлення ринку інформації повинно грунтуватися на таких принципах: відкритість, доступність, законність отримання, використання, поширення та зберігання інформації.

Основним видом інформаційно-консультативних послуг є консалтинг. Консалтинг (англ. consulting, від consult – радитися, консультуватися) – діяльність спеціалізованих компаній щодо надання інтелектуальних, інформаційних послуг суб’єктам ринку (виробникам, продавцям, покупцям) з різноманітних виробничих, організаційних, юридичних, маркетингових, фінансових та інших питань.

Причиною утворення такої специфічної сфери підприємницької діяльності є поглиблення спеціалізації праці в ринкових умовах. Сутність консалтингових послуг полягає у наданні клієнтові обгрунтованої інформації з актуальних для нього проблем щодо найрізноманітніших об’єктів. Ці послуги класифікують на такі групи: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління персоналом, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані сфери діяльності тощо.

Одним із найпоширеніших видів консалтингу є бізнес-планування, в якому суб’єкти підприємницької діяльності відчувають потребу в період виходу на ринок, опанування нових його сегментів, придбання нових промислових об’єктів, отримання кредитів.

Окремо можна виділити такі сфери діяльності, які напряму пов’язані з ринком інформаційно-консультативних послуг, а саме з бізнес-проектуванням – інжиніринг, екаунтинг, ліцензування підприємства.

Інжиніринг (англ. engineering, від engineer – проектувати, споруджувати) – надання виробничих, комерційних, науково-технічних та інших послуг спеціалізованими інженерно-консультативними фірмами, промисловими, будівельними та іншими компаніями. Він реалізується як сукупність інтелектуальних видів діяльності. Його метою є отримання оптимальних результатів від капіталовкладень або інших витрат, пов’язаних з реалізацією проектів різного призначення за рахунок найраціональнішого підбору й ефективного використання матеріальних, трудових, технологічних та фінансових ресурсів, організації і управління, передових науково-технічних досягнень і з урахуванням конкретних умов і чинників здійснення проектів.

Екаунтінг (англ. accounting – облік, звітність) – збір, оброблення, аналіз, класифікація і оформлення різноманітної документації у сфері фінансів.

Ліцензійні послуги – це послуги, які здійснюють суб’єкти бізнесу, щодо надання права використання винаходу або іншого технічного досягнення на основі ліцензійної угоди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Менеджмент у сфері послуг – Моргулець О. Б. – 2.2.7. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги