Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – ПЕРЕДМОВА

Згідно з Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженою указом Президента України за № 1313/2002 від 7 грудня 2002 року, реформування системи охорони здоров’я передбачає заходи, спрямовані на здійснення інноваційної і кадрової політики в

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”. 1.2. Рівні управління та групи менеджерів. 1.3. Менеджери та підприємці: ролі та характерні особливості. 1.4. Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров’я. 1.1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 1.1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”

1.1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”. 1.2. Рівні управління та групи менеджерів. 1.3. Менеджери та підприємці: ролі та характерні особливості. 1.4. Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров’я. 1.1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 1.2. Рівні управління та групи менеджерів

За функціями, які виконують керівники, їх поділяють на такі рівні управління: O технічний – забезпечує щоденні операції і дії, необхідні для ефективної роботи організації; O управлінський – забезпечує координацію роботи структурних підрозділів організації; O

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 1.3. Менеджери та підприємці: ролі та характерні особливості

Широко відомий вислів Карла Маркса: “Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента”. Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати, як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику,

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 1.4. Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров’я

Особливість галузі охорони здоров’я полягає в необхідності двох типів керівників: менеджерів та управлінців. Це пов’язано з тим, що на сьогодні в галузі охорони здоров’я функціонують два типи організацій. Перший тип – державні заклади охорони

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

2.1. Історичні етапи розвитку менеджменту. 2.2. Історичні етапи розвитку організації охорони здоров’я в різних країнах світу. 2.3. Історія організації охорони здоров’я в Україні. 2.4. Історія розвитку аптекарської справи. 2.5. Історія розвитку аптекарської справи в

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 2.1. Історичні етапи розвитку менеджменту

2.1. Історичні етапи розвитку менеджменту. 2.2. Історичні етапи розвитку організації охорони здоров’я в різних країнах світу. 2.3. Історія організації охорони здоров’я в Україні. 2.4. Історія розвитку аптекарської справи. 2.5. Історія розвитку аптекарської справи в

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Школа наукового управління

Фундамент сучасного менеджменту був закладений засновниками Школи наукового менеджменту Фредериком Тэйлором (1856-1915), подружжям Френком (1868-1924) і Ліліан (1878-1972) Гілбретами (вШиеПі), Гаррінгтоном Емерсоном (1853-1931). Тейлор Ф., Американський інженер і дослідник, вважається основоположником науки управління. Запропонована

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Школа класичного або адміністративно-функціонального управління (А. Файоль, М. Вебер)

Якщо прихильники наукового менеджменту концентрували основну увагу на питаннях управління процесом виробництва, то прихильники адміністративної школи намагалися визначити загальні характеристики й закономірності управління й створити на їхній основі універсальні принципи управління, які можуть підвищити

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Школа людських відносин (М. П. Фоллет, З. Мейо). Розвиток науки поведінки (Д. Мак-Грегор, А. Маслоу)

Школа людських відносин – важливий етап розвитку науки управління в період з 1930 р. по 1950 р. Представники цієї школи розглядали людський фактор як основний елемент ефективності управління, а кожне підприємство – як соціальну

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Елемент 1. Участь робітників в управлінні організацією

Школа людських відносин – важливий етап розвитку науки управління в період з 1930 р. по 1950 р. Представники цієї школи розглядали людський фактор як основний елемент ефективності управління, а кожне підприємство – як соціальну

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Елемент 2. Ідея конструктивного конфлікту й інтеграційної єдності в бізнесі

Школа людських відносин – важливий етап розвитку науки управління в період з 1930 р. по 1950 р. Представники цієї школи розглядали людський фактор як основний елемент ефективності управління, а кожне підприємство – як соціальну

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Елемент 3. Інтеграційна ідея в розвитку понять авторитету і влади

Школа людських відносин – важливий етап розвитку науки управління в період з 1930 р. по 1950 р. Представники цієї школи розглядали людський фактор як основний елемент ефективності управління, а кожне підприємство – як соціальну

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Елемент 4. Досягнення цілей організації за допомогою координаційних і контрольних зусиль

М. Фоллетт вважає, що не можна впровадити контроль в організації доти, поки немає єдності й кооперації між усіма її ресурсами – матеріальними й людськими. Будь-яка ситуація виходить із-під контролю, якщо не погоджені інтереси. Основа

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Елемент 5. Визначення типу лідерства в координаційній організації

М. Фоллетт вважає, що не можна впровадити контроль в організації доти, поки немає єдності й кооперації між усіма її ресурсами – матеріальними й людськими. Будь-яка ситуація виходить із-під контролю, якщо не погоджені інтереси. Основа

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Наука управління або кількісний підхід (1950 – по теперішній час)

Математика, статистика, інженерні науки й пов’язані з ними залузі знання внесли істотний вклад у теорію управління. Першим їх почав застосовувати Фредерік У. Тейлор, засновник наукового методу при аналізі роботи. Але до Другої світової війни

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Сучасні підходи до менеджменту

Математика, статистика, інженерні науки й пов’язані з ними залузі знання внесли істотний вклад у теорію управління. Першим їх почав застосовувати Фредерік У. Тейлор, засновник наукового методу при аналізі роботи. Але до Другої світової війни

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Сучасні тенденції розвитку менеджменту

Парадигмою XX ст. була віра в те, що існує певна рівновага, що справи організації можуть бути стабільними та ефективними. Нове бачення світу грунтується на усвідомленні того, що в динамічному хаотичному світі речі ніколи не

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 2.2. Історичні етапи розвитку організації охорони здоров’я в різних країнах світу

Археологічні дослідження стверджують, що в первісному суспільстві поряд з наданням допомоги при нещасних випадках, пораненнях, пологах, впроваджувалися заходи щодо збереження здоров’я. Особлива увага приділялася тим членам племені, від фізичної сили яких залежав успіх на

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Стародавній Схід

Археологічні дослідження стверджують, що в первісному суспільстві поряд з наданням допомоги при нещасних випадках, пораненнях, пологах, впроваджувалися заходи щодо збереження здоров’я. Особлива увага приділялася тим членам племені, від фізичної сили яких залежав успіх на

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Месопотамії

Археологічні дослідження стверджують, що в первісному суспільстві поряд з наданням допомоги при нещасних випадках, пораненнях, пологах, впроваджувалися заходи щодо збереження здоров’я. Особлива увага приділялася тим членам племені, від фізичної сили яких залежав успіх на

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Стародавній Індії

Археологічні дослідження стверджують, що в первісному суспільстві поряд з наданням допомоги при нещасних випадках, пораненнях, пологах, впроваджувалися заходи щодо збереження здоров’я. Особлива увага приділялася тим членам племені, від фізичної сили яких залежав успіх на

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Стародавньому Китаї

Основи медичної справи Стародавнього Китаю викладені у книзі Хуан ді Ней-дзіня “Про природу і життя”. Особливістю медичної практики стародавніх китайських лікарів був психологічний підхід до пацієнта. Основні правила лікарів включали індивідуальний підхід до хворого

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Персії

Основи медичної справи Стародавнього Китаю викладені у книзі Хуан ді Ней-дзіня “Про природу і життя”. Особливістю медичної практики стародавніх китайських лікарів був психологічний підхід до пацієнта. Основні правила лікарів включали індивідуальний підхід до хворого

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Стародавній Греції

Основи медичної справи Стародавнього Китаю викладені у книзі Хуан ді Ней-дзіня “Про природу і життя”. Особливістю медичної практики стародавніх китайських лікарів був психологічний підхід до пацієнта. Основні правила лікарів включали індивідуальний підхід до хворого

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в Стародавньому Римі

На відміну від організації охорони здоров’я в Стародавній Греції, яка грунтувалася на приватній практиці лікарів, у Стародавньому Римі була зроблена спроба переходу до системи державної підготовки та управлінням діяльністю лікарів. У Стародавньому Римі практикувало

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в VII-XVII ст

На відміну від організації охорони здоров’я в Стародавній Греції, яка грунтувалася на приватній практиці лікарів, у Стародавньому Римі була зроблена спроба переходу до системи державної підготовки та управлінням діяльністю лікарів. У Стародавньому Римі практикувало

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Організація охорони здоров’я в XVIII-XIX ст

Перша реформа організації охорони здоров’я, як частина загальної системи державного управління, була проведена у Франції. В 1822 р. при міністерстві внутрішніх справ було створено вищу санітарну раду. Всі медико-поліцейські і санітарно-протиепідемічні функції було покладено

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 2.3. Історія організації охорони здоров’я в Україні

Археологічні знахідки свідчать, що народи, які населяли територію сучасної України в давнину, мали певні медичні знання. Наприклад, скіфські лікарі володіли рядом раціональних хірургічних прийомів, технікою видалення зубів. При розкопках знайдено черепи з трепанованими отворами,

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Агапіт Печерський

На відміну від західноєвропейських країн, Київська держава не стояла відстороню від церковної благодійності. Статут Великого князя Володимира (996 р.) поклав на церков піклування про вдів, сиріт, старих, хворих, а також передав під підпорядкування церкви

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Ярослав Мудрий

На відміну від західноєвропейських країн, Київська держава не стояла відстороню від церковної благодійності. Статут Великого князя Володимира (996 р.) поклав на церков піклування про вдів, сиріт, старих, хворих, а також передав під підпорядкування церкви

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 2.4. Історія розвитку аптекарської справи

Рівень розвитку фармації в різні історичні періоди визначався матеріальними умовами, ступенем розвитку продуктивних сил та характером виробничих відносин. Історія розвитку організації аптекарської справи нерозривно пов’язана з розвитком медицини в суспільстві. Перша згадка про аптеку

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 2.5. Історія розвитку аптекарської справи в Україні

Досвід збирання та зберігання лікарських трав, виготовлення лікарських засобів природного походження передавався з покоління а покоління ще з часів Київської Русі. В ті часи на “торжках” (базарах) були “зелені ряди”, де знахарі продавали лікарські

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

3.1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. 3.2. Ринкова модель організації охорони здоров’я. 3.3. Соціальна модель охорони здоров’я. 3.4. Суспільно-приватна модель охорони здоров’я. 3.5. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів. 3.6. Досвід

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я

3.1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. 3.2. Ринкова модель організації охорони здоров’я. 3.3. Соціальна модель охорони здоров’я. 3.4. Суспільно-приватна модель охорони здоров’я. 3.5. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів. 3.6. Досвід

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.2. Ринкова модель організації охорони здоров’я

Ринкова модель організації охорони здоров’я передбачає приватне фінансування галузі. При її реалізації не використовується фінансування із суспільних фондів. При впровадженні такої моделі охорони здоров’я об’єм медичної допомоги формується ринком, який саморегулюється. Малозабезпечені верстви населення

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.3. Соціальна модель охорони здоров’я

Ринкова модель організації охорони здоров’я передбачає приватне фінансування галузі. При її реалізації не використовується фінансування із суспільних фондів. При впровадженні такої моделі охорони здоров’я об’єм медичної допомоги формується ринком, який саморегулюється. Малозабезпечені верстви населення

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Система Бісмарка (модель соціального страхування)

Система організації охорони здоров’я грунтується на фінансуванні галузі переважно за рахунок обов’язкового соціального страхування на випадок хвороби. Ця система була вперше запроваджена в національному масштабі в Німеччині Отто фон Бісмарком у 1881 р. Історично

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Система Беверіджа (універсалістська)

Система організації охорони здоров’я грунтується на фінансуванні галузі переважно за рахунок обов’язкового соціального страхування на випадок хвороби. Ця система була вперше запроваджена в національному масштабі в Німеччині Отто фон Бісмарком у 1881 р. Історично

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Система Семашко

Система організації охорони здоров’я грунтується на фінансуванні галузі переважно за рахунок обов’язкового соціального страхування на випадок хвороби. Ця система була вперше запроваджена в національному масштабі в Німеччині Отто фон Бісмарком у 1881 р. Історично

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.4. Суспільно-приватна модель охорони здоров’я

Суспільно-приватну модель організації та фінансування охорони здоров’я можна розглядати як систему, що поєднує в собі ринкову та соціальну моделі. Суспільно-приватне фінансування галузі охорони здоров’я реалізується за трьома основними варіантами. 1. Фінансування галузі охорони здоров’я

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.5. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів

Суспільно-приватну модель організації та фінансування охорони здоров’я можна розглядати як систему, що поєднує в собі ринкову та соціальну моделі. Суспільно-приватне фінансування галузі охорони здоров’я реалізується за трьома основними варіантами. 1. Фінансування галузі охорони здоров’я

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Соціальна система медичного страхування

Суспільно-приватну модель організації та фінансування охорони здоров’я можна розглядати як систему, що поєднує в собі ринкову та соціальну моделі. Суспільно-приватне фінансування галузі охорони здоров’я реалізується за трьома основними варіантами. 1. Фінансування галузі охорони здоров’я

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Форми медичного страхування

Медичне страхування за формами поділяється на обов’язкове та добровільне. Обов’язкове медичне страхування – форма соціального медичного страхування в країнах з розвинутою системою охорони здоров’я, яке є частиною системи соціального страхування. Цей вид медичного страхування

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 3.6. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження системи медичного страхування

У більшості країн Східної та Центральної Європи системи охорони здоров’я історично були створені на моделі Семашко і недавно пройшли період перетворення системи державного фінансування в переважно страхові системи або планують перехід від централізованого контролю

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

4.1. Організація охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги. 4.2. Організація охорони здоров’я в країнах із системою медичної допомоги, що розвивається. 4.3. Фармацевтична діяльність у різних країнах світу. 4.4. Регулювання фармацевтичної діяльності

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – 4.1. Організація охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою охорони здоров’я

4.1. Організація охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги. 4.2. Організація охорони здоров’я в країнах із системою медичної допомоги, що розвивається. 4.3. Фармацевтична діяльність у різних країнах світу. 4.4. Регулювання фармацевтичної діяльності

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Франція

4.1. Організація охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги. 4.2. Організація охорони здоров’я в країнах із системою медичної допомоги, що розвивається. 4.3. Фармацевтична діяльність у різних країнах світу. 4.4. Регулювання фармацевтичної діяльності

Менеджмент у галузі охорони здоров’я – Баєва О. В. – Канада

У країні надання медичної допомоги організовано за принципами системи Беверіджа, за якою держава забезпечує безкоштовну, загальнодоступну і кваліфіковану медичну допомогу своїм громадянам. Система охорони здоров’я має профілактичну спрямованість. Водночас медична допомога не є безкоштовною,