Менеджмент туризму – Кіптенко В. К

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – ПЕРЕДМОВА

Бурхливий розвиток туризму як важливої сфери господарської діяльності людини наприкінці XX – на початку XXI ст., нагальна потреба держави у висококваліфікованих кадрах у цій галузі зумовлюють пошук різними науковими школами та академічними закладами шляхів

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

1.1. Організаційно-управлінський процес у туризмі Відомо, що в процесі взаємодії з природою, під час виробництва матеріальних благ, в ході відтворення самого життя й у вирішенні багатьох інших завдань суспільство має бути певним чином організоване.

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.1. Організаційно-управлінський процес у туризмі

1.1. Організаційно-управлінський процес у туризмі Відомо, що в процесі взаємодії з природою, під час виробництва матеріальних благ, в ході відтворення самого життя й у вирішенні багатьох інших завдань суспільство має бути певним чином організоване.

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.2. Основні поняття й управлінські категорії туризму

1.2.1. Туристична послуга Туристична послуга – це результат діяльності туристичного підприємства із задоволення відповідних потреб туристів. Робота підприємства може полягати в організації як усієї подорожі, так і окремих послуг. Одиницею туристичної послуги є комплекс

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.2.1. Туристична послуга

1.2.1. Туристична послуга Туристична послуга – це результат діяльності туристичного підприємства із задоволення відповідних потреб туристів. Робота підприємства може полягати в організації як усієї подорожі, так і окремих послуг. Одиницею туристичної послуги є комплекс

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.2.2. Туристичний продукт

Дуже важлива відмінність турпродукту від турпослуги полягає в тому, що турпродукт можна придбати за місцем проживання, але спожити тільки в місці виробництва туристичних послуг. Цю кардинальну відмінність і використовують туристичні підприємства, коли продають путівку

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.3. Історичні й сучасні інструменти управління

Протягом історії людство виробило три основні інструменти управління – впливу на людей: 1) ієрархія – основний спосіб впливу, який грунтується на відносинах влади, підкорення, тиску зверху, примусу тощо; 2) культура – спосіб впливу, який

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.3.1. Ринкова сутність туризму

Протягом історії людство виробило три основні інструменти управління – впливу на людей: 1) ієрархія – основний спосіб впливу, який грунтується на відносинах влади, підкорення, тиску зверху, примусу тощо; 2) культура – спосіб впливу, який

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.3.2. Попит у сфері туризму

Потреба подорожувати формується поступово як результат пошуку вражень, які відрізняються від повсякденних. Людина хоче пізнати нове природне середовище, ознайомитися з іншими ландшафтами, відкрити нові культури, побувати в незвичному культурному оточенні. Тобто виникає бажання побачити

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.3.3. Туристична пропозиція

Туристична пропозиція у загальному вигляді є об’єктом туризму. Це означає, що до туристичної пропозиції належить усе, що може бути використано для задоволення туристичного попиту: готелі, ресторани, заклади розважального характеру, клімат, ландшафт тощо. Таким чином,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 1.4. Особливості менеджменту в туризмі

Туризм як об’єкт управління має низку властивих тільки йому особливостей, які багато в чому зумовлені специфікою галузі. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб виявити такі особливості і в подальшому враховувати їх при управлінні туристичними

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

2.1. Розвиток менеджменту і туризму як сфер людської діяльності Вважається, що менеджмент, як і туризм, – відносно молоді феномени у професійній сфері реалізації здібностей і докладання праці людини. Втім, практика управління і подорожей (мандрівок)

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.1. Розвиток менеджменту і туризму як сфер людської діяльності

2.1. Розвиток менеджменту і туризму як сфер людської діяльності Вважається, що менеджмент, як і туризм, – відносно молоді феномени у професійній сфері реалізації здібностей і докладання праці людини. Втім, практика управління і подорожей (мандрівок)

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.2. Індустріальні відносини і менеджмент туризму

Промислові революції XVIII ст. супроводжувалися зростанням населення майже вдвічі, посиленням міграційних процесів, розвитком будівництва, збільшенням попиту на робочу силу. Поява потягів і розвиток залізниць особливо вплинули на розвиток туризму і зумовили необхідність управління цим

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.3. Розвиток менеджменту на етапі становлення соціального туризму

Ринкова ситуація, яка склалася у США і країнах Західної Європи у першій половині XX ст., стала ще одним поштовхом до формування ринку подорожей, який вимагав професійної підготовки спеціалістів з менеджменту. Функції агентів транспортних компаній

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.4. Розвиток менеджменту і туризму у другій половині XX ст

Друга світова війна й подальша діяльність країн щодо ліквідації її наслідків призупинили розвиток туризму майже на 10 років. Але чим далі, тим більше туризм стає масовим. Уже наприкінці 1940-х років було досягнуто його довоєнного

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.5. Сучасні детермінанти менеджменту туризму

Важливою особливістю, яку повинні враховувати менеджери, є уразливість сфери туризму до постійних суспільних змін. Економічні, соціальні або пов’язані зі стилем життя тенденції впливають на туризм, оскільки він є невід’ємним елементом життя суспільства. Сучасні стратегії,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 2.6. Оптимальність наукових підходів менеджменту в управлінні туристичною діяльністю

Менеджмент як наука розвивається досить давно. За цей час в ньому виникло кілька напрямів, але вони не суперечать, а доповнюють один одного, розкривають різні аспекти управлінської діяльності. Тому виробити оптимальний підхід до управління туристичною

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Розділ 3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ

3.1. Поняття про систему туризму Підгрунтям для коректного визначення системи менеджменту в туризмі с основи теорії систем. Система – це впорядкована сукупність елементів, між якими є або може бути створено тісний взаємозв’язок. Система управління

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.1. Поняття про систему туризму

3.1. Поняття про систему туризму Підгрунтям для коректного визначення системи менеджменту в туризмі с основи теорії систем. Система – це впорядкована сукупність елементів, між якими є або може бути створено тісний взаємозв’язок. Система управління

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Економіка і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Екологія і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Соціальне середовище і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Політика і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Технологія і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Міжнародне середовище туристичної діяльності

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон’юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.2. Керуюча підсистема (суб’єкт) управління в туризмі

3.2.1. Мотивація туристів “Бажання до зміни місць”, потяг до мандрівок, пізнання нового – туристичні потреби – у широкому розумінні відображають необхідність у психофізіологічному та духовному розвитку сил індивіда. Психофізіологічні потреби людини реалізуються через харчування,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.2.1. Мотивація туристів

3.2.1. Мотивація туристів “Бажання до зміни місць”, потяг до мандрівок, пізнання нового – туристичні потреби – у широкому розумінні відображають необхідність у психофізіологічному та духовному розвитку сил індивіда. Психофізіологічні потреби людини реалізуються через харчування,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.2.2. Фактори туристичної мотивації

Фактори туристичної мотивації прийнято поділяти на домінантні і побічні. До домінантних факторів належать: економічні (рівень доходів, структура витрат, платоспроможність) і соціальні (вік, сімейний стан, стан здоров’я, належність до того чи іншого соціального класу, рівень

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Конфесія

Релігійні туристи здійснюють тури, які відповідають їхнім переконанням і задовольняють пізнавальні та духовні інтереси відповідно до способу життя, віросповідання, можливостей реалізації обрядів і молитов. Віруючі, як правило, відмовляються від таких розважальних програм, як вар’єте,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Відпустка

Релігійні туристи здійснюють тури, які відповідають їхнім переконанням і задовольняють пізнавальні та духовні інтереси відповідно до способу життя, віросповідання, можливостей реалізації обрядів і молитов. Віруючі, як правило, відмовляються від таких розважальних програм, як вар’єте,

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Активність

Туризм передбачає пасивний і активний відпочинок. Мотивація вибору привабливого для туриста виду відпочинку залежить від його віку, характеру, способу життя, принципів, впливу суспільства та інших факторів, але головне – від стану здоров’я. Активність на

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Вартість турпродукту

Туризм передбачає пасивний і активний відпочинок. Мотивація вибору привабливого для туриста виду відпочинку залежить від його віку, характеру, способу життя, принципів, впливу суспільства та інших факторів, але головне – від стану здоров’я. Активність на

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.2.3. Типи туристів

Споживач туристичного продукту (турист) як суб’єкт системи мененджменту в туризмі – це будь-яка фізична особа, яка використовує, купує або має намір придбати туристичні послуги (турпродукт) для задоволення власних потреб. З огляду на це в

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.2.4. Види і форми туризму

Учасника туристичної подорожі або туриста, який шукає можливості задовольнити свої потреби шляхом отримання специфічних туристичних послуг, у менеджменті розглядають як суб’єкт туризму. З огляду на це в управлінні туристичною діяльністю зважають на класифікації туристів

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Туризм з метою відпочинку

Цей вид включає короткостроковий або довгостроковий відпочинок з метою фізичного або психологічного відновлення організму. Тривалість туру не має значення. Крім того, до цієї групи належать курортний відпочинок, при якому для лікування або відновлення сил

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Туризм з метою ознайомлення з культурою

Цей вид включає короткостроковий або довгостроковий відпочинок з метою фізичного або психологічного відновлення організму. Тривалість туру не має значення. Крім того, до цієї групи належать курортний відпочинок, при якому для лікування або відновлення сил

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3. Об’єкт управління в туризмі

3.3.1. Туристичний регіон як об’єкт управління в туризмі 3.3.1.1. Поняття про туристичний регіон Формування туристичної пропозиції відбувається в результаті функціонування елементів об’єкта туризму: туристичного регіону (місцевості), туристичної організації і туристичного підприємства. Турист користується комплексом

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.1. Туристичний регіон як об’єкт управління в туризмі

3.3.1. Туристичний регіон як об’єкт управління в туризмі 3.3.1.1. Поняття про туристичний регіон Формування туристичної пропозиції відбувається в результаті функціонування елементів об’єкта туризму: туристичного регіону (місцевості), туристичної організації і туристичного підприємства. Турист користується комплексом

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.1.1. Поняття про туристичний регіон

3.3.1. Туристичний регіон як об’єкт управління в туризмі 3.3.1.1. Поняття про туристичний регіон Формування туристичної пропозиції відбувається в результаті функціонування елементів об’єкта туризму: туристичного регіону (місцевості), туристичної організації і туристичного підприємства. Турист користується комплексом

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.1.2. Туристичний регіон і туристичний продукт-місце

У загальновизнаному сприйнятті поняття “регіон” визначають як частину країни, яка відрізняється від інших її територій сукупністю природних та/або історичних, відносно стійких економіко-географічних та інших особливостей, які часто поєднуються з особливостями національного складу населення. Як

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.1.3. Наукові підходи до управління туристичним регіоном

Наукові підходи до управління туристичним регіоном грунтуються на ключових поняттях наук, що досліджують територію і простір. У цьому випадку регіони розглядаються як структурні складники всього територіально-галузевого господарського комплексу країни. В такому розумінні регіон є

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.2. Туристичні організації як об’єкт управління

3.3.2.1. Сутність діяльності туристичних організацій Туристична організація в системі менеджменту туризму займає особливе місце – вона є невід’ємним елементом системи управління туризмом; взаємодіє з іншими елементами системи і має вплив на їх функціонування. Важливість

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.2.1. Сутність діяльності туристичних організацій

3.3.2.1. Сутність діяльності туристичних організацій Туристична організація в системі менеджменту туризму займає особливе місце – вона є невід’ємним елементом системи управління туризмом; взаємодіє з іншими елементами системи і має вплив на їх функціонування. Важливість

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.2.2. Функції туристичних організацій

Практика менеджменту туризму свідчить про необхідність функціонування туристичних організацій різних територіальних рівнів – областей, територіальних одиниць, регіонів, країн (груп країн). Залежно від рівня (міста, регіону, країни) завдання менеджменту для усіх типів організацій однакові, але

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.2.3. Регіональна політика у сфері туризму

І завдання національних туристичних організацій Зважаючи на значення туризму в розвитку національних господарських систем, особливо актуальною стає проблема розробки та реалізації регіональної політики у сфері туризму. Так, у масштабах держави туризм може стати важелем

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – 3.3.3. Туристичні підприємства

Туристичні підприємства є третім важливим компонентом, який створює туристичну пропозицію в підсистемі “об’єкт туризму”. В туристичній галузі функціонують різноманітні підприємства. Одні надають клієнтам виключно туристичні послуги, а для інших туризм – це один з

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Туроператор

Туристичні підприємства є третім важливим компонентом, який створює туристичну пропозицію в підсистемі “об’єкт туризму”. В туристичній галузі функціонують різноманітні підприємства. Одні надають клієнтам виключно туристичні послуги, а для інших туризм – це один з

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Турпосередник

Турпосередник (часто вживають синонім “турбюро”) – збірне поняття, яке охоплює усі підприємства та заклади, котрі у своїй основній та додатковій діяльності є посередниками. Поняття турбюро стосується лише тих підприємств, основна діяльність яких полягає в

Менеджмент туризму – Кіптенко В. К. – Обсяги роботи турпосередників

Турпосередник (часто вживають синонім “турбюро”) – збірне поняття, яке охоплює усі підприємства та заклади, котрі у своїй основній та додатковій діяльності є посередниками. Поняття турбюро стосується лише тих підприємств, основна діяльність яких полягає в