Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – ПЕРЕДМОВА

Туризм в Україні належить до найбільш динамічних напрямів розвитку підприємницької діяльності. Він генерує значні прибутки, охоплює мільйони людей” що подорожують з певною метою. Це й різні за видом діяльності туристичні підприємства, які функціонують на

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 1. Туристичне підприємство у народногосподарському комплексі

Туризм в Україні належить до найбільш динамічних напрямів розвитку підприємницької діяльності. Він генерує значні прибутки, охоплює мільйони людей” що подорожують з певною метою. Це й різні за видом діяльності туристичні підприємства, які функціонують на

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 1.1. Передумови створення й розвиток туристичних підприємств

Туризм в Україні належить до найбільш динамічних напрямів розвитку підприємницької діяльності. Він генерує значні прибутки, охоплює мільйони людей” що подорожують з певною метою. Це й різні за видом діяльності туристичні підприємства, які функціонують на

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 1.2. Суть, ознаки і функції туристичних підприємств

Функціонування на туристичному ринку великої кількості суб’єктів, які надають відповідні послуги туристам, вимагає обгрунтування сутності підприємства як форми організації виробничих процесів, а також визначення характерних ознак туристичних підприємств. Рис. 1.2. Важелі державного регулювання туристичного

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 1.3. Типологія туристичних підприємств

Туристичні підприємства, що функціонують на ринку, утворюють сукупНіСть господарюючих суб’єктів, яку можна визначити як суб’єктний уклад туристичної індустрії. Він полягає у впливі багатьох чинників, що засвідчує його часові мінливості. За умов ринкової економіки, яка

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 1.4. Суспільно-психологічні детермінанти управління

Менеджмент є управлінською діяльністю, що спрямована ш людей (підлеглих) і виконується особами, котрі обіймають керівні посади (менеджерами). Отже, важливими стають чинники, які називають Детермінантами, Що впливають на ефективність цієї діяльності. До них належать: влада,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 2. Сутність основних функцій менеджменту туристичного підприємства

2.1. Специфіка процесу управління туристичним підприємством 2.2. Планування діяльності 2.3. Організаційна функція у менеджменті туризму 2.4. Мотивація як функція менеджменту 2.4.1. Розвиток теорій мотивації працівників 2.4.2. Сучасні теорії мотивації працівників 2.4.3. Теорія зміцнення мотивації

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.1. Специфіка процесу управління туристичним підприємством

2.1. Специфіка процесу управління туристичним підприємством 2.2. Планування діяльності 2.3. Організаційна функція у менеджменті туризму 2.4. Мотивація як функція менеджменту 2.4.1. Розвиток теорій мотивації працівників 2.4.2. Сучасні теорії мотивації працівників 2.4.3. Теорія зміцнення мотивації

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.2. Планування діяльності

2.1. Специфіка процесу управління туристичним підприємством 2.2. Планування діяльності 2.3. Організаційна функція у менеджменті туризму 2.4. Мотивація як функція менеджменту 2.4.1. Розвиток теорій мотивації працівників 2.4.2. Сучасні теорії мотивації працівників 2.4.3. Теорія зміцнення мотивації

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.3. Організаційна функція у менеджменті туризму

Визначення поняття “організація” має два значення: предметне і функціональне. У першому випадку це соціальне утворення, що об’єднує багато людей у такий спосіб, щоби вони реалізували цілі підприємства згідно з прийнятим планом. Організаційна функція менеджменту

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.4. Мотивація як функція менеджменту

Мотивація – це робота менеджера, яка полягає в управлінні поведінкою людей з урахуванням знань про те, що спричинює відповідні дії працівника. Мотивація як складова управління є одним із істотних важелів підвищення ефективності виробництва. Вона

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.4.1. Розвиток теорій мотивації працівників

Мотивація – це робота менеджера, яка полягає в управлінні поведінкою людей з урахуванням знань про те, що спричинює відповідні дії працівника. Мотивація як складова управління є одним із істотних важелів підвищення ефективності виробництва. Вона

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Модель відносин взаємодії

З часом стало очевидно, що традиційної моделі до мотивації вже замало. Е. Мейо та інші дослідники міжособистісних стосунків виявили, що важливими є неформальні, товариські стосунки працівників підчас роботи, а монотонність і повторюваність завдань обмежує

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Модель людських ресурсів

З часом стало очевидно, що традиційної моделі до мотивації вже замало. Е. Мейо та інші дослідники міжособистісних стосунків виявили, що важливими є неформальні, товариські стосунки працівників підчас роботи, а монотонність і повторюваність завдань обмежує

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.4.2. Сучасні теорії мотивації працівників

Незалежно від наведених раніше мотиваційних моделей, необхідно зауважити, що успішний керівник не може турбуватися лише про власну посаду і збереження своїх лідерських позицій. Сучасний керівник має спрямовувати усі свої зусилля на благо підприємства і

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.4.3. Теорія зміцнення мотивації

Теорію зміцнення мотивації утворюють теорія справедливості, тобто теорія справедливого винагородження, та теорія модифікації поведінки, в тому числі теорія освітнього вдосконалення. Теорія справедливості (або несправедливості) припускає, що важливим чинником мотивації, ефективності й задоволення є індивідуальна

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.4.4. Практичні аспекти мотивації

Усвідомлення керівництвом потреби пізнання мотивації своїх працівників є дуже важливим. Адже вони мають формувати мотиваційний механізм для підлеглих і самих себе, щоби досягти поставлених цілей, як власних, так і підприємства загалом. Минулі й сучасні

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.5. Контроль діяльності

Контролювання – це процес, завдяки якому керівництво намагається забезпечити досягнення цілей, поставлених перед туристичним підприємством. Якщо якась частина організаційної структури недопрацьовує, то керівники мають виявити причини цієї ситуації та виправити її. Основними завданнями контролю

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 2.6. Прийняття рішення

Управлінське рішення формується в процесі вибору альтернативи і в відображенням результатів управлінської діяльності, певною мірою, її підсумком. Це результат обдумувань дій і намірів, висновків, міркувань, обговорень, постанов тощо, спрямованих на реалізацію цілей управління1. Реалізація

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 3. Оточення туристичного підприємства

3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства 3.1.1.1. Політико-правове оточення 3.1.1.2. Економічне оточення 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення 3.1.1.4. Природне оточення 3.1.1.5. Технологічне оточення 3.1.1.6. Міжнародне оточення 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства 3.2.

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства 3.1.1.1. Політико-правове оточення 3.1.1.2. Економічне оточення 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення 3.1.1.4. Природне оточення 3.1.1.5. Технологічне оточення 3.1.1.6. Міжнародне оточення 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства 3.2.

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства

3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства 3.1.1.1. Політико-правове оточення 3.1.1.2. Економічне оточення 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення 3.1.1.4. Природне оточення 3.1.1.5. Технологічне оточення 3.1.1.6. Міжнародне оточення 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства 3.2.

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.1. Політико-правове оточення

Держава може істотно впливати на формування туристичного ринку, за допомогою відповідних знарядь стимулювати або обмежувати як туристичний попит, так і суб’єктів туристичної пропозиції. Необхідно зазначити, що знаряддя, які впливають на туристичний попит, одночасно позначаються

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.2. Економічне оточення

Серед чинників економічного оточення необхідно виокремити загальний суспільно-господарський розвиток країни. Економічне зростання може спричиняти збільшення витрат споживачів, що безпосередньо впливає на діяльність туристичних підприємств. Натомість рецесія спричиняє спад життєвого рівня суспільства, зміну структури споживання,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення

Суспільно-демографічні чинники віддзеркалюють зміни, які відбуваються у суспільстві та впливають на формування потреб і туристичних мотивів населення та способів їх задоволення. Вони мають істотний вплив на формування пропозиції туристичних підприємств. До найважливіших чинників належать:

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.4. Природне оточення

Чинники природного оточення особливо важливі для функціонування туристичних підприємств, оскільки елементи цього оточення, приваблюючи туристів у певні регіони, стимулюють розвиток самого туризму. Природні цінності е складовою продукту туристичних підприємств, а отже, відповідна турбота і

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.5. Технологічне оточення

Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництва і реалізації туристичних послуг. Сучасна технологія надає підприємствам колосальні можливості для розвитку, що радикально змінює їх цілі, структуру, систему управління. Технологічні досягнення значною мірою доступні всім конкурентам, що

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.1.6. Міжнародне оточення

Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництва і реалізації туристичних послуг. Сучасна технологія надає підприємствам колосальні можливості для розвитку, що радикально змінює їх цілі, структуру, систему управління. Технологічні досягнення значною мірою доступні всім конкурентам, що

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства

Оскільки Макрооточення – це сукупність незалежних чинників (іноді їх називають факторами непрямої дії)1, на які туристичне підприємство не має впливу і щодо яких має розробляти стратегії діяльності2, то мікрооточення (називають також Конкурентним, галузевим середовищем)?,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 3.2. Внутрішнє середовище туристичного підприємства та його елементи

Внутрішне середовище підприємства визначається внутрішніми чинниками, тобто ситуаційними рушійними силами. Основними ситуаційними елементами внутрішнього середовища туристичного підприємства є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси (рис. 3.5). Ці змінні зазвичай є результатом управлінських рішень,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 4. Управління туристичним підприємством в ринкових умовах

4.1. Основні поняття ринку туристичних послуг 4.2. Особливості пропозиції туристичних підприємств 4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств 4.2.2. Місце підприємств у системі туристичної пропозиції 4.2.3. Показники туристичної пропозиції 4.3. Особливості туристичного попиту 4.3.1.

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.1. Основні поняття ринку туристичних послуг

4.1. Основні поняття ринку туристичних послуг 4.2. Особливості пропозиції туристичних підприємств 4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств 4.2.2. Місце підприємств у системі туристичної пропозиції 4.2.3. Показники туристичної пропозиції 4.3. Особливості туристичного попиту 4.3.1.

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.2. Особливості пропозиції туристичних підприємств

4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств В економічній літературі Пропозиція Визначається як “прийняте відношення між кількістю благ, яку виробники можуть запропонувати у певному часовому періоді, та ціною, за умови, що інші процеси і

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств

4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств В економічній літературі Пропозиція Визначається як “прийняте відношення між кількістю благ, яку виробники можуть запропонувати у певному часовому періоді, та ціною, за умови, що інші процеси і

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.2.2. Місце підприємств у системі туристичної пропозиції

Як уже зазначалося, туристичний ринок складається з пропозиції туристичних послуг, туристичного попиту і цін на туристичні послуги, а туристичне підприємство є частиною системи пропозиції послуг. Ціллю функціонування підприємства є дотримання рівноваги між прагненням максимізувати

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.2.3. Показники туристичної пропозиції

Як уже зазначалося, туристичний ринок складається з пропозиції туристичних послуг, туристичного попиту і цін на туристичні послуги, а туристичне підприємство є частиною системи пропозиції послуг. Ціллю функціонування підприємства є дотримання рівноваги між прагненням максимізувати

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.3. Особливості туристичного попиту

4.3.1. Визначення і специфіка туристичного попиту В економічній літературі Попит Визначається як “відношення між доброю ціною блага й послуги та їх якістю, яку споживачі здатні сплатити і спроможні купити у певному часі, за умови,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.3.1. Визначення і специфіка туристичного попиту

4.3.1. Визначення і специфіка туристичного попиту В економічній літературі Попит Визначається як “відношення між доброю ціною блага й послуги та їх якістю, яку споживачі здатні сплатити і спроможні купити у певному часі, за умови,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.3.2. Ознаки туристичного попиту

Туристичний попит є функцією багатьох змінних. Перша з них, зумовлена визначенням попиту, – це ціна. Окрім неї, можна назвати інші нецінові детермінанти попиту: доходи споживачів, ціни комплементарних і замінних благ, сподівання зміни ринкової ситуації,

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 4.3.3. Чинники, що визначають обсяг туристичного попиту

На туристичний попит впливає багато чинників, а їх ідентифікація є проблематичним і неоднозначним завданням. У літературі описано чимало класифікацій чинників, які визначають туристичний попит. Всесвітня туристична організація поділяє їх на три основні групи, а

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 5. Продукт туристичного підприємства

5.1. Суть та компоненти продукту туристичного підприємства 5.2. Туристичні блага та інфраструктура 5.3. Туристична послуга – складова продукту 5.4. Специфічні ознаки туристичних послуг 5.5. Планування продукту туристичного підприємства 5.1. Суть та компоненти продукту туристичного

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 5.1. Суть та компоненти продукту туристичного підприємства

5.1. Суть та компоненти продукту туристичного підприємства 5.2. Туристичні блага та інфраструктура 5.3. Туристична послуга – складова продукту 5.4. Специфічні ознаки туристичних послуг 5.5. Планування продукту туристичного підприємства 5.1. Суть та компоненти продукту туристичного

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 5.2. Туристичні блага та інфраструктура

У структурі туристичного продукту вирізняють блага і засоби, які поділяються на дві групи: – основні блага (туристичні цінності); – комплементарні блага і засоби (туристична інфраструктура). З наведеного поділу випливає, що провідна роль у формуванні

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 5.3. Туристична послуга – складова продукту

Наступною економічною категорією, що формує туристичний продукт, є туристичні послуги. Дати комплексне визначення послуги є нелегким завданням. Труднощі полягають у тому, що на практиці пропонуються продукти, які є складовими компонентів окремих послуг і матеріальних

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 5.4. Специфічні ознаки туристичних послуг

Як уже зазначалося, сфера туристичних послуг достатньо різноманітна. Тому ринок туристичних послуг поділяється на більш конкретні складові частини – готельних, транспортних, харчових, торговельних, комунальних, комунікаційних, посередницьких та інших послуг. Узагальнювальним критерієм, який об’єднує різні

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 5.5. Планування продукту туристичного підприємства

Планування продукту туристичного підприємства пов’язано з проектуванням його ознак і параметрів та визначенням способів реалізації проекту. У загальному планувальний процес має охоплювати: – визначення цілей, зумовлених продуктом (бажаних ознак продукту в майбутньому); – з’ясування

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – Розділ 6. Трудові ресурси у діяльності туристичного підприємства

6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами 6.2. Особливості праці у туризмі 6.3. Управління персоналом туристичного підприємства 6.4. Персонал як чинник забезпечення якості готель них послуг 6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами Поняття

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами

6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами 6.2. Особливості праці у туризмі 6.3. Управління персоналом туристичного підприємства 6.4. Персонал як чинник забезпечення якості готель них послуг 6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами Поняття

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 6.2. Особливості праці у туризмі

У процесі функціонування туристичного підприємства використовуються всі його засоби, але особливість цього виду діяльності полягає у тому, що людський чинник відіграє в ньому основну роль. Працівників туристичного підприємства можна вважати ключовим ресурсом, тому що

Менеджмент туристичного підприємства – Кудла Н. Є. – 6.3. Управління персоналом туристичного підприємства

Визнання персоналу ключовим елементом успіху туристичних підприємств означає потребу у відповідному управлінні трудовими ресурсами, що пов’язано з необхідністю вирішення низки проблем, які стосуються: пошуку, утримання й розвитку працівників, мотивування, створення відповідних умов пращ, оцінки