Менеджмент підприємства – Хомяков В. І

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – ПЕРЕДМОВА

Професійним завданням менеджера підприємства є слугування клієнтам, співробітникам, вкладникам грошей і суспільству, приведення в рівновагу інтересів, що суперечать один одному [6]. Це означає, що менеджер повинен: забезпечити сумлінне (чесне) суперництво між підприємствами, яке веде

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Розділ 1. ШЛЯХ ДО РИНКУ

1.1. Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність Протягом кількох десятиріч до 1985 року здійснювались чисельні спроби покращити якісні показники функціонування народного господарства. Деякі з цих спроб були викликані

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.1. Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність

1.1. Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність Протягом кількох десятиріч до 1985 року здійснювались чисельні спроби покращити якісні показники функціонування народного господарства. Деякі з цих спроб були викликані

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.2. Характеристика директорів доринкового і перехідного етапів

За роки радянської влади змінилось декілька поколінь директорів. Перше покоління було в основному представлене учасниками революції і громадянської війни. На державних підприємствах і установах вони виконували скоріше роль політичних комісарів, ніж спеціалістів-професіоналів. Основною вимогою,

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.3. Оцінка адекватності організаційно-правових структур та методів управління ринковим умовам

Як було відмічено раніше, радянський варіант адміністративно-командної економіки не забезпечив необхідного рівня конкурентоспроможності в порівнянні з ринковою економікою розвинутих країн. Це було пов’язано з: 1) збільшенням розмірів підприємств та зменшенням їх чисельності. Це, з

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.4. Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку

1.4.1. Рушійний механізм ринкової економіки В ринковій економіці рішення про те, що виробляти, скільки та по якій ціні приймає сам виробник згідно з вимогами ринкового попиту та пропозиції. В неринковій економіці таке рішення приймає

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.4.1. Рушійний механізм ринкової економіки

1.4.1. Рушійний механізм ринкової економіки В ринковій економіці рішення про те, що виробляти, скільки та по якій ціні приймає сам виробник згідно з вимогами ринкового попиту та пропозиції. В неринковій економіці таке рішення приймає

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 1.4.2. Механізм формування ринку житла (на прикладі США)

В США щорічно вводиться 320 млн кв. м житла (в СРСР в І990 р. -115 млн кв. м). Основний обсяг будівництва в США припадає на індивідуальні будинки: щорічно їх будується 3,5 млн, а всього,

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Розділ 2. Менеджмент. Школи і напрямки розвитку

2.1. Загальна характеристика менеджменту Формування менеджменту, як суспільного явища було пов’язано із змінами у виробничій сфері. Тому спочатку розглянемо деякі особливості цих змін. Період, приблизно з 1820 по 1900 pp., що одержав назву промислового

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.1. Загальна характеристика менеджменту

2.1. Загальна характеристика менеджменту Формування менеджменту, як суспільного явища було пов’язано із змінами у виробничій сфері. Тому спочатку розглянемо деякі особливості цих змін. Період, приблизно з 1820 по 1900 pp., що одержав назву промислового

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.2. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств

За формою власності підприємства поділяються на державні, приватні та колективні (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо). Державне підприємство затверджується органами управління, уповноваженими управляти державним майном. Майно (статутний капітал) державного підприємства утворюється за рахунок

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Модель менеджменту підприємства

Повсякденні процеси в діяльності підприємства можна класифікувати по об’єкту занять за день на підсфери маркетингового, фінансового, кадрового, матеріального господарства і господарства машинного парку. У кожній з цих підсфер розрізняють процеси зайнятості, виробництва, транспортування, зберігання

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Учасники діяльності підприємства

Повсякденні процеси в діяльності підприємства можна класифікувати по об’єкту занять за день на підсфери маркетингового, фінансового, кадрового, матеріального господарства і господарства машинного парку. У кожній з цих підсфер розрізняють процеси зайнятості, виробництва, транспортування, зберігання

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Основи управління підприємством

По суті, управління підприємством (менеджмент) полягає у впливі однієї особи або групи осіб (менеджерів) на інші особи (ті, якими управляють) для спонукання дій, що забезпечують досягнення цілей (6). Управління підприємством включає в себе три

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Філософія та політика підприємства

По суті, управління підприємством (менеджмент) полягає у впливі однієї особи або групи осіб (менеджерів) на інші особи (ті, якими управляють) для спонукання дій, що забезпечують досягнення цілей (6). Управління підприємством включає в себе три

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – “Неперсональне” управління

По суті, управління підприємством (менеджмент) полягає у впливі однієї особи або групи осіб (менеджерів) на інші особи (ті, якими управляють) для спонукання дій, що забезпечують досягнення цілей (6). Управління підприємством включає в себе три

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.3. Школи менеджменту

Вперше думка про те, що організацією можна управляти систематизовано, щоб найбільш ефективно досягти її цілей, була сформульована американським інженером Ф. Тейлором в його праці “Принципи наукового управління” (1911 p.). Ф. Тейлор, разом з іншими

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Принципи управління Анрі Файоля

1) Розподіл праці. Спеціалізація є природним станом справ. Метою розподілу праці є виконання роботи: більшої за об’ємом і кращої за якістю, при тих же зусиллях. Це досягається за рахунок скорочення числа цілей на які

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.4. Менеджмент як промес (процесний підхід)

Управління – це процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших людей – це сукупність безперервних взаємопов’язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама по собі також є процесом, мають назву управлінських

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.5. Системний підхід

Менеджери, особливо вищого рівня, повинні бачити перспективу для організації в цілому і для зв’язків організації з зовнішнім середовищем. Менеджери мають знати не просто свою власну роботу, але і те, як їх власна робота і

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Системний підхід до управління операціями (виробництвом)

Менеджери, особливо вищого рівня, повинні бачити перспективу для організації в цілому і для зв’язків організації з зовнішнім середовищем. Менеджери мають знати не просто свою власну роботу, але і те, як їх власна робота і

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 2.6. Ситуаційний підхід

Він є логічним продовженням теорії систем. Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, тобто конкретний склад обставин, які в значній мірі впливають на підприємство (організацію) в даний момент. Умови діяльності підприємств значно ускладнюються. Багато задач

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Розділ 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Планування 3.1.1. Загальні положення Планування – це процес підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як і коли повинно бути виконане. Необхідність планування пояснюється двома причинами: тривалістю існування підприємства і постійною невизначеністю

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.1. Планування

3.1. Планування 3.1.1. Загальні положення Планування – це процес підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як і коли повинно бути виконане. Необхідність планування пояснюється двома причинами: тривалістю існування підприємства і постійною невизначеністю

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.1.1. Загальні положення

3.1. Планування 3.1.1. Загальні положення Планування – це процес підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як і коли повинно бути виконане. Необхідність планування пояснюється двома причинами: тривалістю існування підприємства і постійною невизначеністю

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.1.2. Виробничий профіль (місія) фірми

Розглянемо спектр параметрів виробничої системи, який формує призначення фірми та її генеральні цілі, тобто місію (виробничий профіль). Своє призначення фірма формулює в умовах певного складу, структури і стану зовнішнього середовища, визначає систему можливостей фірми

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.1.3. Стратегічне планування

Розглянемо спектр параметрів виробничої системи, який формує призначення фірми та її генеральні цілі, тобто місію (виробничий профіль). Своє призначення фірма формулює в умовах певного складу, структури і стану зовнішнього середовища, визначає систему можливостей фірми

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.1.4. Оперативне планування

Розглянемо спектр параметрів виробничої системи, який формує призначення фірми та її генеральні цілі, тобто місію (виробничий профіль). Своє призначення фірма формулює в умовах певного складу, структури і стану зовнішнього середовища, визначає систему можливостей фірми

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.2. Організація

Як тільки план складено, необхідно підготувати та забезпечити його виконання. Функція організації полягає в тому, щоб заздалегідь мати все необхідне для виконання плану. Цільове призначення організації як функції управління полягає в створенні організаційної структури

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3. Мотивація

3.3.1. Загальні положення Мотивація – це визначення того, як забезпечити максимальну віддачу підлеглих через розуміння їх способів дій, мотивів, причин їх хорошої і поганої роботи, використання цієї інформації і цілого набору засобів спонукання підлеглих

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.1. Загальні положення

3.3.1. Загальні положення Мотивація – це визначення того, як забезпечити максимальну віддачу підлеглих через розуміння їх способів дій, мотивів, причин їх хорошої і поганої роботи, використання цієї інформації і цілого набору засобів спонукання підлеглих

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.2. Психоаналітична теорія

3.3.1. Загальні положення Мотивація – це визначення того, як забезпечити максимальну віддачу підлеглих через розуміння їх способів дій, мотивів, причин їх хорошої і поганої роботи, використання цієї інформації і цілого набору засобів спонукання підлеглих

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.3. Мотивації через потреби

Ієрархія потреб за Масловим Маслов вважав, що людина мотивується серією потреб, вишикуваних в ієрархію або піраміду з п’яти широких прошарків. В зростаючому порядку це: фізіологічні або базові потреби (їжа, тепло, притулок, секс тощо); потреби

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Ієрархія потреб за Масловим

Ієрархія потреб за Масловим Маслов вважав, що людина мотивується серією потреб, вишикуваних в ієрархію або піраміду з п’яти широких прошарків. В зростаючому порядку це: фізіологічні або базові потреби (їжа, тепло, притулок, секс тощо); потреби

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Теорія мотивації МакКлеланда

Ієрархія потреб за Масловим Маслов вважав, що людина мотивується серією потреб, вишикуваних в ієрархію або піраміду з п’яти широких прошарків. В зростаючому порядку це: фізіологічні або базові потреби (їжа, тепло, притулок, секс тощо); потреби

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Теорія мотивації Херцберга

Цей підхід базується на даних досліджень щодо з’ясування того, що люди думають про свою роботу (що робить їх щасливими або нещасливими, задоволеними або ні). Було встановлено, що фактори, які викликають задоволення від роботи, більш

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Теорії “ікс” та “ігрек” Макгрегора

Цей підхід базується на даних досліджень щодо з’ясування того, що люди думають про свою роботу (що робить їх щасливими або нещасливими, задоволеними або ні). Було встановлено, що фактори, які викликають задоволення від роботи, більш

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.4. Процесуальні теорії мотивації

Теорія очікувань Теорія базується на припущенні, що в багатьох ситуаціях індивіди свідомо оцінюють альтернативні лінії поведінки, а потім обирають ту, яка, на їх думку, приведе до потрібних для них результатів. На рисунку 3.12 зображена

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Теорія очікувань

Теорія очікувань Теорія базується на припущенні, що в багатьох ситуаціях індивіди свідомо оцінюють альтернативні лінії поведінки, а потім обирають ту, яка, на їх думку, приведе до потрібних для них результатів. На рисунку 3.12 зображена

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Теорія справедливості

Теорія очікувань Теорія базується на припущенні, що в багатьох ситуаціях індивіди свідомо оцінюють альтернативні лінії поведінки, а потім обирають ту, яка, на їх думку, приведе до потрібних для них результатів. На рисунку 3.12 зображена

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Модель Портера – Лоулера

Теорія очікувань Теорія базується на припущенні, що в багатьох ситуаціях індивіди свідомо оцінюють альтернативні лінії поведінки, а потім обирають ту, яка, на їх думку, приведе до потрібних для них результатів. На рисунку 3.12 зображена

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.5 Теорія підкріплення

Теорія підкріплення базується на принципі, за яким можна змінити поведінку працівника шляхом підкріплення його бажаних проявів та ігнорування небажаних. Піонером у розробці цієї теорії був Б. Скіннер. Його дослідження (1953 р.) про вплив позитивного

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Система Скенлона

Ця система є стратегією підвищення продуктивності. Вона включає три такі ключові елементи: співробітництво і кооперацію між рядовими працівниками, керівництвом і профспілками; залучення працівників до раціоналізаторства; розподіл прибутку в результаті підвищення продуктивності безпосередньо з працівниками

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Система Раккера

Ця система є стратегією підвищення продуктивності. Вона включає три такі ключові елементи: співробітництво і кооперацію між рядовими працівниками, керівництвом і профспілками; залучення працівників до раціоналізаторства; розподіл прибутку в результаті підвищення продуктивності безпосередньо з працівниками

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Система “імпрошейр”

Дана система є методом використання нормо-годин І базових коефіцієнтів, а для контролю нормативів часу – використання принципу “стелі” і “викупу” норми. Розрахунки в межах системи “імпрошейр” починають з нормо-годин. Це виробничий час, необхідний для

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Приклад розподілу заробітної плати в умовах колективного підряду

Дана система є методом використання нормо-годин І базових коефіцієнтів, а для контролю нормативів часу – використання принципу “стелі” і “викупу” норми. Розрахунки в межах системи “імпрошейр” починають з нормо-годин. Це виробничий час, необхідний для

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Розподіл заробітку між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудового внеску (КТВ)

Цей метод одержав широке розповсюдження в кінці 80-х років на підприємствах об’єднання “Кривбасруда”. КТВ – це якісна оцінка трудового внеску шляхом ділення нормативного часу або комплексної норми часу Нк за виконаний обсяг робіт на

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Стимулююча функція

Цей метод одержав широке розповсюдження в кінці 80-х років на підприємствах об’єднання “Кривбасруда”. КТВ – це якісна оцінка трудового внеску шляхом ділення нормативного часу або комплексної норми часу Нк за виконаний обсяг робіт на

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – Особливості системи стимулювання в Японії

Для Японії характерне використання більш гнучких і диференційованих систем стимулювання порівняно з іншими капіталістичними країнами. Традиційно система оплати праці в Японії базується на трьох факторах: вік, професійна майстерність і стаж роботи. Визначення розміру окладу

Менеджмент підприємства – Хомяков В. І. – 3.3.6. Регулювання поведінки

Регулювання поведінки [ 18] означає мотивацію на основі виявлення функціональних або бажаних видів поведінки і їх підкріплення. Метод базується на таких головних передумовах: 1) будь-яка поведінка має наслідки, які можуть бути позитивними (задовільними), негативними