Менеджмент персоналу – Мурашко M. I

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – ПЕРЕДМОВА

Менеджмент (від англ. management) у перекладі означає “управління”, “організація”. Управління (процес управлін­ня) – це організація дій, спрямованих на досягнення мети. Менеджмент – це сфера людської діяльності і відповідна га­лузь знань, до якої як обов’язковий

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Розділ 1 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Розвиток організації “Організації існують лише з однієї причини: щоб допомогти людям зробити те, що поодинці кожному було б не під силу” (Р. Уотермен). Організації оточують людину протягом усього її життя. Це дитячі садки,

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.1. Розвиток організації

1.1. Розвиток організації “Організації існують лише з однієї причини: щоб допомогти людям зробити те, що поодинці кожному було б не під силу” (Р. Уотермен). Організації оточують людину протягом усього її життя. Це дитячі садки,

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.2. Філософія й етика організації

“Консерватизм будь-якої організації прямо пропорційний її доско­налості” (Г. Плеханов). На стабільність організації впливає ступінь реалізації її основоположних принципів. Принципи організації визначено в її статуті. До них належать такі положення. 1. Довгострокові цільові установки, пов’язані

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.3. Рекомендації з виховання у персоналу почуття гордості за організацію

Керівнику необхідно: – демонструвати персоналу особисту гордість за організа­цію; – не шкодуючи часу, бувати на робочих місцях співробіт­ників; – створювати надихаючий образ організації за виробле­ною для неї шкалою моральних цінностей та принципів; – співвідносити

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.4. Мета й обмеження організації

Керівнику необхідно: – демонструвати персоналу особисту гордість за організа­цію; – не шкодуючи часу, бувати на робочих місцях співробіт­ників; – створювати надихаючий образ організації за виробле­ною для неї шкалою моральних цінностей та принципів; – співвідносити

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.5. Моделі політики зайнятості

Конституцією юридично закріплено перетворення Украї­ни на демократичну правову державу із соціально орієнтова­ною ринковою економікою. Ринкова економіка формується і розвивається як органіч­не поєднання багатьох ринків: землі, капіталу, товарів, по­слуг, робочої сили тощо. Ринок праці є

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 1.6. Структура організації

“Ми змінюємо й змінюємо структуру організації кожні кілька років – змінюємо процедуру ухвалення рішень і т. ін. Якщо структуру не змінювати, їй загрожує небезпека. Ми змінюємо організаційну структуру не тому, що нам так подобається,

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Розділ 2 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

2.1. Функції управління Управління – це процес або форма діяльності, що передба­чає керівництво певною групою людей чи орієнтацію її на досягнення мети організації. Філософія управління базується на принципі – дія визна­чається кількісними результатами, який

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 2.1. Функції управління

2.1. Функції управління Управління – це процес або форма діяльності, що передба­чає керівництво певною групою людей чи орієнтацію її на досягнення мети організації. Філософія управління базується на принципі – дія визна­чається кількісними результатами, який