Маркетинговий аналіз – Липчук В. В

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – 1. Сутність, загальні засади, методи маркетингового аналізу

1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу Маркетинговий аналіз як вид діяльності Обов’язковою складовою діяльності підприємств, установ, організацій є різні види аналітичної роботи, зміст якої залежить від їхніх стратегічних цілей і конкретних тактичних завдань. Аналіз

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – 1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу

1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу Маркетинговий аналіз як вид діяльності Обов’язковою складовою діяльності підприємств, установ, організацій є різні види аналітичної роботи, зміст якої залежить від їхніх стратегічних цілей і конкретних тактичних завдань. Аналіз

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Маркетинговий аналіз як вид діяльності

1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу Маркетинговий аналіз як вид діяльності Обов’язковою складовою діяльності підприємств, установ, організацій є різні види аналітичної роботи, зміст якої залежить від їхніх стратегічних цілей і конкретних тактичних завдань. Аналіз

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Методика маркетингового аналізу

У маркетинговому аналізі використовують певні способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов’язаних принципів та прийомів дослідження явищ, які становлять метод маркетингового аналізу. Метод маркетингового аналізу – системне, комплексне і взаємопов’язане вивчення маркетингового середовища

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Якісні (абстрактно-логічні) прийоми

У маркетинговому аналізі використовують певні способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов’язаних принципів та прийомів дослідження явищ, які становлять метод маркетингового аналізу. Метод маркетингового аналізу – системне, комплексне і взаємопов’язане вивчення маркетингового середовища

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Кількісні прийоми

Вони дають змогу отримати числову характеристику економічних явищ і поділяються на описові, аналітичні та економіко-математичне моделювання. Описові прийоми дослідження допомагають визначити розміри, масштаби, тенденції, динаміку розвитку економічних явищ, числову характеристику окремих напрямів діяльності об’єкта

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Використання системи бальних оцінок

У випадках, коли треба отримати інформацію про дизайн товару, смакові якості харчового продукту, популярність торгової марки тощо використовують систему бальних оцінок – індикатор кожного фактора, умови, обставини оцінюють певною кількістю балів. При цьому використовують

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Принцип Парето

У випадках, коли треба отримати інформацію про дизайн товару, смакові якості харчового продукту, популярність торгової марки тощо використовують систему бальних оцінок – індикатор кожного фактора, умови, обставини оцінюють певною кількістю балів. При цьому використовують

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу

Збір інформації є однією з основних проблем будь-якого економічного дослідження, оскільки за ринкових відносин вона є особливо цінним товаром, джерелом конкурентних переваг або негараздів підприємства. Важливість постійного інформаційного забезпечення зумовлена передусім динамічними змінами ситуації

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Організація праці в процесі маркетингового аналізу

Зорієнтований на розв’язання проблем суб’єкта господарювання маркетинговий аналіз можуть здійснювати як штатні фахівці, так і залучені експерти. Участь у цих процесах незалежних експертів дає змогу компенсувати в разі необхідності недостатню підготовку власних аналітиків, уникнути