Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Передмова

Для виживання суб’єктів господарювання в умовах швидкозмінюваного зовнішнього оточення важливою проблемою є формування оптимальної товарної політики. Якщо не докладати стратегічних зусиль до її формування та реалізації, структура асортименту підприємств, що виробляють і реалізують, стає

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 1. Суть маркетингової товарної політики

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке маркетингова товарна політика та з яких блоків вона складається; в чому полягають відмінності у формуванні товарної політики торговельного підприємства; як

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 2. Маркетингова концепція товару

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке товар та які підходи для його визначення є сьогодні; як формуються рівні розробки товару; які параметри становлять маркетингову підтримку товару;

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 3. Концепція життєвого циклу товару

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке життєвий цикл товарів та з яких стадій він складається; які є різновиди кривих життєвого циклу; в чому полягає концепція розробки

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 4.Поняття конкурентоспроможності товару

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке конкурентоспроможність і яка Ті економічна суть; за допомогою яких чинників вимірюється конкурентоспроможність товару; як здійснюється розрахунок конкурентоспроможності; як конкурентоспроможність формує

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Розрахунок рейтингів продукції

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке конкурентоспроможність і яка Ті економічна суть; за допомогою яких чинників вимірюється конкурентоспроможність товару; як здійснюється розрахунок конкурентоспроможності; як конкурентоспроможність формує

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Визначення інтегрального показника конкурентоспроможності за технічними та економічними характеристиками

Інтегральний показник конкурентоспроможності товару обчислюють за формулою Де е/кт – інтегральний індекс конкурентоспроможності товару; #т – показник конкурентоспроможності за технічними параметрами; Ке – показник конкурентоспроможності за економічними параметрами. Якщо Jкт більше 1, то виріб,

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Маркетингові рішення з управління конкурентоспроможністю продукції

Інтегральний показник конкурентоспроможності товару обчислюють за формулою Де е/кт – інтегральний індекс конкурентоспроможності товару; #т – показник конкурентоспроможності за технічними параметрами; Ке – показник конкурентоспроможності за економічними параметрами. Якщо Jкт більше 1, то виріб,

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 5. Сприйняття продукту і торгової марки

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: які параметри становлять образ торгової марки: як сформувати одно – або багатовимірну карту сприйняття характеристик продукту; яким чином здійснюється репозиціонування торгової марки

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 6. Планування нової продукції

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке планування продукції; які є концепції планування маркетингу; в чому полягає зміст стадій планування сфер бізнесу; які е методи знаходження ідей

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Загальні концепції планування маркетингу

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке планування продукції; які є концепції планування маркетингу; в чому полягає зміст стадій планування сфер бізнесу; які е методи знаходження ідей

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Витяг із керівництва з маркетингового інноваційного планування корпорації “Дженерал моторс”

Маркетингове планування сфер бізнесу: 1) визначення ринку; Таблиця 6.2. Компанії, що розробляють окремі програми дій, % Види діяльності або продукції Виробник Продукції виробничо-технічного призначення Споживчих товарів Послуг Прямі контакти зі споживачами зі збуту 69

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Стадія І. Визначення ринку

Маркетингове планування сфер бізнесу: 1) визначення ринку; Таблиця 6.2. Компанії, що розробляють окремі програми дій, % Види діяльності або продукції Виробник Продукції виробничо-технічного призначення Споживчих товарів Послуг Прямі контакти зі споживачами зі збуту 69

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Стадія II. Ситуаційний аналіз

Маркетингове планування сфер бізнесу: 1) визначення ринку; Таблиця 6.2. Компанії, що розробляють окремі програми дій, % Види діяльності або продукції Виробник Продукції виробничо-технічного призначення Споживчих товарів Послуг Прямі контакти зі споживачами зі збуту 69

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Стадія III. Проблеми і можливості

Можна запропонувати такий опитувальник, що полегшує визначення проблем і можливостей. А. Внутрішні проблеми і можливості: 1) маркетинг; 2) технічний розвиток, дослідження і розробки; 3) виробництво; 4) фінанси; 5) інші (персонал, організація тощо). Б. Зовнішні

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Стадія IV. Цілі

Можна запропонувати такий опитувальник, що полегшує визначення проблем і можливостей. А. Внутрішні проблеми і можливості: 1) маркетинг; 2) технічний розвиток, дослідження і розробки; 3) виробництво; 4) фінанси; 5) інші (персонал, організація тощо). Б. Зовнішні

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Стадія V. Маркетингова стратегія

Можна запропонувати такий опитувальник, що полегшує визначення проблем і можливостей. А. Внутрішні проблеми і можливості: 1) маркетинг; 2) технічний розвиток, дослідження і розробки; 3) виробництво; 4) фінанси; 5) інші (персонал, організація тощо). Б. Зовнішні

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Рівень ускладненості МІС

Для ухвалення рішення про рівень ускладненості МІС необхідно враховувати потреби компанії та витрати на їхнє задоволення, а також таких обов’язків менеджерів: – визначення потреби в спеціальній інформації; – розробка аналітичних підходів і моделей; –

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – “Мікродані”

Для ухвалення рішення про рівень ускладненості МІС необхідно враховувати потреби компанії та витрати на їхнє задоволення, а також таких обов’язків менеджерів: – визначення потреби в спеціальній інформації; – розробка аналітичних підходів і моделей; –

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Подання і формат даних

Для ухвалення рішення про рівень ускладненості МІС необхідно враховувати потреби компанії та витрати на їхнє задоволення, а також таких обов’язків менеджерів: – визначення потреби в спеціальній інформації; – розробка аналітичних підходів і моделей; –

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Опис системи

Для виконання згаданих функцій у невеликій компанії була розроблена мала комп’ютеризована інформаційна система, орієнтована на ринок. Фірма виходила на новий, невивчений ринок з абсолютно новим за концепцією і дією продуктом. Одним із найбільш важливих

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Еволюція створення і виробництва нових продуктів

Головною функцією сучасного маркетингу є взаємодія всіх підрозділів підприємства (фірми, компанії), що освоюють досягнення науки і техніки, створення і комерційну реалізацію нової продукції. Під істотним відновленням (інновацією) асортименту розуміють випуск продуктів (товарів, послуг), для

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Інтенсивність відновлення продуктів

Головною функцією сучасного маркетингу є взаємодія всіх підрозділів підприємства (фірми, компанії), що освоюють досягнення науки і техніки, створення і комерційну реалізацію нової продукції. Під істотним відновленням (інновацією) асортименту розуміють випуск продуктів (товарів, послуг), для

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Унікальність продукту

Випуск будь-якого нового або хоча б оновленого виробу для підприємств, фірм, компаній спричинює суперництво з боку інших виробників аналогічних виробів. Один раз просунувши на ринок який-небудь продукт, підприємство (фірма, компанія) прагне, наскільки це можливо,

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Планований знос продукту

В якому б вигляді не хотіло підприємство (компанія, фірма) представити свої вироби покупцям – продукту-унікуму, диференційованого продукту, новинки чи наявного товару – найважливішою залишається роль продукту як носія прибутку. Тому аналіз майбутньої прибутковості продукту

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Новий продукт і його значення для економічного розвитку

Перехід індустріально розвинутих країн, найбільшою мірою інтегрованих у світове господарство, до інноваційної економіки привів до того, що інтернаціональний обмін сучасними нововведеннями в їхніх різних формах (готові вироби, технології, ноу-хау, методи керування та ін.) набуває

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 7. Розробка концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке концепція нового продукту; в чому полягає позиціонування продукції та за якими критеріями його доцільно проводити; як визначити загальні принципи розробки

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Загальні принципи розробки нових продуктів

Ознайомившись з матеріалом цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке концепція нового продукту; в чому полягає позиціонування продукції та за якими критеріями його доцільно проводити; як визначити загальні принципи розробки

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Планування і реалізація інновацій

Заходи, необхідні для розробки нового продукту до його виходу на ринок, поділяють на заходи щодо планування і щодо реалізації інноваційного процесу. При цьому розрізняють такі етапи: – пошук ідей; – селекція ідей; – аналіз;

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Джерела і методи пошуку ідей нових продуктів

Заходи, необхідні для розробки нового продукту до його виходу на ринок, поділяють на заходи щодо планування і щодо реалізації інноваційного процесу. При цьому розрізняють такі етапи: – пошук ідей; – селекція ідей; – аналіз;

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Особливості процесу створення й освоєння інновацій

Заходи, необхідні для розробки нового продукту до його виходу на ринок, поділяють на заходи щодо планування і щодо реалізації інноваційного процесу. При цьому розрізняють такі етапи: – пошук ідей; – селекція ідей; – аналіз;

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Нововведення і процес “проникнення нововведень”

Під нововведенням розуміють науково-технічне досягнення, матеріалізоване в конкретному продукті праці, прийняте підприємством, а також поліпшення цього продукту. У вузькому розумінні нововведення – це нова техніка і технологія, нові товари і послуги, вироблені для проміжного

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Проникнення нововведення

Під нововведенням розуміють науково-технічне досягнення, матеріалізоване в конкретному продукті праці, прийняте підприємством, а також поліпшення цього продукту. У вузькому розумінні нововведення – це нова техніка і технологія, нові товари і послуги, вироблені для проміжного

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Джерела ідей

Під нововведенням розуміють науково-технічне досягнення, матеріалізоване в конкретному продукті праці, прийняте підприємством, а також поліпшення цього продукту. У вузькому розумінні нововведення – це нова техніка і технологія, нові товари і послуги, вироблені для проміжного

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Творчі методи одержання ідеї

Під нововведенням розуміють науково-технічне досягнення, матеріалізоване в конкретному продукті праці, прийняте підприємством, а також поліпшення цього продукту. У вузькому розумінні нововведення – це нова техніка і технологія, нові товари і послуги, вироблені для проміжного

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Морфологічний метод

1-й крок. Проблема описується в цілому. Жодних рішень заздалегідь не пропонується. 2-й крок. Проблема розкладається на окремі компоненти, що впливають на її вирішення. 3-й крок. Для кожного компонента пропонується низка альтернативних рішень. Компоненти проблеми

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – 8. Екологічні рішення в маркетинговій товарній політиці

Ознайомившись з матеріалом, цього навчального елементу, ви зможете відповісти на такі питання: що таке екологічно чистий товар та як його визначають різні вчені; у чому полягають проблеми і перспективи екомаркування; основні складові інструментів екологічного

Маркетингова товарна політика – Криковцева Н. О. – Література

1. Абрамишвили Г. Г. Проблемы международного маркетинга / Г. Г. Абрамишвили. – М.: Между нар. отношения, 1984. 2. Аникеев СЛ. Методика разработки плана маркетинга / С. Н. Аникеев. – М.: Фолиум, 1995. – 100