Маркетингова цінова політика – Окландер М. А

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – ВСТУП

Використання цін у розрахунках, прогнозуванні подальшого розвитку підприємства, плануванні та аналізі його фінансової діяльності вимагає від маркетологів чіткого розуміння принципів формування цінової стратегії та методів ціноутворення. Метою навчального посібника “Маркетингова цінова політика” є формування

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Використання цін у розрахунках, прогнозуванні подальшого розвитку підприємства, плануванні та аналізі його фінансової діяльності вимагає від маркетологів чіткого розуміння принципів формування цінової стратегії та методів ціноутворення. Метою навчального посібника “Маркетингова цінова політика” є формування

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 1.1. Концепції ціноутворення в економічній теорії

Використання цін у розрахунках, прогнозуванні подальшого розвитку підприємства, плануванні та аналізі його фінансової діяльності вимагає від маркетологів чіткого розуміння принципів формування цінової стратегії та методів ціноутворення. Метою навчального посібника “Маркетингова цінова політика” є формування

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 1.2. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу

Концепції ціноутворення економічної теорії складають підгрунтя ціноутворення в теорії маркетингу. При цьому, ціноутворення як складова маркетингової діяльності та елемент комплексу маркетингу, набуває нових якісних рис викликаних зменшенням рівня абстракції. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 1.3. Принципи, види ціноутворення та функції ціни

Концепції ціноутворення економічної теорії складають підгрунтя ціноутворення в теорії маркетингу. При цьому, ціноутворення як складова маркетингової діяльності та елемент комплексу маркетингу, набуває нових якісних рис викликаних зменшенням рівня абстракції. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЦІН

2.1. Склад і структура ціни Основними елементами ціни є собівартість, прибуток, податки. Собівартість – це витрати на одиницю товару в грошовому виразі. Прибуток – це різниця між ціною і собівартістю. Податки – це частина

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 2.1. Склад і структура ціни

2.1. Склад і структура ціни Основними елементами ціни є собівартість, прибуток, податки. Собівартість – це витрати на одиницю товару в грошовому виразі. Прибуток – це різниця між ціною і собівартістю. Податки – це частина

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 2.2. Класифікація цін

2.1. Склад і структура ціни Основними елементами ціни є собівартість, прибуток, податки. Собівартість – це витрати на одиницю товару в грошовому виразі. Прибуток – це різниця між ціною і собівартістю. Податки – це частина

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 2.3. Види знижок

Встановлення ціни – це рішення, яке залежить від обраної маркетингової стратегії ціноутворення. Маркетингова тактика ціноутворення пов’язана з використанням знижок. Знижка – сума, на яку зменшується ціна і, одночасно, сума, якою продавець дотує покупця для

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення Алгоритм встановлення кінцевої ціни, тобто ціни продажу підприємства має наступні етапи (рис. 3.1). Як видно, ціна продажу визначається чинниками ціноутворення, які можуть бути класифіковані за наступними ознаками: 1)

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення

3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення Алгоритм встановлення кінцевої ціни, тобто ціни продажу підприємства має наступні етапи (рис. 3.1). Як видно, ціна продажу визначається чинниками ціноутворення, які можуть бути класифіковані за наступними ознаками: 1)

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 3.2. Основні чинники ціноутворення

3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення Алгоритм встановлення кінцевої ціни, тобто ціни продажу підприємства має наступні етапи (рис. 3.1). Як видно, ціна продажу визначається чинниками ціноутворення, які можуть бути класифіковані за наступними ознаками: 1)

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

4.1. Витратні методи Перш, ніж розглядати витратні методи доцільно розглянути класифікацію методів ціноутворення (рис. 4.1). Методи ціноутворення можуть бути класифіковані на три групи: 1) витратні; 2) ринкові; 3) нормативно-параметричні. Витратні методи Ціну розраховують шляхом

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 4.1. Витратні методи

4.1. Витратні методи Перш, ніж розглядати витратні методи доцільно розглянути класифікацію методів ціноутворення (рис. 4.1). Методи ціноутворення можуть бути класифіковані на три групи: 1) витратні; 2) ринкові; 3) нормативно-параметричні. Витратні методи Ціну розраховують шляхом

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 4.2. Ринкові методи

Ціну розраховують орієнтуючись на попит, рівень конкуренції, сприйняту цінність товару. Витратна концепція ціноутворення замінюється на маржиналістську, в якій ціна стає мірилом цінності товару в свідомості покупця. Під сприйнятою цінністю розуміють оцінку ступеню затребуваності товару

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 4.3. Нормативно-параметричні методи

Ціну розраховують орієнтуючись на попит, рівень конкуренції, сприйняту цінність товару. Витратна концепція ціноутворення замінюється на маржиналістську, в якій ціна стає мірилом цінності товару в свідомості покупця. Під сприйнятою цінністю розуміють оцінку ступеню затребуваності товару

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦІН

5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту Цінова політика значною мірою залежить від попиту, який формується як сума індивідуальних попитів. В свою чергу, індивідуальні обсяги попиту залежать від доходів, уподобань покупців та рівня

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту

5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту Цінова політика значною мірою залежить від попиту, який формується як сума індивідуальних попитів. В свою чергу, індивідуальні обсяги попиту залежать від доходів, уподобань покупців та рівня

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 5.2. Похідна і оцінка еластичності попиту від ціни

В попередніх розділах вже йшлося про різні визначення цінової еластичності попиту. Існує також математичне визначення еластичності функції (у) за змінною (х). Нехай відома функція попиту Б(р) товару, де (р) – ціна товару. Тоді за

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 5.3. Ціна і оптимізація прибутку

В попередніх розділах вже йшлося про різні визначення цінової еластичності попиту. Існує також математичне визначення еластичності функції (у) за змінною (х). Нехай відома функція попиту Б(р) товару, де (р) – ціна товару. Тоді за

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ

6.1. Класифікація цінових стратегій Маркетингова стратегія ціноутворення – це довгостроковий алгоритм формування стартової ціни та її зміни в залежності від прогнозованої дії маркетингових чинників. Метою стратегії ціноутворення є встановлення довготермінової ціни для отримання максимального

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 6.1. Класифікація цінових стратегій

6.1. Класифікація цінових стратегій Маркетингова стратегія ціноутворення – це довгостроковий алгоритм формування стартової ціни та її зміни в залежності від прогнозованої дії маркетингових чинників. Метою стратегії ціноутворення є встановлення довготермінової ціни для отримання максимального

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 6.2. Цінове сегментування ринку

Цінове сегментування ринку – це розподіл покупців на групи, які мають однакову цінову чутливість. Тобто, ціновий сегмент – це група покупців, що демонструють схожі реакції на зміну ціни і тому коефіцієнт цінової еластичності попиту

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 6.3. Методи аналізу цінової динаміки

Для вивчення змін цінової ситуації використовують різноманітні методи аналізу. До них відносять наступні методи: O метод середніх цін; O індексний метод; Метод середніх цін. Середній рівень цін – узагальнюючий показник рівня цін, який характеризує

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 7. ЦІНОВІ РИЗИКИ

7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків Господарський ризик – це імовірність виникнення втрат або недоодержання фактичного прибутку у порівнянні із запланованим показником прибутку в невизначених умовах господарської діяльності підприємства. Господарські ризики можуть

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків

7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків Господарський ризик – це імовірність виникнення втрат або недоодержання фактичного прибутку у порівнянні із запланованим показником прибутку в невизначених умовах господарської діяльності підприємства. Господарські ризики можуть

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 7.2. Методи оцінки цінових ризиків

7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків Господарський ризик – це імовірність виникнення втрат або недоодержання фактичного прибутку у порівнянні із запланованим показником прибутку в невизначених умовах господарської діяльності підприємства. Господарські ризики можуть

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 7.3. Управління ціновими ризиками

Управління ціновими ризиками – це діяльність пов’язана із запобіганням, пристосуванням, оптимізацією чи зниженням ступеня цінового ризику. Зміст управління ціновими ризиками складають наступні функції: 1. запобігання можливості виникнення цінових ризиків; 2. пристосування до можливості виникнення

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН

8.1. Методи прямого державного регулювання цін Державна цінова політика – це сукупність принципів та методів діяльності органів державної влади спрямованих на забезпечення: O рівних економічних умов для функціонування суб’єктів господарювання; O збалансованості ринку товарів

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 8.1. Методи прямого державного регулювання цін

8.1. Методи прямого державного регулювання цін Державна цінова політика – це сукупність принципів та методів діяльності органів державної влади спрямованих на забезпечення: O рівних економічних умов для функціонування суб’єктів господарювання; O збалансованості ринку товарів

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 8.2. Методи непрямого державного регулювання цін

Методи непрямого регулювання цін – це втручання в ціноутворення через використання сукупності способів, які дозволяють впливати на товарні пропозиції на ринку, рівень доходів населення, попит, регулювати податки. Методи непрямого регулювання виявляються в дії не

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 8.3. Світовий досвід державного регулювання цін

Вивчення практики ціноутворення в зарубіжних країнах дає можливість зрозуміти його закономірності та тенденції і використовувати прогресивний досвід при формуванні і регулюванні цін в Україні. У ряді зарубіжних країн створена правова основа державного регулювання цін,

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗЯХ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

9.1. Ціни в промисловості Промислова продукція відноситься до ринку факторів виробництва і необхідна для створення товарів або послуг. Тому особливості ринку промислових товарів, які обумовлюють специфіку їх ціноутворення, проявляються в наступному: O попит носить

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 9.1. Ціни в промисловості

9.1. Ціни в промисловості Промислова продукція відноситься до ринку факторів виробництва і необхідна для створення товарів або послуг. Тому особливості ринку промислових товарів, які обумовлюють специфіку їх ціноутворення, проявляються в наступному: O попит носить

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 9.2. Ціни в будівництві

Продукція будівництва має техніко-економічні особливості, які впливають на процес ціноутворення і обумовлюють його специфіку. Можна виділити наступні характерні риси будівельної продукції: O значні капітальні витрати на зведення об’єктів будівництва; O тривалий термін виробничого циклу

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 9.3. Транспорті тарифи

Продукція будівництва має техніко-економічні особливості, які впливають на процес ціноутворення і обумовлюють його специфіку. Можна виділити наступні характерні риси будівельної продукції: O значні капітальні витрати на зведення об’єктів будівництва; O тривалий термін виробничого циклу

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ

10.1. Характеристика сфери послуг Сфера послуг – житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, освіта, охорона здоров’я, фізкультура, соціальне забезпечення, культура, мистецтво, пасажирський транспорт, зв’язок, роздрібна торгівля і громадське харчування. Це сукупність галузей, функціональне призначення яких

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 10.1. Характеристика сфери послуг

10.1. Характеристика сфери послуг Сфера послуг – житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, освіта, охорона здоров’я, фізкультура, соціальне забезпечення, культура, мистецтво, пасажирський транспорт, зв’язок, роздрібна торгівля і громадське харчування. Це сукупність галузей, функціональне призначення яких

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 10.2. Методи ціноутворення на ринку послуг

Розрізняють наступні цілі при ціноутворенні на послуги: O збереження стабільного положення на ринку; O розширення частки ринку; O максимізація прибутку; O створення іміджу виробника елітних послуг. Розрізняють три методи ціноутворення в сфері послуг: –

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 10.3. Особливості ціноутворення на види послуг

Розрізняють наступні цілі при ціноутворенні на послуги: O збереження стабільного положення на ринку; O розширення частки ринку; O максимізація прибутку; O створення іміджу виробника елітних послуг. Розрізняють три методи ціноутворення в сфері послуг: –

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 11. ФОРМУВАННЯ ЦІНИ БРЕНДУ

11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда Бренд – це відома торговельна марка, яка має постійно високу лояльність покупців, за рахунок чого формується додатковий прибуток. Відмінності бренда від торговельної марки полягають у наступному: 1. Товар-бренд

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда

11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда Бренд – це відома торговельна марка, яка має постійно високу лояльність покупців, за рахунок чого формується додатковий прибуток. Відмінності бренда від торговельної марки полягають у наступному: 1. Товар-бренд

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 11.2. Мультикритеріальні методи формування ціни бренда

Мультикритеріальні методи базуються на використанні кількісних і якісних показників при формуванні ціни бренда. Застосовуються мультибрендовими продавцями і грунтуються на експертних оцінках декількох брендів однієї категорії. Належать до групи дохідних методів. Розглянемо два мультикритеріальні методи

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Специфіка ціноутворення на міжнародних ринках Ціноутворення на міжнародних ринках має певні відмінності від процесу встановлення цін на внутрішніх ринках. Перш за все формування цін залежить від рівня світових цін. Світова ціна є грошовим

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 12.1. Специфіка ціноутворення на міжнародних ринках

12.1. Специфіка ціноутворення на міжнародних ринках Ціноутворення на міжнародних ринках має певні відмінності від процесу встановлення цін на внутрішніх ринках. Перш за все формування цін залежить від рівня світових цін. Світова ціна є грошовим

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 12.2. Ціни в міжнародній торгівлі

Хоча механізм встановлення цін в міжнародній торгівлі відрізняється від формування цін на внутрішньому ринку, проте формування цін в практиці міжнародної торгівлі також починається від рівня підприємства-виробника. Особливо це стосується розрахунку експортних цін. Ціна експорту

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 12.3. Індикативні ціни

Індикативні ціни – це різновид державних фіксованих цін, які встановлюються Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України на основі дійсних цін, що склалися на даний товар на ринку на момент здіснення експортної (імпортної) операції

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – РОЗДІЛ 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ

13.1. Новації ціноутворення в Інтернет Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того, щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі: O легкість доставки покупцю; O ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині; O

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 13.1. Новації ціноутворення в Інтернет

13.1. Новації ціноутворення в Інтернет Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того, щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі: O легкість доставки покупцю; O ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині; O

Маркетингова цінова політика – Окландер М. А. – 13.2. Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет

13.1. Новації ціноутворення в Інтернет Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того, щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі: O легкість доставки покупцю; O ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині; O