Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ “МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА”

1. В умовах ринкової економіки ціна має прогресивне значення, якщо попит:

А) перевищує пропозицію;

Б) дорівнює пропозиції;

В) нижчий за пропозицію.

2. В Україні діють такі ціни на споживчі товари:

А) фіксовані;

Б) регульовані;

В) вільні;

Г) фіксовані, регульовані та вільні;

Д) фіксовані та вільні;

Е) регульовані та вільні.

3. Умови постачання товарів відображають такі ціни:

А) закупівельні;

Б) франко;

В) роздрібні;

Г) базисні.

4. Якщо ціна складається лише з покриття витрат та середньої норми прибутку, пропонується така стратегія ціноутворення:

А) престижної ціни;

Б) лідера на ринку;

В) просування на ринок;

Г) відшкодування витрат.

5. Під час закупівлі великих партій товарів (наприклад, заготівлі овочів) використовується така стратегія ціноутворення:

А) єдиної ціни;

Б) масових закупівель;

В) гнучкої ціни;

Г) сегмента ринку.

6. В умовах ринкової економіки ціна відіграє дестабілізуючу роль, якщо попит:

А) перевищує пропозицію;

Б) дорівнює пропозиції;

В) менший за пропозицію.

7. До економічних методів державного регулювання цін належать методи:

А) встановлення граничного рівня ціни;

Б) надання податкових пільг;

В) встановлення граничного рівня торговельної надбавки;

Г) встановлення фіксованої ціни.

8. Відпускна ціна підприємства – це:

А) витрати підприємства;

Б) витрати підприємства та прибуток;

В) витрати підприємства та торговельна надбавка;

Г) витрати підприємства та податок на додану вартість; ,

Д) прибуток і податок на додану вартість.

9. На підприємствах, що виробляють модні вироби високої якості, застосовується стратегія:

А) психологічного впливу;

Б) лідера на ринку;

В) престижної ціни;

Г) просування на ринок.

10. Для товару, виробництво якого скорочується або взагалі припиняється, застосовується стратегія:

А) гнучкої ціни;

Б) сегмента ринку;

В) довгострокової ціни;

Г) ціноутворення на товари, зняті з виробництва.

11. Серед методів державного регулювання цін до адміністративних належать:

А) встановлення податкових пільг;

Б) насичення ринку товарами;

В) встановлення граничного рівня торговельної надбавки.

12. На підвищення цін впливають такі чинники:

А) перевищення пропозиції над попитом за відносно стабільних доходів споживачів;

Б) підвищення продуктивності праці;

В) неефективне використання капіталу, устаткування, робочої сили.

13. До біржової ціни належать:

А) постійна;

Б) котирувана;

В) CIF;

Г)FOB;

Д) монопольна.

14. Торговельна надбавка – це:

А) частина податку на додану вартість;

Б) частина собівартості продукції виробника;

В) витрати торговельного підприємства;

Г) витрати торговельного підприємства та податок на додану вартість;

Д) витрати та прибуток торговельного підприємства.

15. При встановленні однакової ціни для будь-якого товару або послуги пропонується стратегія:

А) єдиної ціни;

Б) масових закупівель;

В) гнучкої ціни;

Г) сегмента ринку.

16. При встановленні ціни відповідно до ціни підприємства, що має на ринку найбільшу частку, застосовується стратегія:

А) просування на ринок;

Б) психологічного впливу;

В) престижної ціни;

Г) лідера на ринку.

17. На зниження ціни впливають такі чинники:

А) ажіотажний попит;

Б) перевищення над попитом пропозиції за відносно стабільних доходів споживачів;

В) заробітна плата збільшується швидшими темпами,’ ніж продуктивність праці та виробництво товарів і послуг;

Г) низька ефективність використання основного капіталу, устаткування, робочої сили.

18. Між ціною та попитом є взаємозалежність з підвищенням:

А) ціни попит знижується;

Б) ціни попит підвищується;

В) попиту ціна підвищується.

19. При укладанні контракту та визначенні ціни сорту та якості виробу віддають перевагу такій ціні:

А)твердій;

Б) індикативній;

В) монопольній;

Г) базисній.

20. Цінова знижка – це частина:

А) собівартості торговельного підприємства;

Б) торговельної надбавки;

В) відпускної ціни виробника, що передається торговельному підприємству;

Г) податку на додану вартість.

21. Якщо встановлюється нижча ціна, ніж у конкурентів, і менша від “круглої” цифри, застосовується така стратегія:

А) психологічного впливу;

Б) просування на ринок;

В) лідера на ринку;

Г) престижної ціни.

22. Якщо ціна встановлюється відповідно до змін кон’юнктури ринку, пропонується така стратегія:

А) сегмента ринку;

Б) довгострокової ціни;

В) гнучкої ціни;

Г) “збирання вершків”.

23. Між ціною та пропозицією є така взаємозалежність – підвищенням:

А) ціни пропозиція підвищується;

Б) ціни пропозиція знижується;

В) пропозиції ціна знижується.

24. Дефіцит виникає за умови, що ціна виробу:

А) перевищує ціну рівноваги;

Б) дорівнює ціні рівноваги;

В) нижча за ціну рівноваги.

25. Нижчою за собівартість встановлюється така ціна:

А) монопольна;

Б) демпінгова;

В) постійна;

Г) фіксована.

26. До собівартості не входить елемент:

А) вартість сировини та матеріалів;

Б) витрати на підготовку кадрів;

В) премії за підсумками роботи за рік; г)транспортні витрати.

27. Якщо ціна встановлюється для конкретної соціальної групи населення, застосовується стратегія:

А) довгострокової ціни;

Б) сегмента ринку;

В) плинної спадаючої ціни;

Г) гнучкої ціни.

28. Якщо ціна встановлюється нижча, ніж у конкурентів, на короткий строк, пропонується стратегія:

А) “збирання вершків”;

Б) психологічного впливу;

В) лідера на ринку;

Г) просування на ринок.

29. Залишок товарів з’являється тоді, коли ціна виробу:

А) перевищує ціну рівноваги;

Б) дорівнює ціні рівноваги;

В) нижча за ціну рівноваги.

30. За інфляції ціни:

А) підвищуються;

Б) знижуються;

В) не змінюються.

31. Держава планує, рекомендує та стимулює таку ціну:

А) вільну, договірну;

Б) фіксовану;

В) індикативну;

Г) регульовану.

32. До прихованих цінових знижок зараховують такі:

А) для постійних партнерів;

Б) на страхування;

В) для іноземних партнерів;

Г) за продаж несезонного товару.

33. Якщо підприємство з метою отримання найбільшого прибутку тимчасово встановлює найбільшу ціну, застосовується стратегія:

А) “збирання вершків”;

Б) психологічного впливу;

В) просування на ринок;

Г) лідера на ринку.

34. Якщо ціна встановлюється відносно сталою на деякий час, пропонується стратегія:

А) плинної спадної ціни;

Б) довгострокової ціни;

В) сегмента ринку;

Г) гнучкої ціни.

35. Держава закуповує продукцію у сільськогосподарських виробників за такими цінами:

А) виробничими;

Б) закупівельними;

В) оптовими;

Г) роздрібними.

36. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з підприємствами переробної промисловості за такими цінами:

А) закупівельними;

Б) розрахунковими;

В) роздрібними.

37. На вироби підприємств м’ясо-молочної промисловості встановлюють такі ціни:

А) регульовані;

Б) договірні;

В) фіксовані;

Г) регульовані та договірні;

Д) регульовані та фіксовані.

38. Зі збільшенням відстані перевезень собівартість 1 тонно-км: а) збільшується;

Б) зменшується;

В) не змінюється.

39. Нині на тарифи автомобільного транспорту найбільшою мірою впливають:

А) вартість пального та нафтопродуктів;

Б) заробітна плата водіїв;

В) тарифи залізничного транспорту;

Г) тарифи річкового транспорту;

Д) вартість вантажних та інших підсобних робіт.

40. Нині при утворенні роздрібних цін діють обмеження:

А) на рівень прибутковості;

Б) загалом на ціну;

В) на торговельну надбавку.

Г) обмежень немає.

41. Визначте, чи входить до складу вартості послуги прибуток:

А) так;

Б) ні;

В)частково.

42. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з плодоовочевими комбінатами за такими цінами:

А) роздрібними;

Б) розрахунковими;

В) закупівельними.

43. На плодоовочеві консерви, як правило, встановлюються такі ціни:

А) вільні договірні;

Б) регульовані;

В) фіксовані;

Г) вільні та регульовані;

Д) вільні та фіксовані.

44. До собівартості транспортних тарифів включають витрати на здійснення таких операцій:

А) початкових;

Б) кінцевих;

В) рухомих;

Г) початкових і кінцевих;

Д) початкових, кінцевих і рухомих;

Е) початкових і рухомих.

45. Вантажі, що перевозяться автомобільним транспортом, поділяються на таку кількість класів:

А) п’ять;

Б) чотири; в)три;

Г) два.

46. Вартість торговельної послуги залежить від:

А) якості наданих послуг;

Б) кількості наданих послуг;

В) попиту на послуги;

Г) терміновості надання послуги;

Д) вартості тарифів на паливо, електроенергію.

47. Між сільськогосподарськими та будівельними підприємствами діють такі ціни:

А) роздрібні;

Б) закупівельні;

В) кошторисні нормативи.

48. Повна собівартість – це:

А) позавиробничі витрати;

Б) виробничі витрати;

В) виробнича собівартість і позавиробничі витрати.

49. Тарифи на перевезення вантажів залізницею, що потребують особливого устаткування, називаються:

А) виключні;

Б) загальні;

В) пільгові.

50. На розмір тарифу на перевезення вантажів морським транспортом впливають такі чинники:

А) природні умови;

Б) вид транспорту;

В) швидкість перевезення вантажів.

51. Нині в Україні встановлено такий граничний рівень торговельної надбавки;

А) до 25 %;

Б) до 30%;

В) до 35%; г)до 40%; д)доб0%;

Е) обмежень немає.

52. Регульовані та вільні договірні ціни встановлено на такі товари:

А) овочі;

Б) фрукти;

В) рибу;

Г) хліб;

Д) м’ясо;

Е) консерви м’ясні.

53. Сільськогосподарські підприємства купують мінеральні добрива у підприємств-виробників за такими цінами:

А) вільними договірними;

Б) регульованими;

В) фіксованими;

Г) фіксованими та регульованими.

54. На вироби швейної промисловості встановлено такі ціни:

А) вільні договірні;

Б) регульовані;

В) регульовані та вільні договірні;

Г) фіксовані;

Д) фіксовані та вільні договірні.

55. Тарифи, що діють у межах однієї залізниці, називаються:

А) місцеві;

Б) пільгові;

В) виключні.

56. З класів вантажів, що перевозяться морським транспортом, найбільший тариф має такий:

А) 8;

Б) 10;

В) 12;

Г) 14;

57. Ціна виробів підприємств масового харчування складається а таких елементів:

А) вартості сировини та прибутку підприємств масового харчування;

Б) закупівельної ціни сировини та прибутку;

В) вартості сировини та заробітної плати працівників;

Г) роздрібної ціни на сировину та націнки підприємств масового харчування.

58. Для підприємств сільського господарства встановлені такі ціни на паливо та будівельні матеріали:

А) фіксовані;

Б) регульовані;

В) вільні;

Г) регульовані та вільні;

Д) фіксовані та вільні.

59. Тариф на перевезення вантажів залізницею складається з таких елементів:

А) собівартості;

Б) прибутку;

В) собівартості, прибутку та надбавки;

Г) собівартості та надбавки.

60. Собівартість перевезення вантажів буде найбільшою, якщо використовується такий вид транспорту:

А) автомобільний;

Б) залізничний;

В) річковий;

Г) морський.

61. Вільну договірну ціну встановлює:

А) держава;

Б) торговельне підприємство;

В) виробник;

Г) держава і торговельне підприємство;

Д) торговельне підприємство та виробник;

Е) держава та виробник.

62. На послуги, що надаються підприємствам сільського господарства, встановлюються такі ціни:

А) вільні договірні;

Б) регульовані;

В) фіксовані;

Г) фіксовані та вільні;

Д) вільні та регульовані.

63. Вантажі, що перевозяться морським транспортом, поділяються на таку кількість класів:

А) 4;

Б)6;

В) 8;

Г)10;

Д) 12;

Е)14;

Є)16;

Ж) 18;

З) 20

64. Нині на вироби підприємств масового харчування діють:

А) вільні договірні;

Б) регульовані;

В) фіксовані;

Г) вільні та фіксовані;

Д) фіксовані та регульовані;

Е) вільні та регульовані.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ “МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА”