Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Монопольний ринок

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється в умовах конкуренції підприємств, які виробляють велику розширену групу товарів (послуг), які не можна замінити іншими виробами. Водночас товар диференційований й має специфічні особливості. В цьому випадку підприємство має деяку монополію на встановлення ціни на свій особливий фірмовий товар, але це пов’язано з відсутністю замінників йому. Особливістю цього ринку є те, що така конкуренція пов’язана з проблемою не тільки одиничної, а й гуртової рівноваги економічних сил усередині групи конкуруючих між собою підприємств.

Особливостями ціноутворення на цьому ринку є те, що:

– воно конкурентне, але в межах диференціації фірмового товару;

– на ринку діють багато підприємств;

– контроль за ринковою ціною здійснюється у визначених межах;

– велике значення має нецінова конкуренція;

– досить вільні умови входження на ринок будь-якого підприємства.

Особливе значення для цього ринку мають диференціація товару та його специфіка. Вона захищається патентами, ліцензіями, фірмовим знаком, тарою тощо. До цього ринку на Україні належать виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, лікеро-горілчаних виробів та кондитерських виробів, більшість одягу, взуття та ін.

Ринки командно-адміністративної економіки

Для цієї економіки характерні такі види ринку.

Монопольний ринок

У класичному вигляді це ринок, на якому діє лише один суб’єкт підприємництва – один виробник, один продавець та ін. На такому ринку конкуренції немає. Ціна розраховується самим суб’єктом, який має можливість отримати великий прибуток. Але й підприємство-монополіст при встановленні ціни повинно діяти залежно від дії закону попиту. Якщо підприємство встановить ціну, вищу за доходи споживачів, то воно може їх втратити, тобто споживач буде шукати альтернативні товари й відмовиться від товарів підприємства-монополіста. Треба також мати на увазі, що зі збільшенням обсягів реалізації товарів підприємство-монополіст змушене зменшувати ціну виробу, що призведе до зменшення його граничного доходу.

Крім того, підприємство-монополіст контролюється антимонопольним законодавством, яке є чинним в Україні й обмежує його кінцеві прибутки діючою податковою системою.

Треба також зазначити, що в умовах ринкової економіки монополістичних підприємств у чистому вигляді практично немає, оскільки діють чинники, які сприяють появі конкуренції на ринку.

Олігополістичний ринок

Ціноутворення здійснюється за наявності невеликої кількості підприємств (не більш 5). Особливостями цього ринку є те, що:

– усього декілька підприємств мають абсолютну частку на ринку (до 70 %) у виробництві чи реалізації виробів та забезпечують потреби споживачів. При цьому товар може бути як стандартизований, так і диференційований;

– з усіх підприємств, які діють на ринку, хоча б одне має досить велику частку (більш ніж 30 %) і може суттєво впливати на ринкову ціну товару або за рахунок змін в обсягах продажу, або встановлюючи її;

– підприємства, які діють на цьому ринку, залежать від конкурентів й будують свою цінову політику з урахуванням цього. Вони повинні враховувати реакцію конкурентів під час розробки своєї стратегії, визначення обсягів виробництва та реалізації, ціни, активізації рекламної діяльності та ін.;

– вхід на олігополістичний ринок дуже ускладнений, причому здійснюють це підприємства, які діють на цьому ринку різними методами, зокрема:

– встановлюють різні обмеження (економічні та організаційні);

– вводять дозволи на окремі види діяльності;

– обмежують ринки сировини та матеріалів;

– захищають нові товари та технології патентами та ліцензіями.

Крім того, діючі підприємства створюють такі умови, які стають невигідними для входження на цей ринок інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється з урахуванням дій конкурентів або за угодами, які укладаються між ними. Ціна також може визначатись і як наслідок цінових війн. її суть полягає в поступовому зменшенні ціни на товар між підприємствами до межі собівартості або до межі, нижче якої виробництво та реалізація товару для підприємства стають невигідними.

У сучасних умовах України до такого ринку належать: нафтопереробна та вугільна промисловість, кольорова металургія, автомобілебудування, авіаційні перевезення, виробництво морозильників, телевізорів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Монопольний ринок