Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку

Характер ціноутворення змінюється залежно від типу ринку. Фахівці класифікують ринок за різними ознаками. Залежно від напряму економічного розвитку держави.

Ринок ринкової економіки

Його головна особливість полягає в тому, що на ньому здійснюється конкуренція між товарами та послугами, яка і визначає відповідні ціни на товари. Це конкурентний ринок (вільний ринок, ринок чистої або досконалої конкуренції). Особливістю такого ринку є те, що ціни визначаються на підставі вільної конкуренції дією законів попиту та пропозиції, наближаються до середніх цін на конкретні вироби, які реалізуються у відповідному місці та у відповідний час. Будь-яке підприємство на цьому ринку при встановленні цін повинно враховувати ціни, які діють на ринку, та пристосовуватися до них. Чим вищий ступінь конкуренції на ринку, тим більша тенденція до вирівнювання цін на однакові вироби. За таких умов бажання конкретного виробника або продавця збільшити свій прибуток може здійснитися тільки за рахунок зниження ціни й збільшення обсягів продажу товарів. Але в цілому зниження проводиться умовно, з урахуванням інфляційних процесів та часу їх дії.

Поведінка суб’єктів, які діють на ринку, визначається еластичністю попиту на виріб та граничними витратами у короткостроковому періоді. Особливості конкурентного ринку такі:

– ціна попиту на товар дорівнює ціні пропозиції на нього, тобто сума цін попиту дорівнює сумі цін пропозиції, але ціни перебувають у вільному русі;

– безперебійна торгівля забезпечується наявністю запасів товарів, резервами потужностей та можливістю швидкого їх використання;

– відсутність черг досягається регулюванням ціни, тобто підвищенням її до рівня рівноважної ціни попиту та пропозиції;

– динаміка зміни цін. Зміна ціни на виріб безпосередньо впливає на попит та пропозицію, й навпаки зміна попиту та пропозиції впливає на розмір ціни. Особливо це залежить від еластичності цих чинників та їх динаміки;

– перехресна еластичність попиту та пропозиції. Зміна ціни на один виріб впливає на зміну попиту на інший виріб, залежно від того, які це вироби (взаємодоповнюючі чи взаємозамінні). Якщо перехресна еластичність дорівнює нулю, то це означає, що товари не залежать один від одного;

– наявність вільного входу та виходу як щодо виробництва, так і щодо споживання товарів, а також вільного доступу до інформації про кон’юнктуру та зміни на ньому.

Умовно конкурентний ринок поділяється на ринки досконалої та чистої конкуренції. Ринок чистої конкуренції передбачає повну відсутність монополії та наявність великої кількості споживачів та продавців. При цьому на ринку має реалізовуватись в основному стандартизований товар. Ринок досконалої конкуренції передбачає наявність великої кількості чинників, які встановлюють рівновагу на ньому. До них належать: мобільність ресурсів, інформованість про ринок, здатність до швидкої перебудови технології та виробництва товарів, зміни виробничого режиму та ін. Ринок чистої конкуренції формують підприємства, які виробляють товари широкого споживання (як продовольчі, так і непродовольчі), та підприємства роздрібної торгівлі споживчими товарами (хлібобулочними та овочевими товарами, картоплею, м’ясом, рибою та ін.). Умовно конкуренцію можливо поділити на три типи:

– конкуренція товарів і послуг, що відбувається між виробниками та продавцями одного або різних видів продукції. При цьому такі товари випускають на ринок багато фірм. Боротьба відбувається за рахунок вищої якості виробу, кращого оформлення, реклами, заходів щодо просування на ринок. Цей тип конкуренції визначає кращого виробника з-поміж інших, ефективнішу маркетингову політику та ступінь задоволення потреб споживачів, а також може здійснюватися між різними виробниками і продавцями за можливість збільшити реалізацію своєю продукції на ринку. Також можлива конкуренція всередині фірми виробника за один виріб чи за його різновиди;

– конкуренція товарів-аналогів здійснюється, як правило, між виробниками та фірмами, які реалізують продукцію, і включає змагання за збільшення ринку реалізації за рахунок вищої якості товару, яскравішого оформлення, кращої реклами, застосування ефективніших заходів щодо просування свого виробу на ринки та ін.;

– конкуренція за споживача та його попит. Особливість цього типу конкуренції полягає в особливих характерних рисах споживачів. Більшість споживачів обмежені у грошових доходах і тому дуже прискіпливо ставляться до вибору та придбання товару. Головним при цьому є цінність товару для споживача, можливість якнайбільше задовольнити його потреби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку