Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу

11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу.

11.2. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності.

11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму.

11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок.

11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу

Під час розробки стратегії виходу на міжнародний ринок, описуючи процес організації маркетингу, компанія, як правило, використовує ті самі методи, як і на національному ринку. Кожний з принципів маркетингу орієнтує діяльність компанії на зближення з клієнтом і розвиток його лояльності щодо себе.

Основними функціями маркетингу як елементу системи управління є:

– облік вимог ринкового попиту і запитів клієнтів на основі комплексного дослідження ринків, розробка технічної політики;

– визначення оптимальної номенклатури товарів;

– ухвалення власних ефективних рішень;

– розробка збутової політики, визначення зручних каналів збуту, система руху товару і стимулювання збуту.

Кожна з функцій викликає певний інтерес і має велике практичне значення. Проте лише в тісному зв’язку вони забезпечують успішну реалізацію принципів маркетингу. Кожна з функцій маркетингової політики важлива як така, але саме взяті сукупно вони забезпечують умови виконання завдань компанії, будучи конкретним практичним відображенням основних ідей маркетингу як ринкової орієнтації управління.

Функція маркетингу нині набуває дуже великого значення, в деяких компаніях відділ маркетингу ухвалює навіть визначні рішення в операційному і стратегічному плануванні. Маркетинг допомагає керівництву компанії орієнтуватися у “становищі” компанії на ринку та її перспективах на майбутнє.

Основними принципами маркетингу як системи управління є:

– обгрунтований вибір стратегічних цілей діяльності та розвитку підприємств;

– ефективне об’єднання новітньої інноваційної продукції, яка перебуває на ринку збуту, і продукції, призначеної для зняття з ринку;

– комплексний підхід до узгодження цілей з ресурсами і можливостями підприємства;

– визначення шляхів досягнення мети.

Основні принципи маркетингу визначають конкретні напрями діяльності компаній, які здійснюються в рамках маркетингу, зміст і напрями його основних функцій (рис. 11.1).

Міжнародний маркетинг є комплексом підходів і методів, орієнтованих на зовнішній ринок і спрямованих па досягнення цілей підприємства.

Розуміння цього комплексу підходів і методів організації міжнародного маркетингу має на меті процес ухвалення управлінських рішень, що базуються на основі аналізу чинників зовнішнього ринкового середовища. Основу такого аналізу становлять маркетингові дослідження, за допомогою яких компанії можуть визначити шляхи взаємного пристосування власних інтересів та інтересів клієнтів. Для цього під час маркетингових досліджень компанії детально вивчають інтереси клієнтів, власні економічні інтереси та можливості, визначають сфери розбіжностей цих інтересів і знаходять способи мінімізації таких розбіжностей шляхом розробки комплексного ефективного стратегічного маркетингового плану. Постановка маркетингових завдань, вибір цільових ринків, позиціонування продукції, розробка комплексу маркетингу і проведення контролю маркетингової діяльності – всі ці фундаментальні вимоги зберігають актуальність і в роботі компанії за кордоном. Звичайно, не може бути ефективного міжнародного маркетингу на тому підприємстві, яке не дотримуватиметься основних маркетингових принципів у роботі на внутрішньому ринку.

Маркетинг туризму   Правик Ю. М.   11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу