Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – ПЕРЕДМОВА

Частка сектору послуг у внутрішньому валовому продукті у країнах Європейського Союзу становить понад 50 %, а у деяких перевищує 70 %. Розвиток ринку послуг – як з боку пропозиції (конкуренція), так і попиту (зростаючі

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

1.1. Визначення та принципи маркетингу 1.2. Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг 1.3. Сфера дослідження маркетингу послуг 1.4. Функції маркетингу туристичних послуг 1.5. Концепція маркетингу послуг 1.1. Визначення та принципи маркетингу Початки розпитку маркетингу

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 1.1. Визначення та принципи маркетингу

1.1. Визначення та принципи маркетингу 1.2. Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг 1.3. Сфера дослідження маркетингу послуг 1.4. Функції маркетингу туристичних послуг 1.5. Концепція маркетингу послуг 1.1. Визначення та принципи маркетингу Початки розпитку маркетингу

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 1.2. Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг

Причиною розвитку туристичного маркетингу був бурхливий розвиток самого туризму, який у багатьох країнах став важливою галуззю народного господарства, а в деяких – головним знаряддям наповнення державного бюджету. Схильність до подорожування і відпочинку є наслідком

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 1.3. Сфера дослідження маркетингу послуг

Зацікавлення маркетинговими проблемами у сфері послуг поклало початок еволюційним змінам в орієнтації та стратегіях діяльності підприємств, які надавали послуги у 60-х роках XX ст. Упродовж значного часу вважалося, що маркетинг у цьому секторі ринку

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 1.4. Функції маркетингу туристичних послуг

Функції маркетингу туристичних послуг можна розглядати з чотирьох позицій: 1) суспільних; 2) регіональних; 3)локальних; 4) індивідуального споживача. Об’єднувальним чинником цих позицій за умов ринкової економіки є незалежність споживача, яка означає самостійне прийняття рішень щодо

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 1.5. Концепція маркетингу послуг

Функції маркетингу туристичних послуг можна розглядати з чотирьох позицій: 1) суспільних; 2) регіональних; 3)локальних; 4) індивідуального споживача. Об’єднувальним чинником цих позицій за умов ринкової економіки є незалежність споживача, яка означає самостійне прийняття рішень щодо

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень 2.2. Проблематика маркетингових досліджень 2.3. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень 2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень Однією з основних умов ефективного функціонування підприємства,

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень

2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень 2.2. Проблематика маркетингових досліджень 2.3. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень 2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень Однією з основних умов ефективного функціонування підприємства,

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.2. Проблематика маркетингових досліджень

Тематика, сфера й охоплення маркетингових досліджень залежать від потреб і можливостей підприємства. Чим більші його експансивність, змінність умов діяльності та загрози конкуренції, тим більша потреба у додатковій інформації, яка необхідна для прийняття відповідних рішень.

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.3. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень

Інформацію, яка потрібна для реалізації задумів дослідження, як правило, поділяють на первинну та вторинну (рис. 2.1): Первинна інформація у момент прийняття рішення у дослідженні ще не існує, і потрібно її тільки створити. її отримують

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.3.1. Дослідження первинної інформації

Вибір теми дослідження. Маркетингові дослідження можуть стосуватися загальної сукупності або вибраної. Збір даних, які походять з первинних джерел, як правило, належить до вибраної сукупності (проби). Обсяг пробної сукупності залежить під багатьох чинників, зокрема від

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Вибір теми дослідження

Вибір теми дослідження. Маркетингові дослідження можуть стосуватися загальної сукупності або вибраної. Збір даних, які походять з первинних джерел, як правило, належить до вибраної сукупності (проби). Обсяг пробної сукупності залежить під багатьох чинників, зокрема від

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Панельні (дискусійні) дослідження

Вибір теми дослідження. Маркетингові дослідження можуть стосуватися загальної сукупності або вибраної. Збір даних, які походять з первинних джерел, як правило, належить до вибраної сукупності (проби). Обсяг пробної сукупності залежить під багатьох чинників, зокрема від

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Тест кон’юнктури

Кон’юнктура – економічна ситуація на ринку в певний момент часу як результат взаємодії чинників та умов, які визначають співвідношення попиту й пропозиції на туристичні послуги, а також рівень і динаміку цін на них. Є

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

Вивчення вторинних джерел, незважаючи на їхню класифікацію, є вихідним пунктом для створення будь-яких програм досліджень. Дорогі й трудомісткі польові дослідження не мають значення, коли розв’язок проблеми можна знайти в літературі, статистиці, звітах фірм чи

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

Мстою програмування маркетингових досліджень є складання планів, які допоможуть вирішити якусь проблему. Таке програмування грунтується, з одного боку, на повсюдно визнаній послідовності та деяких принципах наукових досліджень, а з другого – залежно від цілі

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Поняття туристичного ринку 3.2. Ознаки туристичного продукту 3.3. Особливості туристичного попиту 3.4. Особливості туристичної пропозиції 3.5. Умови виходу на туристичний ринок 3.1. Поняття туристичного ринку Під поняттям ринку розуміємо процес, у межах якого

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 3.1. Поняття туристичного ринку

3.1. Поняття туристичного ринку 3.2. Ознаки туристичного продукту 3.3. Особливості туристичного попиту 3.4. Особливості туристичної пропозиції 3.5. Умови виходу на туристичний ринок 3.1. Поняття туристичного ринку Під поняттям ринку розуміємо процес, у межах якого

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 3.2. Ознаки туристичного продукту

Згідно зі Законом України про внесення змін до Закону України “Про туризм” № 1282-ІV від 18 листопада 2003 р., туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 3.3. Особливості туристичного попиту

Туристичний попит можна визначити як сукупність туристичних благ, послуг і товарів, які туристи схильні придбати за визначеного рівня цін. Туристичний попит залежить від: – економічних чинників, таких, як: рівець доходів споживачів, ціни на туристичний

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 3.4. Особливості туристичної пропозиції

У звичному розумінні пропозиція це кількість благ і послуг, які виробники мають намір продати на ринку за визначеною ціною. В економічній теорії пропозиція – відношення між кількістю продукту, яку виробники можуть запропонувати у певний

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 3.5. Умови виходу на туристичний ринок

Можливості виходу па туристичний ринок зумовлені багатьма чинниками. У деяких випадках уже природні особливості держави чи регіону або історичні пам’ятки старовини забезпечують певну перевагу над конкурентами. Однак іноді послуг підприємств, які перебувають у сприятливих

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Суть і передумови сегментації ринку туристичних послуг 4.2. Критерії сегментації туристичного ринку 4.3. Маркетингова оцінка сегментів ринку 4.4. Вибір цільових ринків 4.5. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку 4.1. Суть і передумови сегментації

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 4.1. Суть і передумови сегментації ринку туристичних послуг

4.1. Суть і передумови сегментації ринку туристичних послуг 4.2. Критерії сегментації туристичного ринку 4.3. Маркетингова оцінка сегментів ринку 4.4. Вибір цільових ринків 4.5. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку 4.1. Суть і передумови сегментації

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 4.2. Критерії сегментації туристичного ринку

У маркетинговій літературі описано достатньо критеріїв поділу туристичного ринку, але немає жодної універсальної методики сегментації, яка б забезпечила ефективне її застосування за будь-яких умов. Критерії, які слугують створенню сегмента для одного продукту, можуть бути

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 4.3. Маркетингова оцінка сегментів ринку

Як уже наголошувалося, підприємство по може виробляти продукту, який задовольняв би всі групи споживачів. Уніфіковану пропозицію з надання послуг може використовувати монопольно підприємство, коли рівень попиту с низьким, а його структура недиференцінована. Приклади таких

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 4.4. Вибір цільових ринків

Встановлення груп споживачів, які можуть стати прибутковим ринком збуту, а також рішення про спрямування бізнесової активності на визначений сегмент ринку у фаховій літературі називається селекцією, або вибором цільових сегментів ринку. Окремі підприємства можуть обслуговувати

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 4.5. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку

Вибір сегмента ринку нерівнозначний прийняттю остаточних рішень щодо пропонування продукту туристичним підприємством. Потенційні покупці певного сегмента можуть виявити диверсифіковану позицію попиту па окремі види послуг чи благ, що створює можливість пропонування диференційованих продуктів. Таку

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

5.1. Поняття й етапи маркетингового управління 5.2. Аналіз стану підприємства 5.3. Аналіз ринкових можливостей і загроз 5.4. Призначення і цілі підприємства 5.5. Знаряддя реалізації маркетингових планів 5.1. Поняття й етапи маркетингового управління Маркетингове управління

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 5.1. Поняття й етапи маркетингового управління

5.1. Поняття й етапи маркетингового управління 5.2. Аналіз стану підприємства 5.3. Аналіз ринкових можливостей і загроз 5.4. Призначення і цілі підприємства 5.5. Знаряддя реалізації маркетингових планів 5.1. Поняття й етапи маркетингового управління Маркетингове управління

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 5.2. Аналіз стану підприємства

Мстою аналізу сталу підприємства є виявлення його слабких і сильних сторін порівняно з інтими учасниками ринку. Тут йдеться тільки про оцінку можливостей підприємства на фоні його конкурентів, які функціонують в аналогічних або наближених сегментах

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 5.3. Аналіз ринкових можливостей і загроз

Боротьба за споживача вимагає пізнання можливостей й обмежень, які зумовлюють власні дії та дії конкурентів. На ринку “виграють ті, які зуміють точніше від інших передбачати майбутні ситуації, бачити невидимі для інших можливості, випереджувати їх

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 5.4. Призначення і цілі підприємства

Підприємство має у суспільстві своє призначення як складова частина народного господарства. Його роль можна визначити, відповідаючи на питання: “Яку роль має намір виконувати підприємство для суспільства й оточення?” або “Які суспільні потреби має намір

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 5.5. Знаряддя реалізації маркетингових планів

Маркетинг, як зазначалося вище, в основному спрямований на три сфери діяльності: 1) пізнання існуючого і потенційного попиту; 2) стимулювання попиту; 3) задоволення попиту шляхом пропозиції споживачам і посередникам відповідного продукту у відповідному місці Перта

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

6.1. Поняття туристичного продукту 6.2. Структура туристичного продукту 6.3. Політика продукту 6.4. Цикл життя туристичного продукту 6.5. Якість туристичних послуг 6.1. Поняття туристичного продукту У теорії маркетингу продуктом вважається все, що становить предмет ринкового

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 6.1. Поняття туристичного продукту

6.1. Поняття туристичного продукту 6.2. Структура туристичного продукту 6.3. Політика продукту 6.4. Цикл життя туристичного продукту 6.5. Якість туристичних послуг 6.1. Поняття туристичного продукту У теорії маркетингу продуктом вважається все, що становить предмет ринкового

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 6.2. Структура туристичного продукту

Оскільки окремі складові частини туристичного продукту виконують іншу роль, то потрібно їх аналізувати у структурно-функціональних категоріях. Це означає, що композицію складових частин, яка задовольняє різні комплементарні потреби, необхідно віднести до відносно сталої головної потреби.

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 6.3. Політика продукту

Політику продукту в основному можна розглядати і вести у двох аспектах, а саме: 1) визначеної території; 2) конкретного підприємства. Предметом політики продукту в територіальному аспекті є так званий комплексний туристичний продукт, який пропонується певною

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 6.4. Цикл життя туристичного продукту

Цикл життя туристичного продукту є наближеним до явищ і процесів, які спостерігаються у маркетингу засобів споживання. Специфічні ознаки виникають, насамперед, з нематеріального характеру туристичних послуг, одночасного їх створення і споживання. Послуги як об’єкти угод

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 6.5. Якість туристичних послуг

Конкурентна боротьба, зростаючі потреби й вимоги споживачів спричиняють те, що в сучасних ринкових умовах категорії якості відводиться особливе значення як з боку покупців, так і виробників, у тому числі виробників послуг. У зв’язку з

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

7.1. Суть і види цін у туризмі 7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу 7.3. Структура ціни на туристичний продукт 7.4. Формули калькуляції цін 7.5. Види цін 7.6. Вплив циклу життя продукту на рівень цін

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.1. Суть і види цін у туризмі

7.1. Суть і види цін у туризмі 7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу 7.3. Структура ціни на туристичний продукт 7.4. Формули калькуляції цін 7.5. Види цін 7.6. Вплив циклу життя продукту на рівень цін

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу

Ціна є одним з ключових знарядь маркетингового впливу па ринок. Ціна та інші елементи комплексу маркетингу взаємопов’язані між собою. Рівень ціни, з одного боку, визначений можливостями продажу туристичного продукту, а з другого – функціональними

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.3. Структура ціни на туристичний продукт

Незалежно від вибору методу встановлення ціни вона має такі основні складові (рис. 7.1), а саме – витрати, прибуток, знижки, комісійні чи націнка і податки (наприклад, ПДВ, акцизи). Варто розрізняти категорії “витрати” і “собівартість”. Собівартість

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.4. Формули калькуляції цін

Калькуляція ціни туристичного продукту є процесом, який вимагає врахування багатьох чинників. Найбільшу увагу потрібно звернути на витрати, які пов’язані зі створенням продукту, на елементи, які доповнюють його, та па діяльність конкурентів. Враховуючи ці чинники,

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.5. Види цін

У плануванні цін враховують два елементи: основну ціну і відхилення від неї, які підвищують або зменшують її рівень. “Базова (основна) ціпа становить певну орієнтацію па вихідний пункт, який враховує обсяг та інтенсивність попиту. Однак

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.6. Вплив циклу життя продукту на рівень цін

Необхідність ведення еластичної політики цін дуже тісно пов’язала з циклом життя продукту. Продукти з коротким циклом життя або неповторювані (екскурсії па спортивні змагання, мистецькі фестивалі) потрібно продавати дорожче. Вищі ціни мусять мати сезонні послуги,

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – 7.7. Цінові стратегії у туризмі

Цінова стратегія – це вибір підприємством можливої динаміки зміни вихідної ціни товару чи послуг в умовах ринку, що найкращим чином відповідають цілям фірми. Цінові стратегії на противагу методологічним прийомам встановлення цін стосуються основних принципів

Маркетинг туристичних послуг – Кудла Н. Є. – Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

8.1. Поняття дистрибуції туристичних послуг 8.2. Вибір каналу дистрибуції у сфері туризму 8.3. Типологія каналів дистрибуції 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикаль иої інтеграції в каналах дистрибуції 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних по слуг