Маркетинг – Турченюк М. О. – 8.6. Пабліситі (пропаганда товару)

Серед основних способів правового захисту споживачів від незадовільних методів просування можна виділити:

– надання повної, достовірної інформації;

– підтвердження підприємством зроблених заяв щодо товару;

– накази про припинення нечесної практики; виправна реклама (публікація нової інформації);

– штрафні санкції за нечесну діяльність на ринку.

1. Надання повної інформації передбачає, щоб споживач для прийняття рішень про купівлю, мав у своєму розпорядженні всі необхідні дані про властивості товару, умови його експлуатації.

2. Підтвердження потребує надання покупцеві відповідних документів, у яких підтверджуються техніко-економічні параметри продукту.

3. Накази про припинення нечесної практики означають, що підприємство мусить припинити практику нечесних підходів у просуванні товару без офіційного визнання провини чи після виплати штрафів.

4. Виправна реклама передбачає публікацію або інформування споживача про те, що підприємство з певної причини допустило неточність у рекламному зверненні, а тому вносить відповідні корективи.

Захищати права громадськості повинен рух консюмеризму, який повинен впливати на діяльність підприємства.

8.6. Пабліситі (пропаганда товару)

Пропаганда – неособисте, неоплачуване, некомерційне стимулювання попиту на товар шляхом поширення інформації про нього в пресі, телерадіомовленні чи зі сцени.

До пропаганди звертаються з метою популяризації марочних чи звичайних товарів, створення іміджу підприємствам, країнам. В останньому випадку мається на увазі створення репутації в міжнародному співтоваристві, зацікавленості туристів, інвесторів.

Прикладом вмілого використання пропаганди може бути досвід “Моторола” – одного з найбільших зовнішньоторговельних підприємств Чехії, який експортував більше ніж у 100 країн світу автомобілі “Шкода”, мотоцикли “Ява”, мопеди, велосипеди, вантажні та легкові автомобілі “Татра”. Ця продукція знаходила збут на тих ринках, де уже існували такі відомі конкуренти, як “Форд моторе”, “Дженерал моторе”, “Вольксваген” та ін. І все ж “Моторола” досяг великих успіхів завдяки використанню “паблік – рилейшнз” – участі у гонках, раллі, де гонщики на “Татра”, “Ява” здобували чемпіонські титули.

Широко використовувалась практика запрошення іноземних журналістів на заводи для перегляду нових зразків, після чого в газетах, журналах та телеканалах Західної Європи з’являлася низка статей, передач.

Для проведення пропаганди виробники при своїх офісах створюють відділи громадської думки, які займаються встановленням та підтримкою зв’язків з пресою, поширенням пізнавально-дієвої інформації про товар у засобах масової інформації. Для цього використовують проведення коротких прес-конференцій, брифінгів тощо. Відділ громадської думки здійснює такі функції:

– проводить роботу із законодавчими службами та урядовими чиновниками (лобізм);

– здійснює загальнофірмові комунікації;

– надає консультативні послуги;

– встановлює та підтримує зв’язки з пресою;

– проводить товарну пропаганду.

1. Товарна пропаганда Передбачає популяризацію конкретного товару, винаходів, результатів найновіших досліджень.

2. Консультування передбачає надання споживачам певних консультацій про товар, його властивості, а також надання консультацій керівництву з питань суспільної думки про товар та імідж підприємства.

3. Діяльність з питань внутрішніх та зовнішніх комунікацій пов’язана із забезпеченням глибшого розуміння громадськістю специфіки підприємства та його діяльності.

4. Лоббізм пов’язаний з організацією діяльності із законодавцями для того, щоб домогтися поправок у законодавчих і підзаконних актах, які б відповідали інтересам підприємства, ділових кіл.

Оцінити дієвість пропагандистської діяльності – справа досить складна. Одним із варіантів такої оцінки є збирання вирізок, матеріалів, виступів, рецензій у засобах масової інформації про діяльність підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 8.6. Пабліситі (пропаганда товару)