Маркетинг – Турченюк М. О. – 7.6. Роздрібна торгівля, її суть та функції

Основними функціями, які виконує оптова торгівля, е такі:

– надання постачальниками і клієнтами інформації про ринок, конкурентне середовище;

– надання виробниками можливості збуту своїх товарів з мінімальною кількістю контрактів;

– підготовлений оптовий торговельний персонал допомагає виробнику залучати багатьох роздрібних торговців;

– забезпечення клієнтам економії засобів при закупівлі товару більш-менш великими партіями, ділячи їх при подальшому розпродажі;

– забезпечення матеріальної бази для виробників при зберіганні та транспортуванні товарів;

– набір необхідного товарного асортименту, позбавляючи тим самим споживача можливості робити вибір;

– надання фінансової допомоги як виробникам, так і роздрібним торговцям;

– розв’язання проблеми щодо повернення товарів і здійснення знижок на дефектну продукцію;

– бере нас себе ризик за розкрадання товарів, ушкодження під час транспортування та застарілість продукції;

– надання консультативних послуг з питань управління, допомога роздрібній торгівлі для удосконалення її діяльності.

Зрозуміло, що використання однієї або декількох з цих функцій не приведе до істотних змін у діяльності оптовика чи підприємства, тому необхідне об’єднання зусиль оптового торговця та виробника.

7.5. Процедура вибору оптового торговця

Вибір оптового торговця можна звести до таких послідовних етапів:

– наскільки надійним є комерційне становище кандидата, тривалість роботи на ринку, структура капіталу, вік, професіоналізм;

– чи доповнює товар виробника асортимент, яким займається оптовик;

– зона діяльності оптовика;

– оцінка претендента його колегами, іншими продавцями;

– наскільки вдало оптовик виходить на нові ринки;

– чи модернізоване обладнання складів;

– стан комунікацій та під’їзних шляхів, наявність автодоріг тощо;

– рівень ведення обліку складських операцій;

– чи згоден оптовик проводити ту політику цін, якої дотримується підприємство-виробник.

Слід також зазначити, що діяльність оптовика постійно оцінюється такими показниками:

– відсоток угод, який припадає на один контракт;

– обсяг продажу на одну годину переговорів;

– середня тривалість переговорів на один контракт;

– співвідношення “представницькі витрати / обсяг продажу”.

Отже, оптова торгівля є невід’ємним елементом системи товароруху підприємства.

7.6. Роздрібна торгівля, її суть та функції

Роздрібна торгівля – вид торгівлі, де підприємства або особи, які зайняті закупівлею невеликих партій товару у під-приємств-виробників чи в гуртовій торгівлі для подальшого перепродажу кінцевим споживачам для особистого, сімейного чи побутового використання.

Роздрібна торгівля є кінцевою станцією каналів товароруху. Цей вид торгівлі є надзвичайно важливою ланкою маркетингової діяльності на ринку, адже вона дає можливість споживачам безпосередньо у короткі терміни здійснити покупки у місцях проживання.

Роздрібна торгівля виконує такі основні функції:

O містить набір товарів і послуг, розміщує їх у торговельних приміщеннях;

O здійснює сортування, пакування та маркування товарів;

O здійснює інформування споживачів про наявні товари, їх властивості, технічні характеристики тощо;

O зберігає товарні запаси, здійснює розрахунок з постачальниками;

O встановлює ціни на товар;

O завершує угоди купівлі-продажу, обміну, кредитування;

O надає додаткові послуги.

Надаючи послуги споживачам, роздрібна торгівля створює власну торговельну мережу.

Мережа – це система торговельних точок, яка знаходиться під одним впливом та контролем, здійснює систему централізованих закупівель, характеризується спеціалізацією, дотримується своєї специфіки.

Ефективне функціонування мережі магазинів забезпечується завдяки:

– закупівлі великих партій товарів, що дає можливість отримати відчутні знижки за кількість, а також зекономити на транспортних витратах;

– можливості об’єднати функції гуртової та роздрібної торгівлі, тобто відчутно зменшити кількість контактів у каналах товароруху;

– економії на витратах стимулювання збуту та рекламі;

– наданню максимальної самостійності магазинам в організації продажу на конкретному ринку;

– продуманій системі стимулювання працівників торгівлі;

– створенню оптимальної структури управління мережею з урахуванням добору кваліфікованих кадрів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 7.6. Роздрібна торгівля, її суть та функції