Маркетинг – Турченюк М. О. – 7.3. Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі

Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати її відповідній групі покупців, задовольняючи при цьому всі його вимоги щодо якості товару, його раціонального використання, терміну і гарантій використання, цін, після продажного обслуговування. Але з нарощуванням виробничих потужностей, підвищенням рівня доходів населення ринок починає диктувати умови щодо покращення обслуговування, стимулювання продажу, культури обслуговування покупців. Виконання цих функцій покладено на торгівлю.

Торгівля – це особлива діяльність людей, яка пов’язана зі здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних, технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну1.

Торговельну діяльність здійснюють підприємства-виробники, збутові і закупівельні організації, підприємства з реалізації товарів великими партіями і одиничних виробів, особи-про-давці різних форм власності і організаційної побудови. Всі перераховані підприємства і організації виконують низку загальних для всіх функцій:

O реалізація виробленої споживчої вартості, створюючи економічні перебудови відтворення сукупного продукту;

O доведення предметів споживання до споживачів, організовуючи переміщення товарів від виробника до споживача;

O підтримання рівноваги між попитом та пропозицією;

O скорочення витрат обігу у сфері споживання;

O концептуально-організаційні заходи з розробки товарів, ринкових досліджень, створення служб сервісного обслуговування.

Первинною ланкою здійснення усіх функцій е торговельне підприємство.

Торговельне підприємство – головна ланка Сфери обігу, яка володіє господарською і юридичною самостійністю і здійснює просування товарів до споживачів шляхом купівлі-продажу, реалізуючи власні інтереси на основі задоволення потреб громадян на ринку.

7.3. Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі

Оптова торгівля займається закупівлею та продажем великих партій товару і послуг тим, хто придбав їх з метою подальшого перепродажу роздрібній торгівлі або підприємствам-виробникам.

Необхідність звернення підприємств-виробників до послуг оптовиків та роздрібної торгівлі пояснюється тим, що:

– великі виробники, передаючи збут своєї продукції оптовикам, мають можливість зосередити свою діяльність на власному виробництві;

– дрібним виробникам з обмеженими фінансовими можливостями часто не під силу займатися організацією збуту свого товару;

– оптовій торгівлі набагато зручніше мати справу з численними споживачами, з якими вже налагоджені контакти, виходити на ринок з великими партіями товару, маючи власний підготовлений персонал, транспорт, складські приміщення тощо;

– роздрібній торгівлі краще працювати з одним або декількома оптовиками, а не з багатьма виробниками даного товару, тими, що полегшують для себе процес вибору асортименту;

– оптовик нерідко спеціалізується на певних товарних групах, тому його легко знайти та використати в своїх перспективних цілях;

– оптовик, як правило, перебуває в тому регіоні, де сконцентроване виробництво певного товару, що створює відчутні переваги щодо товароруху (передусім стосується товарів виробничого призначення).

Оптовики-покупці мають право власності на товар. У свою чергу їх можна поділити на дві підгрупи:

1) оптовики з повним циклом обслуговування;

2) Оптовики з обмеженим циклом обслуговування. Оптовики з повним циклом обслуговування Працюють з

Повною асортиментною групою товарів, розраховуються готівкою, надають всі послуги із сервісу до продажу та після продажу, а саме:

– збирають асортимент продукції у визначеному місці (ТВП);

– забезпечують торговий кредит;

– зберігають товарні запаси обладнання, матеріалів та сировини;

– постачають товари та послуги;

– надають допомогу в реалізації та просуванні товару виробничого призначення;

– забезпечують працівників усім необхідним для персонального продажу;

– сприяють у сферах досліджень, плануванні та управлінні діяльністю.

Оптовики з обмеженим циклом обслуговування Працюють з асортиментними групами ходових товарів, розраховуються готівкою, без доставки товарів. їх можна поділити на такі групи:

O закупівельні оптові організації;

O спеціалізовані оптові організації;

O агентські та брокерські контори;

O оптові відділення і контори виробників.

1. Закупівельні оптові організації в свою чергу поділяються на:

– оптовиків з повним циклом обслуговування (підприємства з повним правом власності на товари, великі за розмірами, обсягом товарообігу, широким асортиментом, зберігають товарні запаси, доставляють товари, кредитують споживачів – дистриб’юторів, змішаних торговців, оптовиків вузького спецасорти менту);

– оптовиків з обмеженим циклом обслуговування (оптовики-консигнатори, комівояжери, оптовики-організатори, посилторговці, кооператори).

Консигнатори Зберігають право власності, доставляють товари, підтримують товарні запаси, фінансують постачання, самостійно встановлюють ціни на товар, розрахунки ведуть тільки за проданий товар.

Комівояжери – Роз’їздні агенти з правом демонстрації товарів, укладення угод із роздрібною торгівлею.

Кооперативи Збувають товари на місцевих ринках, прибуток розподіляють між членами кооперативів, самостійно і незалежно здійснюють усі операції.

Організатори Завершують постачання і перебирають право власності на товар та весь ризик.

Посилторговці – товари поштою, транспортом.

2. Спеціалізовані гуртові організації поділяються на скупників сільськогосподарських виробів із закупівлі товарів рослинництва, тваринництва для підприємств харчової промисловості, підприємств переробки. Нафтобази організовують перевезення нафтопродуктів, розвезення по об’єктах тощо.

Аукціоністи встановлюють товар, виставляють ціни на аукціонах, проводять виставки товарів і лише після цього укладають угоди.

3. Агентські і брокерські контори (оптовики-агенти, оптовики-комісіонери, оптовики-брокери)

Агенти – представники покупців або продавців за умови договору, виконують обмежені функції без права власності на товар, виявляють клієнтів, налагоджують комунікації, збувають товар, організовують сервіс.

Комісіонери За визначену винагороду здійснюють недовготривалу угоду від свого імені, але за рахунок клієнта, без повних прав власності на товар.

Брокери Пов’язують інтереси купця і продавця без прав власності, зберігання, ризику і фінансових заходів.

4. Гуртові відділення і контори виробників (відділи збуту, закупівлі)

Збутові відділення виробників створюються для зберігання товарних запасів, стимулювання збуту.

Закупівельні відділи – це структурні підрозділи підприємства-покупця, працюють як агенти і брокери.

Крім перерахованих, у гуртовій торгівлі підприємств є такі торгові посередники:

O довірені організації, особи – окремі фірми або особи, найняті з метою здійснення операцій за рахунок наймачів;

O агенти з торгівлі – посередники, які працюють за угодою, дорученням, простим посередництвом;

O збутові посередники – це дистриб’ютори, які від свого імені і без права власності укладають угоди між виробником і споживачем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 7.3. Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі