Маркетинг – Турченюк М. О. – 6.11. Проблеми товароруху

Організація збутових операцій включає також процес укладання збутових угод між продавцем та покупцем товару. Розглянемо основні з них:

– лізинг;

– кліринг;

– бартер.

1. Лізинг – комплекс господарських операцій, пов’язаних з передачею товару споживачеві у тимчасове користування на різних умовах. Товаром при цьому можуть бутим не тільки машини та устаткування, а навіть промислові підприємства. Як правило, товар, що орендується, потім передається у власність орендаря, саме цим і відрізняється лізинг від простої оренди. Існує більше 20 модифікацій лізингу, основними з яких є:

– фінансовий лізинг;

– оперативний лізинг;

– зворотний лізинг.

При фінансовому лізингу укладається контракт на повну виплату орендарями вартості товару, що орендується, та перехід до них всіх прав на володіння майном. Строк контракту збігається із середнім строком служби устаткування. Об’єктом фінансового лізингу найчастіше є дорогі види техніки та устаткування.

Оперативний лізинг – надання в тимчасове користування (від кількох місяців до 3 років) найбільш ходової техніки, яка швидко оновлюється. При цьому не передбачається повного відшкодування вартості устаткування.

Зворотний лізинг – це господарська операція, коли власник машини чи устаткування передає їх у лізинговій формі, а потім бере їх в оренду на умовах фінансового лізингу, тобто власник товару отримує вільні фінансові ресурси для подальшого їх використання.

2. Кліринг – це система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги, побудована на врахуванні взаємних зобов’язань та вимог між сторонами угоди.

3. Бартер – збутова угода з оплатою вартості товару не в грошовій, а в товарній формі. Розвитком бартеру є компенсаційні угоди – надання кредитів з розрахунками за них у формі поставки товарів підприємства.

Зазначимо, що бартерні угоди досить поширені не тільки в країнах, що розвиваються, а й у високорозвинутих країнах світу.

6.11. Проблеми товароруху

Як відомо, товарорух – це система, яка забезпечує доставку товару до місця продажу в точно визначений термін з максимально високим рівнем обслуговування споживача.

Однак такий ритм роботи не завжди вдається витримати, що позначається на роботі та результатах діяльності підприємства.

Основною причиною, яка може порушити наявну систему товароруху, є витрати на його підтримання, до яких можна віднести:

– адміністративні витрати;

– витрати на обробку замовлень;

– упакування товарів;

– отримання і відвантаження товарів;

– підтримання товарно-матеріальних запасів;

– складування товару;

– транспортування товару.

У відсотковому відношенні це можна продемонструвати діаграмою (рис. 6.2).

Маркетинг   Турченюк М. О.   6.11. Проблеми товароруху

Рис 6.2. Структура витрат на товарорух: ряд 1 – складування товару; ряд 2 – транспортування товару за межі регіону; ряд 3 – обробка замовлень; ряд 4 – адміністративні витрати; ряд 5 – упаковка товарів; ряд 6 – отримання та відвантаження товарів; ряд 7 – підтримання товарно-матеріальних запасів

У Свою чергу систему товароруху формують елементи зовнішнього та внутрішнього середовища. До зовнішнього середовища можна віднести:

– мережу збуту підприємства (магазини, виставки, продаж, ярмарки, постійно діючі павільйони тощо);

– посередників та їхні складські приміщення;

– транспортні підприємства, які забезпечують перевезення товарів.

Внутрішнє середовище становлять:

O обробка замовлень покупців;

O контроль за комплектуючими виробами, які відправляються як запасні частини на склади посередників;

O добір та формування партій товарів з урахуванням мінімізації транспортних витрат;

O упакування відповідно до вимог транспортних служб;

O оформлення митних документів та страхування;

O відвантаження та контроль за рухом товарів.

Отже, товарорух є не тільки джерелом витрат, а й потенційним засобом створення попиту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 6.11. Проблеми товароруху