Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.1. Значення інформації в маркетингу

2.1. Значення інформації в маркетингу

На сьогодні інформація стала однією з найбільш значимих проблем сучасного маркетингу. “Хто володіє інформацією, той володіє світом” – цей вислів найбільш повно характеризує значення інформації, особливо у сфері маркетингу. За розрахунками спеціалістів, збитки підприємств, які відмовились від маркетингових досліджень, перевищують затрати на подібні дослідження в 10-100 разів. Тому провідні зарубіжні фірми виділяють на проведення маркетингових досліджень до 15 % прибутку, прекрасно розуміючи, що ці затрати окупляться багато разів. На думку маркетологів, рецепт для ефективного вирішення: 90 % інформації і 10 % натхнення.

Погляд на інформацію з позицій її споживачів окреслює таке поняття: інформація – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і визначені її користувачем як корисні. Іншими словами, інформація – це нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей.

В Україні підприємства різних форм власності зацікавлені в отриманні інформації про поточний стан і перспективи розвитку попиту. Зростає необхідність комплексного вивчення попиту покупців, зіставлення виробленої продукції з вітчизняними і зарубіжними аналогами для гнучкої перебудови виробництва. Шляхом безперервного стеження за станом і ступенем задоволення споживчого попиту підприємство отримує можливість переорієнтувати виробництво на основі отриманої інформації.

Для маркетологів великий інтерес становить інформація про навколишнє середовище: соціально-політичне, демографічне, економічне, технологічне. Маркетологи повинні враховувати всі нюанси наслідків реалізації соціально-політичної діяльності суспільства, зокрема стан і тенденції розвитку підприємництва і споживання, платоспроможність населення, рівень інфляції, вміст “споживчого кошика” і його вартість, доходи на душу населення, розвиток системи кредитування промислових підприємств тощо.

Знання юридичного середовища передбачає наявність інформації про рівень правового, державного і суспільного регулювання підприємництва, конкуренції, системи захисту споживачів.

Характер маркетингових досліджень у багатьох випадках залежить від тенденцій, пов’язаних з труднощами і особливостями переходу України до ринку:

– менша, ніж у розвинутих державах, доступність комерційних баз даних;

– відсутність достатньої кількості висококваліфікованих спеціалістів із досліджень;

– низький рівень розуміння респондентами проблем ринку та інформації;

– недостатнє використання найновішої техніки і нових технологій збирання і обробки даних.

На етапі безпрограмного, хаотичного переходу до ринку значно важчим став доступ до комерційної інформації підприємств, галузей, суспільства в цілому. Як правило, численні ринкові структури приховують інформацію. Практично ніде в Україні немає якісних баз даних і можливостей їх купівлі.

Всі перераховані умови і тенденції відображаються на характері збирання і обробки інформації. Вони повинні враховуватись маркетологами при проведенні маркетингових досліджень.

На сучасному етапі суспільного розвитку необхідними умовами досягнення успіху в бізнесі є орієнтація на споживачів і конкурентів, гнучке пристосування до ринкової кон’юнктури, яка. до того ж, постійно змінюється. За таких умов особливої важливості для досягнення успіху на ринку набувають маркетингові дослідження або. дещо спрощуючи, дослідження ринку.

Останні передбачають з’ясування стану і тенденцій розвитку певного сегмента ринку, що може допомогти адекватно з’ясувати позитивні й негативні риси діяльності фірми, підказати можливості і шляхи вдосконалення її ефективності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.1. Значення інформації в маркетингу