Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – РОЗДІЛ 2. ТОВАРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу

2.2. Дослідження конкурентоспроможності товару Навчальні цілі:

O визначити Сутність і особливості формування товарної політики підприємства на основі маркетингу;

O розглянути Основні складові маркетингової товарної політики підприємства;

O охарактеризувати Модель товарного маркетингового аудиту;

O вивчити Методику дослідження конкурентоспроможності товару.

2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу

Товарна політика підприємства – це складова маркетингової політики. Товарна політика – це комплекс практичних заходів, у межах якого один або кілька товарів використовуються як основні інструменти досягнення цілей підприємства. Товарна політика повинна розроблятися відповідно до вимог споживачів. Основними складовими товарної політики є:

1. інновації (створення нових товарів або відновлення існуючих);

2. забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів;

3. створення та оптимізація товарного асортименту;

4. питання про товарні марки (розробка і здійснення стратегій);

5. створення ефективного упакування (для відповідних видів продукції);

6. аналіз життєвого циклу товару та управління ним;

7. позиціонування товарів на ринку.

Інновації (створення нових товарів або відновлення існуючих)

Нововведення визначається як творче й успішне впровадження прогресивного відкриття, винаходу або концепції.

Складові нововведення: потреба, що підлягає задоволенню, тобто функція або набір функцій, які потрібно виконати; Концепція об’єкта або сукупність об’єктів, здатна задовольнити потребу, тобто нова ідея; Компоненти, що представляють сукупність наявних знань, матеріалів і доступних технологій, які дозволяють довести концепцію до робочого стану.

Виділяють такі Рівні ризику, асоційованого з нововведенням:

– ринковий ризик – залежить від ступеня оригінальності і складності концепції, що визначає сприйнятливість ринку і витрати переходу для користувача;

– технологічний ризик – залежить від рівня технологічної інновації, необхідної для впровадження концепції, тобто технічної здійсненності нововведення;

– стратегічний ризик – залежить від ступеня новизни для самого підприємства, тобто від ступеня його знайомства з ринком і технологією.

Розрізняють три можливих Критерії класифікації нововведень:

1) ступінь новизни для підприємства;

2) характер концепції, на якій засноване нововведення;

3) інтенсивність нововведення.

Ступінь новизни для підприємства:

А) з погляду новизни потрібно розрізняти товари “світової новизни” (“товари ринкової новизни) і “нові для підприємства”. Грунтуючись на вивченні 700 підприємств і 13 000 нових промислових і споживчих товарів, було розроблено таку класифікацію:

– товари світової новизни 10 %

– товари, нові для підприємства 20 %

– розширення наявної гами товарів 26 %

– оновлені товари 26 %

– зміна позиціонування товару 7 %

– скорочення витрат (виробнича інновація) _11 %

100 %

Б) класифікація, заснована на природі змін фізичних або сприйманих характеристик нового товару, включає:

– оригінальні товари – як фізичні, так і сприймані характеристики описуються в нових термінах;

– оновлені товари – фізичні характеристики змінені, тоді як базові сприймані характеристики незмінні;

– товари з новим позиціонуванням – змінені тільки сприймані характеристики, завдяки чому покупець оцінює ці товари по-новому.

Характер концепції, на якій засноване нововведення.

Відповідно до характеру концепції можна виокремити:

– нововведення з технологічною домінантою – змінює фізичні властивості товару на рівні виробництва, застосування нового компонента або матеріалу, створення принципово нових продуктів, виробів, фізичного стану або комплексних систем;

– нововведення з комерційною, або маркетинговою, домінантою – стосується, в основному, управління, збуту і комунікації як складового процесу комерційної реалізації товару або послуги (нова презентація товару, нова форма торгівлі, а також вид реклами тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – РОЗДІЛ 2. ТОВАРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА