Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Природно-географічні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні:

– динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої сили), рівень процентних ставок за кредитами тощо;

– рівень інфляції, його зміни. Впливає на вартість ресурсів, що купуються підприємством, рівень процентних ставок за кредитами, структуру попиту на певні групи товарів;

– динаміка курсу національної валюти. Цей фактор залежно від глибини і темпів змін з певною силою впливає на експортерів та імпортерів продукції, а потім зі згасаючою силою – на суміжні компанії.

Політико-правові фактори

Тут можна виокремити три аспекти: законодавство, регуляторна діяльність уряду, вплив політичних і громадських організацій. Усі складові динамічні, тобто є змінними факторами, – у різні періоди часу з різним темпом. Як правило, їх вплив на бізнес є досить суттєвим.

Якщо аналізувати законодавство як фундамент “правил гри” в економіці в цілому й у підприємницькій діяльності зокрема, то можна назвати такі найбільш важливі рівні для бізнесу: податкове (впливає на витрати, рівень чистого прибутку й інші параметри діяльності підприємства); конкурентне (впливає на умови конкуренції, рекламну діяльність); бюджетне (для бізнесу це можливість отримати замовлення і фінансування на виробництво певних товарів, послуг); зовнішньоекономічне (регулювання експорту, імпорту товарів, переміщення фінансових коштів, людських ресурсів).

Регуляторна діяльність уряду є, з одного боку, частиною законотворчого процесу в країні (дуже багато законопроектів виноситься на розгляд парламенту безпосередньо урядом). З іншого боку, уряд є самостійним суб’єктом формування “правового поля” (це може виявлятися, зокрема, у придбанні товарів у підприємств для держрезерву, у контролі за цінами, економічними умовами виробництва тощо).

Діяльність громадських організацій – це створення певного тиску на офіційні органи влади (центральні, місцеві) у прийнятті певних рішень (наприклад, вимога заборонити ввіз окремих імпортних продуктів, здійснити будівництво природоохоронних об’єктів, вивести виробництво за межі населеного пункту та ін.).

Технологічні фактори

Нові технологічні рішення, особливо ті, що знаходять застосування у виробництві масових товарів, сильно змінюють загальні умови підприємницької діяльності, становище на ринку чи інших товаровиробників. За останні десятиліття, очевидно, найбільш значимих технологічних змін досягла галузь інформаційних технологій (як наслідок, активно розвивається просування товарів через Інтернет). Крім того, з’явилися й активно використовуються нові матеріали (синтетичного характеру), нові технологи виробництва і задоволення потреб (наприклад, цифрові фотоапарати й інші подібні технології). Чим значнішими є технологічні досягнення, тим глибше і масштабніше вони перетворюють економічне життя у суспільстві, ринкові відносини.

Природно-географічні фактори

Найбільший вплив на підприємства, їх маркетингову діяльність здійснюють такі фактори: наявність і доступність мінеральних ресурсів; кліматичні умови виробництва, використання товарів (вони визначають особливості пропозиції та попиту низки товарів, послуг); територіальне розташування (визначає, зокрема, можливості доставки товарів, рівень відповідних витрат, доцільність такого виду діяльності, як надання транснаціональних транспортних послуг).

Соціально-культурні фактори

Тут формується дуже великий спектр особливостей, які необхідно уважно вивчати і враховувати у маркетинговій діяльності. Так, багато ринків, їх динаміка та перспективи істотно залежать від демографічних (вікова, статева, національна структура населення, народжуваність, смертність) і соціально-економічних факторів (рівень доходів, освіти). Крім того, значний вплив у багатьох випадках має фактор традицій. Так, в Україні у багатьох городян, не говорячи про сільських мешканців, істотно підвищується попит на цукор у літні місяці, тому що вони масово роблять заготівлі на зиму – варять варення, консервують компоти тощо, що є зовсім нехарактерним для Європи в цілому. Крім того Європі властиві правосторонній рух і автомобілі з лівим розташуванням керма, хоч англійці завзято дотримуються цієї національної традиції.

Важливе маркетингове значення мають такі особливості споживацької поведінки, життєсприймання в цілому, як ставлення до національних й імпортних товарів, до здоров’я, харчування, способу життя, відпочинку, фізичної форми тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Природно-географічні фактори