Маркетинг – Липчук В. В. – 1.2. Загальні основи новітньої маркетингової філософії управління ринками

Отже, формування сучасного фахівця з маркетингу потребує освоєння найновіших досягнень цієї науки. Це означає, що класичний маркетинг має бути лише базовою частиною підготовки. Після, а ще краще одночасно з нею повинна здійснюватися багатостороння робота над опануванням новітніх ідей з маркетингу та формуванням новітнього способу економічного мислення. Такий підхід дасть змогу подолати тенденції зниження ролі маркетингу в практичному бізнесі.

Вивчення новітнього маркетингу можна вважати доцільним і ефективним, якщо фахівець відчує спроможність гнучко обирати інструменти вирішення завдань фірми. При цьому їхній набір не зводитимуть до постійного складу, навіть коли він і добре себе зарекомендував у минулому. Можна вважати, що вивчення новітнього маркетингу досягло своєї мети, якщо уявлення студентів про майбутню практичну діяльність грунтуватимуться на розумінні постійного творчого пошуку відповідно до змін у науці, економіці та суспільстві.

Можливо найголовніше, що повинні здійснити маркетологи майбутнього, – це зробити маркетинг центром сучасної бізнес-системи. Зрозуміло, що ця ідея має оволодіти умами фахівців, котрих можна назвати “новими маркетологами”, як носіїв нового способу мислення, однак підготовку і формування таких професіоналів треба розглядати лише як перший крок, адже зовсім недостатньо розуміння нової ролі маркетингу лише вузькими спеціалістами. Останні матимуть успіх і дійсно зможуть забезпечити досягнення компаніями успіху, коли ідея маркетингу як центру бізнес-системи оволодіє умами всіх учасників бізнес-процесів.

Маркетинг як філософія фірми означає діяльність:

O орієнтовану на ринок, розглядаючи передусім актуальні і майбутні потреби та побажання потенціальних клієнтів:

O в умовах конкурентної боротьби;

O в межах відповідної організаційної структури;

O характерну високим рівнем інноваційності;

O скеровану в напрямку пошуку і використання нових можливостей і шансів на ринку.

Від маркетингу як головної рушійної сили будь-якого бізнесу залежать всі управлінські рішення. Вони ж залежать і від фінансів. Це означає, що в основу маркетингових програм компаній повинні бути покладені грунтовний розрахунок і науковий підхід до вивчення споживачів. Всупереч розповсюдженій думці, що маркетинг – це мистецтво, треба усвідомити, що маркетинг як дисципліна є наукою, яка постійно розвивається. Лише використання його досягнень, здійснення грамотних економічних розрахунків може гарантувати успіх, а не сподівання на удачу.

Нині актуальною є проблема взаємозв’язків маркетингу і фінансів. Відсутність наукового обгрунтування їх взаємопроникнення в економіці часто є причиною сприйняття маркетингу топ-менеджментом як неминучого зла. Внаслідок цього виникає потреба в зменшенні корпоративного бюджету, насамперед маркетингової частини.

Відпрацьовуючи взаємозв’язки між маркетингом і фінансами, необхідно розробити систему конвертації загальноприйнятих у маркетингу показників у зрозумілі для фінансистів цифри, зокрема, зростання ринкової частки і конкурентні ціни – у грошовий потік, лояльність споживачів до бренда – в зростання питомої ваги повторних продажів у грошових надходженнях. Інвестиції в маркетинг і рекламу – це вкладання коштів в інші види нематеріальних активів.

Маркетинг – нова сфера знань, у якій ще навіть не дано відповіді на запитання, чи € він наукою, чи це щось інше. Серед маркетологів не припиняється суперечка щодо того, чи можлива маркетингова теорія взагалі.

Нехтування маркетингом як наукою призводить до проявів наукового свавілля, ігнорування законів і правил, які становлять його основу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.2. Загальні основи новітньої маркетингової філософії управління ринками