Маркетинг – Корж М. В

Маркетинг – Корж М. В. – ВСТУП

Курс “Основи маркетингу” має прикладну практичну спрямованість. Головна мета курсу полягає у викладенні принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик з рахунком особливостей сфери – товарної, планової, комунікації і розподілення, а

Маркетинг – Корж М. В. – 1. ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

Курс “Основи маркетингу” має прикладну практичну спрямованість. Головна мета курсу полягає у викладенні принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик з рахунком особливостей сфери – товарної, планової, комунікації і розподілення, а

Маркетинг – Корж М. В. – 1.1. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу

Курс “Основи маркетингу” має прикладну практичну спрямованість. Головна мета курсу полягає у викладенні принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик з рахунком особливостей сфери – товарної, планової, комунікації і розподілення, а

Маркетинг – Корж М. В. – 1.2. Основні визначення маркетингу та їх класифікація

Маркетинг являє собою складне, неординарне та динамічне поняття, що обгрунтовує неможливість дати повну та усесторонню його характеристику з урахуванням принципів, цілей, методів та функцій у одному визначенні. Існує понад 2000 різноманітних визначень, які різнобічно

Маркетинг – Корж М. В. – 1.3. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво, і підприємств, орієнтованих на збут

Перехід до ринкових умов господарювання, поряд з іншими ознаками, характеризується станом, при якому пропозиція товару перевищує попит на нього. У такій обстановці перед споживачем відкриваються можливості необмеженого вибору товару. Виходячи з цього, використовувані методи

Маркетинг – Корж М. В. – 2.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу Таким чином, маркетинг являє собою таку дисципліну, яка має метою забезпечення зростання прибутковості господарської одиниці (окремого підприємства) за рахунок найкращого задоволення споживача у конкретний проміжок часу.

Маркетинг – Корж М. В. – 2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу

2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу Таким чином, маркетинг являє собою таку дисципліну, яка має метою забезпечення зростання прибутковості господарської одиниці (окремого підприємства) за рахунок найкращого задоволення споживача у конкретний проміжок часу.

Маркетинг – Корж М. В. – 2.2. Еволюція концепції маркетингу

Саме поняття “концепція” – латинського походження й означає “розуміння чи система”. Спостерігаючи за розвитком маркетингових концепцій, можна виявити тенденцію формування та становлення маркетингу як науки та системного формування. Концепції маркетингу являють собою основні підходи,

Маркетинг – Корж М. В. – 2.3. Головні маркетингові суб’єкти

Як було доведено раніше, маркетинг – це неординарна наука, що має багато відмінностей, однією з котрих є різноманітність його суб’єктів. Маркетингом як взагалі, так і в окремої фірмі не може займатися одна людина. Це

Маркетинг – Корж М. В. – 3. ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ

3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу Виходячи з головної суті, напрямку та спрямованості, маркетинг визначає концепцію керування фірмою, орієнтуючись на умови розвитку ринку, формування економічної кон’юнктури і вимог споживача і являє собою систему

Маркетинг – Корж М. В. – 3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу

3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу Виходячи з головної суті, напрямку та спрямованості, маркетинг визначає концепцію керування фірмою, орієнтуючись на умови розвитку ринку, формування економічної кон’юнктури і вимог споживача і являє собою систему

Маркетинг – Корж М. В. – 3.2. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення

Визначення цілей маркетингової діяльності – дуже відповідальний процес, тому що від цього залежить успіх усього підприємства та ступінь ризику його функціонування. Вони формуються на основі аналізу і обробки маркетингової інформації, отриманої при проведенні досліджень,

Маркетинг – Корж М. В. – 3.3. Принципи класифікації маркетингу

У зв’ язку з тим, що галузь маркетингового впливу дуже велика і не можливо обмежити її розповсюдження, існує дуже широка маркетингова класифікація, яка пропонує відповідну спеціалізацію маркетингової діяльності з метою підвищення її ефективності. В

Маркетинг – Корж М. В. – 4. СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ

4.1. Система маркетингу “5Р” Маркетинг “5Р” являє собою систему маркетингових інструментів, комплексне використання яких направлене на підвищення ефективності усієї маркетингової діяльності і демонструє забезпечення зв’язка між виробником та споживачем. Ця модель є еталоном організації

Маркетинг – Корж М. В. – 4.1. Система маркетингу “5Р”

4.1. Система маркетингу “5Р” Маркетинг “5Р” являє собою систему маркетингових інструментів, комплексне використання яких направлене на підвищення ефективності усієї маркетингової діяльності і демонструє забезпечення зв’язка між виробником та споживачем. Ця модель є еталоном організації

Маркетинг – Корж М. В. – 4.2. Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві

Організація маркетингу – це структурна будова для управління маркетинговими функціями. Вона встановлює і підпорядкованість, і відповідальність у виконанні завдання. Кожне підприємство вибирає індивідуально форму управління і організації маркетингової діяльності. Це залежить від форми власності,

Маркетинг – Корж М. В. – 4.3. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи

Сегментування у розробці маркетингового комплексу займає одне з головних місць, тому що воно дозволяє визначити підприємству цільову контактну групу споживачів, на яку фірма у майбутньому буде орієнтувати свою діяльність. Сегментування являє собою процес розбивки

Маркетинг – Корж М. В. – 5. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри Стратегія і тактика в умовах ринкових відносин для підприємства формується в такий спосіб: пред’явити товар, потрібний споживачу в даному обсязі V, в даний момент і, в

Маркетинг – Корж М. В. – 5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри

5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри Стратегія і тактика в умовах ринкових відносин для підприємства формується в такий спосіб: пред’явити товар, потрібний споживачу в даному обсязі V, в даний момент і, в

Маркетинг – Корж М. В. – 5.2. Побудова профілю економічної ситуації

Для побудови профілю економічної ситуації використовується експрес-метод, при якому зазначаються визначені параметри, що є характеристиками ринку. Кожен з цих параметрів може бути досить точно вимірюваний кількісно, однак це вимагає ретельної пошукової інформаційної роботи, а

Маркетинг – Корж М. В. – 6. КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРІВ

6.1. Класифікація товарів за призначенням Як уже зазначалося, головна мета маркетингу на сучасному підприємстві – це створення такого товару, який максимально буде відповідати бажанням та вимогам цільового споживача. У маркетингу товари являють собою єдність

Маркетинг – Корж М. В. – 6.1. Класифікація товарів за призначенням

6.1. Класифікація товарів за призначенням Як уже зазначалося, головна мета маркетингу на сучасному підприємстві – це створення такого товару, який максимально буде відповідати бажанням та вимогам цільового споживача. У маркетингу товари являють собою єдність

Маркетинг – Корж М. В. – 6.2. Класифікація товарів за довговічністю та новизною

6.1. Класифікація товарів за призначенням Як уже зазначалося, головна мета маркетингу на сучасному підприємстві – це створення такого товару, який максимально буде відповідати бажанням та вимогам цільового споживача. У маркетингу товари являють собою єдність

Маркетинг – Корж М. В. – 7. ПОЛІТИКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

7.1. Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту Поняття життєвого циклу товару (ЖЦТ) було розроблено в 1965 р. Теодором Ливіттом і знаходить велике практичне застосування в менеджменті і маркетингу. Концепція ЖЦТ виходить з

Маркетинг – Корж М. В. – 7.1. Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту

7.1. Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту Поняття життєвого циклу товару (ЖЦТ) було розроблено в 1965 р. Теодором Ливіттом і знаходить велике практичне застосування в менеджменті і маркетингу. Концепція ЖЦТ виходить з

Маркетинг – Корж М. В. – 7.2. Класифікація кривих життєвого циклу товару на ринку

7.1. Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту Поняття життєвого циклу товару (ЖЦТ) було розроблено в 1965 р. Теодором Ливіттом і знаходить велике практичне застосування в менеджменті і маркетингу. Концепція ЖЦТ виходить з

Маркетинг – Корж М. В. – 8. ТОВАРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Інноваційна політика у маркетингу Як вже було проаналізовано у розділі 6, усі товари класифікуються за новизною. При цьому товар може бути новим як для споживача, так і для виробника. Коли товар є новим

Маркетинг – Корж М. В. – 8.1. Інноваційна політика у маркетингу

8.1. Інноваційна політика у маркетингу Як вже було проаналізовано у розділі 6, усі товари класифікуються за новизною. При цьому товар може бути новим як для споживача, так і для виробника. Коли товар є новим

Маркетинг – Корж М. В. – 8.2. Марочна політика підприємства

Після виведення нового товару на ринок необхідне проведення заходів, що збільшують попит на нього. Вони можуть стосуватися марки, товарної групи, товарної номенклатури. Марка асоціюватиметься у свідомості споживача з якістю товару. Тому на ринку з’явилася

Маркетинг – Корж М. В. – 8.3. Асортимент та номенклатура: сутність, головні параметри

Після виведення нового товару на ринок необхідне проведення заходів, що збільшують попит на нього. Вони можуть стосуватися марки, товарної групи, товарної номенклатури. Марка асоціюватиметься у свідомості споживача з якістю товару. Тому на ринку з’явилася

Маркетинг – Корж М. В. – 9. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ПОКАЗНИК

9.1. Маркетинг і конкурентоспроможність Сучасна конкуренція, як невід’ємний атрибут світової економіки [31;64;67], як форма протікання ринкових процесів характеризується в 90-і роки небаченою раніше масштабністю, динамізмом і гостротою, а це, у свою чергу, вимагає досконального

Маркетинг – Корж М. В. – 9.1. Маркетинг і конкурентоспроможність

9.1. Маркетинг і конкурентоспроможність Сучасна конкуренція, як невід’ємний атрибут світової економіки [31;64;67], як форма протікання ринкових процесів характеризується в 90-і роки небаченою раніше масштабністю, динамізмом і гостротою, а це, у свою чергу, вимагає досконального

Маркетинг – Корж М. В. – 9.2. Конкурентоспроможність та якість: сутність, необхідність, загальні та відмінні риси

Незважаючи на те, що на рівень конкурентоспроможності впливає безліч факторів, якість товарів, що випускаються фірмою, усе-таки є однією із найбільш головних її складових, особливо на ринку, де пропозиція перевищує попит (ринок покупця), і де

Маркетинг – Корж М. В. – 9.3. Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності продукції

Таким чином, вивчення конкурентоспроможності реалізованого фірмою на ринку товару повинне вестися безупинно, систематично і, що особливо важливо досконально, з урахуванням усіх факторів, що впливають на конкурентоспроможність, схему розрахунку якої приведено на рис. 9.3. Що

Маркетинг – Корж М. В. – 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ

10.1. Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків Ціни на продукцію, що випускається, відповідно до обсягу продажів є ключовим показником, що визначає такі результати виробничо-збутової діяльності, як прибуток і дохід.

Маркетинг – Корж М. В. – 10.1. Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків

10.1. Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків Ціни на продукцію, що випускається, відповідно до обсягу продажів є ключовим показником, що визначає такі результати виробничо-збутової діяльності, як прибуток і дохід.

Маркетинг – Корж М. В. – 10.2. Методика розрахунку вихідної ціни [49]

Процес ціноутворення у маркетингу за Ф. Котлером здійснюється такими етапами: 1) постановка задач ціноутворення; 2) аналіз попиту; 3) оцінка витрат; 4) дослідження цін і товарів конкурентів; 5) вибір методу ціноутворення; 6) встановлення кінцевої ціни;

Маркетинг – Корж М. В. – 10.3. Вибір методу ціноутворення

Знаючи рівняння попиту і коефіцієнт його еластичності, розрахунки суми витрат; рівень цін конкурентів на аналогічну продукцію, підприємство переходить до вибору стратегії ціноутворення, що базується: 1) на витратах; 2) на попиті; 3) на конкуренції. У

Маркетинг – Корж М. В. – 1. Витратний метод, або метод “Середні витрати” + “прибуток”

Знаючи рівняння попиту і коефіцієнт його еластичності, розрахунки суми витрат; рівень цін конкурентів на аналогічну продукцію, підприємство переходить до вибору стратегії ціноутворення, що базується: 1) на витратах; 2) на попиті; 3) на конкуренції. У

Маркетинг – Корж М. В. – 2. Аналіз беззбитковості й одержання цільового прибутку

Знаючи рівняння попиту і коефіцієнт його еластичності, розрахунки суми витрат; рівень цін конкурентів на аналогічну продукцію, підприємство переходить до вибору стратегії ціноутворення, що базується: 1) на витратах; 2) на попиті; 3) на конкуренції. У

Маркетинг – Корж М. В. – Метод встановлення ціни на підставі ціннісної вагомості

Основним фактором ціноутворення вважаються не витрати, а купівельне сприйняття даного товару. Для формування у свідомості споживача уявлення про цінність товару використовуються нецінові прийоми впливу. Ціна покликана відповідати ціннісній вагомості товару. Метод встановлення ціни на

Маркетинг – Корж М. В. – Метод встановлення ціни на підставі закритих торгів

Основним фактором ціноутворення вважаються не витрати, а купівельне сприйняття даного товару. Для формування у свідомості споживача уявлення про цінність товару використовуються нецінові прийоми впливу. Ціна покликана відповідати ціннісній вагомості товару. Метод встановлення ціни на

Маркетинг – Корж М. В. – 1. Установлення ціни на підставі рівня поточних цін

Основним фактором ціноутворення вважаються не витрати, а купівельне сприйняття даного товару. Для формування у свідомості споживача уявлення про цінність товару використовуються нецінові прийоми впливу. Ціна покликана відповідати ціннісній вагомості товару. Метод встановлення ціни на

Маркетинг – Корж М. В. – 2.1. Порівняння питомих показників товару (35)

Основним фактором ціноутворення вважаються не витрати, а купівельне сприйняття даного товару. Для формування у свідомості споживача уявлення про цінність товару використовуються нецінові прийоми впливу. Ціна покликана відповідати ціннісній вагомості товару. Метод встановлення ціни на

Маркетинг – Корж М. В. – 2.2. Метод регресійного аналізу [47]

Основним фактором ціноутворення вважаються не витрати, а купівельне сприйняття даного товару. Для формування у свідомості споживача уявлення про цінність товару використовуються нецінові прийоми впливу. Ціна покликана відповідати ціннісній вагомості товару. Метод встановлення ціни на

Маркетинг – Корж М. В. – 2.3. Агрегатний метод [35]

Цей метод полягає в підсумовуванні окремих конструктивних частин параметричного ряду продукції з додаванням вартості оригінальних вузлів чи деталей. Він застосовується, якщо нова продукція складається з різних сполучень основних конструктивних вузлів, ціни яких відомі, а

Маркетинг – Корж М. В. – 2.4. Бальний метод [35]

Цей метод полягає в підсумовуванні окремих конструктивних частин параметричного ряду продукції з додаванням вартості оригінальних вузлів чи деталей. Він застосовується, якщо нова продукція складається з різних сполучень основних конструктивних вузлів, ціни яких відомі, а

Маркетинг – Корж М. В. – 2.5. Метод експертних оцінок [35]

Цей метод полягає в підсумовуванні окремих конструктивних частин параметричного ряду продукції з додаванням вартості оригінальних вузлів чи деталей. Він застосовується, якщо нова продукція складається з різних сполучень основних конструктивних вузлів, ціни яких відомі, а

Маркетинг – Корж М. В. – 2.6. Розрахунок ціни на підставі рівня конкурентоспроможності товару

Цей метод полягає в підсумовуванні окремих конструктивних частин параметричного ряду продукції з додаванням вартості оригінальних вузлів чи деталей. Він застосовується, якщо нова продукція складається з різних сполучень основних конструктивних вузлів, ціни яких відомі, а

Маркетинг – Корж М. В. – 2.7. Функціональний метод або метод емпіричної залежності

Цей метод полягає в підсумовуванні окремих конструктивних частин параметричного ряду продукції з додаванням вартості оригінальних вузлів чи деталей. Він застосовується, якщо нова продукція складається з різних сполучень основних конструктивних вузлів, ціни яких відомі, а