Маркетинг – Корж М. В. – 2.3. Головні маркетингові суб’єкти

Як було доведено раніше, маркетинг – це неординарна наука, що має багато відмінностей, однією з котрих є різноманітність його суб’єктів. Маркетингом як взагалі, так і в окремої фірмі не може займатися одна людина. Це дуже складний та ризиковий вид діяльності, тому на підприємстві маркетингом повинні займатися усі, починаючи з керівників вищої ланки управління і закінчуючи основним та допоміжним працівником. При цьому цей вид діяльності є постійним, безперервним і циклічним. Тільки загальні зусилля усіх учасників виробничо-збутової діяльності зможуть приблизити окрему господарську одиницю до досягнення головної мети – максимізації конкурентоспроможності підприємства на цільовому ринку і загального прибутку за рахунок найкращого задоволення кожного конкретного споживача.

Взагалі у економічному просторі маркетингом займатися не може тільки один виробник, тому що йому не під силу здійснити самостійно усю маркетингову роботу. Більша кількість підприємств не здійснюють усі маркетингові функції з причини фінансової та фізичної обмеженості, тому що прямий маркетинг вимагає дуже великих фінансових витрат, фізичних можливостей, специфічного професіоналізму та виробничих умов. При цьому найпростіше користуватися послугами організацій, які спеціалізуються на виконанні окремої маркетингової функції, так, наприклад, до таких відносять рекламні агентства, професійних організаторів виставок та ярмарок, спеціалістів по проведенню паблік рілейшнз і т. ін.

Таблиця 2.3 Розкладення маркетингових концепцій за їх елементами

№ з/п

Концепція

Гіпотеза про поведінку покупців

Умови для досягнення успіху підприємницької діяльності

Висновки для організації підприємницької діяльності

Джерела небезпеки чи ризику

1

2

3

4

5

6

1

Концепція удосконалювання виробництва

Покупці віддають перевагу дешевому чи легко доступному товару

Попит на товар значно перевищує пропозицію, додатково зроблений товар швидко поглинається ринком, зниження ціни на товар веде до збільшення попиту

Удосконалювання виробництва з метою збільшення обсягів випуску продукції і зниження її собівартості, збільшення ефективності розподілу і продажі товаріВ

1) при постійному нарощуванні виробництва можуть виникнути серйозні проблеми зі збутом, якщо цієї ж стратегії будуть дотримуватися основні конкуренти;

2) обмеженість самого підходу маркетингової діяльності, доцільність якого може бути виправдана в досить вузькому діапазоні економічних послуг

2

Концепція удосконалювання товарів

1) припускає, що споживачі віддають перевагу товарам підвищеної якості, з кращими експлуатаційними властивостями і характеристиками;

Споживачі мають інформацію про споживчі властивості товару, орієнтуються на якість і готові за неї платити

1) постійне підвищення якості і поліпшення експлуатаційних характеристик;

2) створення систем гарантійного і сервіс-

Перебільшене значення виробленої продукції може привести до маркетингової короткозорості й удосконалювання товару заради самого товару

Продовження таблиці 2.3

1

2

3

4

5

6

2) споживач здійснює свій вибір шляхом порівняння якості і цін на аналогічні товари;

3) ціна не є обмежувальним чинником при покупці

Ного обслуговування споживчих товарів;

3) організація рекламної діяльності

3

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Споживачі не мають достатньої інформації про товар, але при проведенні відповідної роботи їх можна переконати в необхідності придбання даного товару. Споживачі пасивні в придбанні товарів

1) високий рівень доходів потенційних споживачів;

2) покупці будуть робити повторні покупки, отже, є достатня кількість потенційних споживачів;

3) високий рівень кваліфікації торгового персоналу і можливість самостійно встановлювати ціну, а також використовувати інші методи стимулювання збуту

1) споживачі не будуть купувати товар в обсязі, необхідному підприємству, без певного впливу;

2) споживачів можна переконати придбати даний товар за допомогою значних зусиль у сфері збуту і різних методів стимулювання продажів

Агресивна збутова політика може викликати негативну реакцію з боку споживачів чи громадських організацій, ціль діяльності яких полягає в захисті прав споживачів

Продовження таблиці 2.3

1

2

3

4

5

6

4

Концепція чистого маркетингу

Різні групи споживачів, здобуваючи товар чи послугу, приймають раціональні рішення, в основі яких лежить прагнення одержати максимальний корисний ефект від їхнього споживання

1) високий рівень життя потенційних споживачів;

2) диференціація споживачів на окремі сегменти ринку;

3) готовність до нововведень, організація, технологічна гнучкість у пристосуванні до змін зовнішнього середовища і вимогам ринку

1) основна мета підприємства полягає в задоволенні різних потреб;

2) підприємство ставить своєю задачею задоволення конкретних потреб окремих груп споживачів;

3) задоволення цих потреб вимагає проведення комплексних маркетингових досліджень і заходів;

4) маркетингова діяльність постійно контролюється й аналізується; 5)підприємство постійно зайнято пошуком нових товарів, що більш задовольняють по-

Застосування даної концепції значно збільшує обсяг находження інформації, що необхідна для розробки і прийняття ефективних управлінських рішень, у зв ‘язку з чим зростає складність самого процесу прийняття рішень і збільшує ризик і розміри збитку, викликані неправильними діями внаслідок неправильної інтерпретації даних, що надходят

Продовження таблиці 2.3

1

2

3

4

5

6

Пит і потреби споживачів; 6) позитивні результати діяльності по задоволенню попиту призведуть до повторних покупок і забезпечать розширення ринку

5

Концепція соціально-етичного маркетингу

Різні групи споживачів, здобуваючи товар чи послугу, приймають раціональні рішення, в основі яких лежить прагнення одержати максимальний корисний ефект від їхнього споживання при забезпеченні безпеки як самого споживача, так і суспільства

1) високий рівень життя потенційних споживачів;

2) диференціація споживачів на окремі сегменти ринку;

3) готовність до нововведень, організація, технологічна гнучкість у пристосуванні до змін зовнішнього середовища і вимог ринку при одночасному виконанні соціально-етичних принципів та вимог

1) основна мета підприємства полягає в задоволенні різних потреб при забезпеченні його безпеки;

2) підприємство ставить своєю задачею задоволення конкретних потреб окремих груп споживачів з умовою забезпечення як їх особистої безпеки, так і без-

Застосування даної концепції значно збільшує обсяг находження інформації, що необхідна для розробки і прийняття ефективних управлінських рішень, у зв’язку з чим зростає складність самого процесу прийняття рішень і збільшується ризик і розміри збитку, викликані неправильними діями внаслідок неправильної інтерпретації даних, що надходять

Продовження таблиці 2.3

1

2

3

4

5

6

Пеки, так і безпеки суспільства та зовнішнього середовища;

3) задоволення цих потреб вимагає проведення комплексних маркетингових досліджень і заходів;

4) маркетингова діяльність постійно контролюється й аналізується;

5) підприємство постійно зайнято пошуком нових товарів, що більш повно задовольняють попит і потреби споживачів;

6) позитивні результати діяльності по задоволенню попиту призведуть до повторних покупок і забезпечать розширення ринку

Крім того, проведення прямого маркетингу, тобто без посередників, вимагає від виробників випуск та реалізацію супутньої продукції, що у багатьох випадках не тільки неефективно, а й дуже накладно.

Нині багато споживачів з метою економії користуються торговельною системою самообслуговування, самостійно здійснюють доставку, зберігання, сортування, оптові закупки товарів та т. ін.

І, нарешті, для окремих товарів існує система товарообігу, яку неможливо ігнорувати.

Таким чином існує шість головних груп маркетингових суб’єктів, кожний з котрих виконує свої маркетингові обов’язки та функції (див. таб.2.4).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Корж М. В. – 2.3. Головні маркетингові суб’єкти