Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії

Досягнення цілей ціноутворення – проникнення на новий ринок, збільшення частки ринку, виведення на ринок Нового Товару тощо – можливе лише завдяки вмілому використанню цінових стратегій (рис. 5.20).

Розглянемо послідовно кожну з наведених стратегій, ілюструючи їхню сутність, розрахунок цін, що реалізують певні стратегії. Першу групу стратегій представляють стратегії, пов’язані з виведенням нового товару на ринок.

Стратегія високих цін, або стратегія “зняття вершків”, передбачає максимально високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін (товар при цьому пропонується новим сегментам ринку).

Передумови використання стратегії “зняття вершків”:

/ продаються товари-новинки, захищені патентами; / попит перевищує пропозицію; / фірма є монополістом на ринку;

/ низька еластичність попиту (споживачі, які першими купують товар, менш

Чутливі до ціни, ніж інші сегменти); / необізнаність покупців з реальними витратами виробника; / низька ймовірність швидкої реакції конкурентів.

До переваг цієї стратегії слід віднести: Можливість швидкого покриття витрат на виробництво та маркетинг, отримання відповідних прибутків, підвищення іміджу фірми як підприємства-новатора. Втім, слід зазначити, що високий рівень цін приваблює і конкурентів.

Стратегія проникнення, або стратегія низьких цін, передбачає встановлення низьких цін на товари з метою проникнення на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім – підвищення ціни на товари.

Маркетинг   Гаркавенко С. С.   ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії

Передумови використання:

/ наявність необхідної кількості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів товарообороту, достатніх для проходження точки беззбитковості; / висока еластичність попиту; / непривабливість низької ціни для конкурентів;

/ скорочення витрат виробництва та обороту при збільшенні обсягів виробництва та збуту цього товару.

Основна перевага стратегії – наявність реальних можливостей проникнення на ринок. До Проблем Можна віднести:

/ збитки у процесі впровадження продукту на ринок; “

/ ризик не пройти точку беззбитковості;

/ негативна реакція покупців на подальше підвищення ціни.

Наприклад, туристична агенція може звернутися до цієї стратегії, якщо вона щойно розпочинає свою діяльність і формує клієнтуру на ринку туристичних послуг. Низькими цінами може привернути увагу до своєї продукції і виробник побутової хімії за умов дефіциту фінансових ресурсів на рекламу при виведенні на ринок нового товару тощо.

Крім зазначених, у виведенні товару на ринок часто застосовують змішані маркетингові стратегії у співвідношенні “ціна – просування товару на ринок”.

Стратегія ціни у співвідношенні “ціна – просування товару на ринок” враховує залежність ціни від витрат, пов’язаних з виведенням нових товарів на ринок. При цьому розглядаються чотири стратегії (рис. 5.21).

Ціна

Просування

Високий рівень

Низький рівень

Високий рівень

Швидке “зняття вершків”

Повільне “зняття вершків”

Низький рівень

Швидке проникнення

Повільне проникнення

Рис. 5.21. Стратегії ціни у співвідношенні “ціна – просування товару” на ринок

Стратегія високої ціни (“зняття вершків”) Має дві версії залежно від витрат на просування товару: швидке “зняття вершків” і Повільне “зняття вершків”. У першому варіанті високі ціни підкріплюються високими витратами на просування товару, завдяки чому досягається висока поінформованість споживачів щодо нового товару. У Другому ці витрати не вважаються вкрай необхідними. Зазвичай це стосується новинок фірм-виробників відомих престижних марок. Доцільність певної “стриманості” у встановленні цін при виведенні нового товару пояснюється також тим, що гучна реклама може завдати неабиякої шкоди іміджу марки.

Низький рівень цін може також супроводжуватися значними або, навпаки, незначними витратами на просування. При цьому може бути використаний один з двох варіантів:

/ швидке Проникнення; / повільне проникнення.

У першому варіанті досягається мета швидкого завоювання своєї частки ринку – стратегія Швидкого проникнення. При використанні Стратегії повільного проникнення Фірма, з одного боку, враховує той факт, що на ринку є категорія споживачів, дуже чутлива до цін, а з іншого, що попит характеризується низькою еластичністю щодо витрат на рекламу. Отже, надійніше залучити споживачів до споживання нового товару низькою ціною. Інколи за умов браку коштів на рекламу ця стратегія є вимушеною.

ЕТАП 7. Встановлення остаточних цін

Останній етап процесу ціноутворення передбачає в межах обраної цінової стратегії прийняття рішення щодо встановлення остаточної ціни. При цьому прейскурантна ціна, встановлена фірмою за допомогою методів ціноутворення, орієнтованих на попит, витрати або конкуренцію, є базовою і підлягає коригуванню. У літературі з маркетингу зустрічається, крім зазначеного, кілька термінів, що визначають цей етап: “адаптація цін”, “модифікація цін”, “коригування цін”, яке набирає одну з трьох форм (рис. 5.25)

O знижки;

O політика неокруглених цін;

O цінове стимулювання збуту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії