Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит цілей і стратегії маркетингу

Економічні фактори

O Яким є очікуваний темп зростання ВНП або промислової продукції?

O Яке очікуване зростання цін?

O Які зміни в економіці здатні негативно вплинути на розвиток ринку та попиту?

O Якими повинні бути дії фірми, якщо ці зміни відбудуться?

O Які зміни, здатні вплинути на наш бізнес, можуть відбутися в країнах, в яких ми присутні?

O Як підготуватися до процесу глобалізації ринків?

Соціально-демографічні та культурні фактори

O Які соціально-демографічні зміни стосуються нашого бізнесу?

O Які очікувані наслідки цих змін?

O Якими можуть бути дії фірми на ці події та тенденції?

O Як громадськість ставиться до діяльності фірми?

O Як фірма має відреагувати на нововведення у сфері моральних цінностей споживачів?

Природні та екологічні фактори

O Які прогнози щодо вартості та доступності ресурсів, енергоносіїв?

O Які процеси, що застосовуються нашими постачальниками, створюють загрозу довкіллю?

O Як повинна діяти фірма, якщо наші постачальники будуть змушені внести зміни у свій виробничий процес?

O Які процеси та сировинні матеріали, що використовуються нами, становитимуть загрозу в разі необхідних змін?

O Чи може наша галузь стати мішенню для екологічних рухів?

O Як ми повинні діяти в цьому разі?

Технологічні фактори

O Які технологічні досягнення, що впливають на собівартість продукції, можуть з’явитися?

O Яких заходів слід вжити, якщо ці досягнення існуватимуть?

O Як розвиток технології може вплинути на попит на наші товари?

O Які технології можуть представляти загрозу для нашої діяльності?

O Які заходи дають змогу мінімізувати вплив цієї загрози?

O За якими напрямами розробок технологічний прорив може зачепити наш бізнес?

O В які терміни слід очікувати такого технологічного прориву?

O Яких заходів слід вжити, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб мінімізувати ВПЛИВ подібних змін?

Політико-правові фактори

O Які закони та правила, що можуть бути прийняті найближчим часом, здатні вплинути на наш бізнес?

O Що слід робити в цьому разі?

O Які закони або правила можуть вплинути на наші процеси збуту, комунікації?

O Що слід робити в цьому разі?

O Які фінансові або податкові інструкції можуть вплинути на рентабельність нашого бізнесу?

O Чи піддається критиці з боку ассоціації споживачів наша галузь? Як нам слід на це реагувати?

O Які зміни в технології можуть суттєво вплинути на збут наших товарів?

O Яких заходів слід вжити, якщо такі зміни відбудуться?

Посередники

O Яка частка ринку кожного каналу збуту?

O Які тенденції змін у кожному каналі?

O Наскільки значною є концентрація в системі збуту?

O Чи є збут інтенсивним; селективним; ексклюзивним?

O Яку частку реклами беруть на себе посередники?

O Які зміни спостерігаються щодо асортименту?

O Які сегменти споживачів обслуговує цей канал?

O Які збутові витрати в кожному каналі?

O Які торгові націнки в кожному каналі?

O Які типові торгові пільги та знижки?

O Наскільки важливим є кредит, що надається постачальником?

O На яку підтримку з боку фірми розраховують оптові та роздрібні торгівці? Які перспективи для фірми та торгових фірм відкриває прямий маркетинг?

Постачальники

O Чи забезпечується безперебійність поставок?

O Чи є ми Імпортерами сировинних матеріалів або компонентів? Якщо так, яка економічна стабільність у країнах-імпортерах?

O Які кроки слід здійснити в разі різкого припинення поставок?

Аудит цілей і стратегії маркетингу

O Наскільки чітко визначена місія фірми?

O Наскільки чітко визначені цілі фірми, маркетингові цілі?

O Чи відповідають маркетингові цілі можливостям, ресурсам і реальному конкурентному становищу фірми?

O Які складники маркетингової стратегії?

O Наскільки маркетингова стратегія відповідає визначеним цілям?

O Чи достатній маркетинговий бюджет для проведення маркетингових заходів?

O Як розподіляється бюджет маркетингу за територіями, сегментами, продуктами?

O Наскільки ефективними є маркетингові товарна та цінова стратегія щодо просування товарів? Наскільки ефективними в стратегічні рішення щодо розподілу товарів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит цілей і стратегії маркетингу