Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій

Продовжимо розгляд основних засобів просування товарів (див. рис.7. 1).

Персональний продаж

Третім інструментом комунікаційної політики е персональний продаж. Цю функцію маркетингу виконують чотири Типи продавців:

/ працівники підприємства, Які спілкуються з клієнтом на відстані, приймають замовлення і передають їх на виконання;

/ агенти, представники фірми, комівояжери, Чиє завдання – налагодити нові зв’язки з клієнтами та підтримувати наявні. Діяльність цієї мобільної групи продавців відбувається за межами підприємства, безпосередньо на території замовника;

/ продавці спеціалізованих магазинів Консультують та обслуговують клієнтів і добре обізнані з функціями товару, умовами його експлуатації тощо;

/ продавці магазинів самообслуговування Беруть участь у розміщенні товарів, їх презентації, стимулюванні збуту в місцях торгівлі. Контакт цієї категорії учасників персонального продажу з клієнтами обмежений.

Зазначимо, що саме персональний продаж є однією з найефективніших форм просування товарів промислового призначення.

До основних управлінських рішень з персонального продажу можна віднести: / визначення районів діяльності та чисельності торгового персоналу; / організацію управління торговельним персоналом; / планування продажу; / розробка графіків відвідань і маршрутів; / використання сучасних технологій персонального продажу:

– телемаркетинг – підтримування зв’язку торгового персоналу з потенційними споживачами по телефону або через інтерактивну комп’ютерну програму, підключену до бази даних;

– багаторівневий маркетинг (багаторівневий продаж), Який становить систему незалежних продавців, які охоплюють мережею персонального продажу великі ділянки ринку і працюють на комісійних засадах;

/ навчання торгового персоналу;

/ визначення бюджету персонального продажу.

Бюджет персонального продажу визначається відповідно до кількості торговельних представників, необхідних підприємству для вирішення завдань просування товару на ринок.

Своєю чергою Кількість торгового персоналу розраховується Виходячи з робочого навантаження персоналу – яка кількість звернень клієнтів припадає на кожного пра* цівника (рис. 7.11).

Маркетинг   Гаркавенко С. С.   7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій

Рис. 7.11. Методика визначення кількості торгового персоналу

Паблік рилейшнз

Основні цілі паблік рилейшнз зафіксовані у визначенні цієї діяльності на початку розділу:

– формування і підтримка сприятливого іміджу;

– надання інформації про підприємство, його становище, товари та послуги фірми;

– регулювання позиції фірми на ринку з урахуванням громадської думки тощо.

Які основні засоби паблік рилейшнз може використати фірма? До них можна віднести: / зв’язок із засобами масово/ інформації (прес-конференції та брифінги; надсилання прес-релізів у засоби масової інформації; підготовка за участю фірми репортажів на телебаченні та радіо; інтерв’ю керівників і представників фірми ЗМІ; формування журналістського лобі (дружніх зв’язків з представниками ЗМІ);

/ паблік рилейшнз через друковану продукцію (публікація щорічних звітів про діяльність компанії, видання фірмових журналів і фірмових пропагандистських проспектів);

/ участь представників фірми у роботі конференцій, з’їздів спілок підприємств, галузевих асоціацій, громадських організацій; / організація заходів родієвого характеру;

/ діяльність паблік рилейшнз фірми, спрямована на органи державного управління (формування лобі в органах державного управління, запрошення керівників держави для участі у заходах, які проводить організація, у представленні нових товарів);

/ паблік рилейшнз в інтернет, Насамперед, розміщення в Інтернет //еb-сторінки фірми; надсилання прес-релізів через електронну пошту, участь в Інтернет-конференціях, видання власних електронних газет і журналів, передавання інформаційних матеріалів через списки надсилання;

/ інші засоби паблік рилейшнз: Презентації, дні відкритих дверей, фотовиставки, демонстрування або нагадування про товар у художньому фільмі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій