Маркетинг – Бутенко Н. В. – 1.2. Види та характеристики маркетингової інформації

Маркетингова інформація – це цифри, факти, відомості, чутки, оцінки та інші дані, необхідні для аналізу та прогнозування маркетингової діяльності.

Факт представляє собою найпростіший вид інформації, подію або умову, яка безпосередньо спостерігається; відомості – різновид фактів, представлених в систематизованій, узагальненій формі; чутки – непідтверджені, неперевірені факти; оцінки – інформація, що базується на підрахунках та статистичних розрахунках (форма оцінки – прогноз, тобто наукове передбачення); цифри – форма відображення кількісної інформації.

До маркетингової інформації висувається ряд вимог.

Єдність принципів маркетингової інформації не суперечить можливості її диференціації відповідно до об’єктивних умов маркетингу. Розрізняють такі типи маркетингової інформації (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Основні принципи маркетингової інформації

Принципи

Забезпечення їх виконання

Актуальність

Надання реальних відомостей в потрібний момент часу

Достовірність

Адекватність відомостей, що забезпечується дотриманням наукових принципів збору та обробки інформації, боротьба з будь-якою тенденційністю

Релевантність

Забезпечується отриманням інформації у відповідності з визначеними завданнями

Повнота відображення

Забезпечується складанням плану дослідження, виявлення сутності явища, його ієрархічної структури зв’язків

Цілеспрямованість

Відповідність інформації генеральній цілі дослідження

Інформаційна єдність

Підпорядкування методології обробки даних вимогам теорії інформатики та статистичної теорії спостережень

За формою планування маркетингу:

– оперативна – термінова інформація, що використовується в оперативному (операційному) плануванні для невідкладного використання; її різновидом є попереджувальна, або сигнальна, інформація, вид короткострокового прогнозу;

– стратегічна – використовується в стратегічному плануванні (відрізняється від оперативної глибиною та охопленим періодом; її різновидом є середньостроковий та довгостроковий прогнози).

За місцем збирання інформації розрізняють:

– внутрішню – будь-яка інформація, що збирається самою фірмою або на її замовлення;

– зовнішню – інформація, що збирається за межами фірми, але яка використовується нею в маркетингових цілях.

За часом використання інформація поділяється на:

– первинну – інформація, яку дослідник самостійно отримує спеціально для вирішення проблеми маркетингового дослідження. Процес одержання первинних даних має відношення до всіх основних етапів маркетингового дослідження та зазвичай вимагає значних витрат часу та засобів;

– вторинну – це дані, раніше зібрані для інших цілей, відмінні від тих, які пов’язані з проблемою, що аналізується. Дану інформацію можна отримати легко, швидко, при цьому фінансові та часові затрати є порівняно незначними.

Велике значення також має класифікація інформації за її призначенням (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Групування маркетингової інформації за призначенням

Тип інформації

Призначення інформації

Де представлена інформація

Довідкова

Допоміжні, службові цілі

Довідники, регістри, бюлетені, навчальна література

Нормативна

Різноманітні норми та нормативні акти, управління

Нормативні довідники, збірники законів та постанов

Аналітична

Виявлення та моделювання закономірностей, тенденцій, взаємозв’язків

Динамічні ряди, ряди розподілу, групування тощо

Рекомендаційна

Консалтингові цілі

Рекомендації на основі замовлених чи спонтанних досліджень, прогнози та сценарії

Сигнальна

Моніторинг

Розрахунки та факти, короткострокові прогнози та екстраполяція

Регулювальна

Контролінг

Інформація про відхилення від планів

Інформація розрізняється за регулярністю її надходження/збирання. Постійна інформація відображає незмінний характер деяких ринкових явищ та процесів (наприклад, параметри ринкової ситуації чи основні параметри діяльності підприємства тощо). Частина постійної інформації надходить безперервно, без суттєвих проміжків. Так, наприклад, грошова виручка збирається щоденно. Інша частина – дискретна інформація – збирається з певними проміжками у часі (наприклад, товарні запаси реєструються один раз на місяць). Змінна інформація, надходить з джерел, функціонуючих нерегулярно. Деякі види інформації збираються спорадично, у міру виникнення необхідності в ній.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг – Бутенко Н. В. – 1.2. Види та характеристики маркетингової інформації