Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЦИВІЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА

Розвиток культури і цивілізації нерозривно пов’язані: поза духовними цінностями, створеними у процесі культурної діяльності людей, не може скластися і цивілізаційна спільність.

Деякі дослідники цілком ототожнюють культуру і цивілізацію. Така точка зору зародилася ще в епоху Просвітництва, коли Вольтер, Тюрго розглядали культуру насамперед як розвиток розуму. При цьому “культурність”, “цивілізованість” чи нації країни протиставлялися “дикості” і “варварству” первісних народів.

Є й інша точка зору. Відповідно до неї, культура уявляється вмістилищем усього кращого у людині, а цивілізація пов’язується тільки зі стандартизованим масовим виробництвом. Так, німецький філософ О. Шпенглер (1880-1936) виділив вісім культур. Кожна з них проходить за період свого існування ряд стадій і, умираючи, перетворюється в цивілізацію. Перехід від культури до цивілізації означає занепад творчості, героїчних діянь; справжнє мистецтво виявляється не потрібним, тріумфує механічна робота.

Прихильники такого підходу заперечували взаємозв’язок і наступність у розвитку культури.

Однак, як уже відзначалося, більшість дослідників вважає основою будь-якої цивілізації духовні цінності, духовну культуру, тому не протиставляє культуру цивілізації.

На закінчення ще раз підкреслимо, що поняття “цивілізація” дуже широко використовується сьогодні і не тільки в науковій літературі, присвяченій вивченню всесвітньої історії. Політики, соціологи, журналісти, звертаючись до проблем сучасності, часто і багато міркують про цивілізаційну своєрідність нашого світу і його перспективи. Кращому осмисленню суспільних явищ буде сприяти зближення локально-цивіліааційного і стадіально-цивілізаційного підходів, а також використання рис формаційного аналізу, які виправдали себе.

Основні поняття

Цивілізація. Суспільно-економічна формація. Цінності. Стадіальний підхід до історії. Цивілізаційний підхід до історії.

Терміни

Історична реконструкція. Соціальна картина світу. Культурно-історичний тип.

Питання для самоперевірки

1. Які основні значення поняття “історія”?

2. У чому полягають головні труднощі історичного пізнання? З. Чим характеризується стадіально-лінійний підхід до історії?

4. Які основні риси локально-циклічного підходу до суспільно-історичного розвитку?

5. У чому полягають основні відмінності між теорією формацій і теорією цивілізаційних хвиль розвитку суспільства?

6. Які сильні і слабкі сторони кожного з розглянутих у параграфі підходів до світової історії?

7. Яку роль грають духовні цінності в розвитку цивілізацій?

8. Як співвідносяться поняття “цивілізація” і “культура”?

Завдання

1 Зіставте формаційний, стадіально-цивілізаційний і локальноцивілі-заційний підходи до світової історії. Виділіть загальні риси і вкажіть відмінності.

Заповніть таблицю.

Загальні рисиОсновні підходи до світової історіїОсобливості
Формаційний
Стадіально-цивілізаційний
Локально-цивілізаиійний

2. Існує точка зору, відповідно до якої цивілізації існують у реальній історії, а стадії історичного процесу є лише конструкціями нашого розуму. Чи згодні ви з цією точкою зору? Свою позицію обгрунтуйте.

3. Коли ми вживаємо вислів “вести справи цивілізовано”, “цивілізовані країни”, який зміст ми вкладаємо в поняття ” цивілізація ” ? Розкрийте його інші значення.

4. У рамках формаційного підходу використовуються поняття “базис”, “надбудова”, “спосіб виробництва”. Аза допомогою яких понять описують історичний процес прихильники локально-цивілізаційного підходу?

5. Учитель запропонував учням два завдання: дати характеристику середньовічної європейської цивілізації і вказати основні риси феодальної суспільно-економічної формації.

У чому відповіді учнів матимуть збіг, а чим вони будуть відрізнятися?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЦИВІЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА