Людина і світ – Юрій М. Ф. – §31. Перехід до індустріальної цивілізації

Які технічні винаходи прокладали дорогу новій цивілізації? Як ставали капіталістами? У чому полягала “мирська етика” пуритан? Чим завершувалася боротьба англійського парламенту з королем? Буржуазна революція: початок чи кінець переходу до капіталізму?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Стадіально-цивілізаційний підхід до історії, цінності Заходу.

Європейська цивілізація зіграла важливу роль в історії людства: проникнувши в багато регіонів Землі, вона зв’язала в єдине ціле споконвічно різні і розташовані далеко один від іншого народи і країни. Найбільш істотні досягнення європейської цивілізації набули значення загальнолюдських цінностей.

Які ж характерні риси європейської цивілізації в період переходу людства до індустріальної фази розвитку?

ТЕХНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРИСКОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Як вам відомо, техніка в різні часи розвивалася нерівномірно: колись відкриття відбувалися одне за іншим, але бувало і так, що проходило багато десятиліть без яких-небудь серйозних технічних нововведень.

Кінець Середньовіччя ознаменувався вступом людства в нову еру наукового і технічного розвитку. Це був час великих географічних відкриттів, відродження гуманістичних ідеалів античної науки.

Серед технічних винаходів, що підготували істотні зміни в суспільному укладі Європи, а потім і за її межами, варто назвати компас, порох, друкарство, автоматичний годинник. Власне, компас відомий китайцям з III ст., але лише з XIV ст. він став найважливішим навігаційним приладом європейців. Устаткування ним кораблів дозволило зробити великі відкриття невідомих раніше країн, розширити простір, на якому протікала відтепер всесвітня історія.

Годинник теж був відомий людям давно, хоча в Середньовіччя (наприклад, у VIII ст.) навіть водяний годинник був у дивину. Але вже в ХШ-ХІУ ст. вежі багатьох європейських міст прикрасили механічним годинником збоєм. У XV ст. з’явився настільний годинник, а трохи пізніше – кишеньковий. Годинник ставав прикметою нового часу.

Цінувати час люди навчилися в зв’язку зі зміною ритму виробничої і побутової діяльності. Особливо важливого значення використання механічних годинників набуло в період розвитку мануфактурного виробництва, коли було потрібно вимірювати тривалість окремих технологічних процесів. Разом з тим, можливість точного виміру часу дуже вплинула на розвиток наукових дослідів і спостережень. Винахід друкарства, що стало в Європі регулярним із середини XV ст., сприяло швидкому поширенню знань і остаточній поразці монополії церкви на книжкову справу.

Використання пороху, відкритого ще в УІП-ІХ ст. у Китаї, не тільки зробило вразливими середньовічні оборонні споруди і практично марною лицарську зброю, але і полегшило завоювання інших країн і народів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – §31. Перехід до індустріальної цивілізації