Логістика – Банько В. Г

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем Об’єктом вивчення нової навчальної дисципліни “логістика” є матеріальні і пов’язані з ними інформаційні та фінансові потокові процеси. Широке використання логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю

Логістика – Банько В. Г. – 1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем

1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем Об’єктом вивчення нової навчальної дисципліни “логістика” є матеріальні і пов’язані з ними інформаційні та фінансові потокові процеси. Широке використання логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю

Логістика – Банько В. Г. – 1.2. Історія терміну

Новий для економіки термін “Логістика” має багатовікову історію. Стародавні греки розуміли під цим терміном мистецтво виконання розрахунків. Стародавній Рим – також використовував поняття логістики, хоча мав на увазі інший зміст. Під логістикою тут розуміли

Логістика – Банько В. Г. – 1.3. Визначення поняття “логістика”

Новий для економіки термін “Логістика” має багатовікову історію. Стародавні греки розуміли під цим терміном мистецтво виконання розрахунків. Стародавній Рим – також використовував поняття логістики, хоча мав на увазі інший зміст. Під логістикою тут розуміли

Логістика – Банько В. Г. – 1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність

В останні роки багато підприємців звернули свою увагу на таке новомодне слово, як “логістика”. Однак поняття логістики часто витлумачується невірно. Це приводить до того, що впровадження концепцій і методів логістики на практиці в більшості

Логістика – Банько В. Г. – 1.5. Концепція і структура логістики

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної діяльності підприємства. В сучасному розумінні логістика

Логістика – Банько В. Г. – 1.6. Логістична система як складова менеджменту

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної діяльності підприємства. В сучасному розумінні логістика

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції Поняття “матеріальні потоки” є ключовим у логістиці Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами – починаючи

Логістика – Банько В. Г. – 2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції

2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції Поняття “матеріальні потоки” є ключовим у логістиці Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами – починаючи

Логістика – Банько В. Г. – Поняття “матеріальні потоки” є ключовим у логістиці

2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції Поняття “матеріальні потоки” є ключовим у логістиці Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами – починаючи

Логістика – Банько В. Г. – 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

В основі процесу керування матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах. Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для керування і

Логістика – Банько В. Г. – 2.3. Взаємозв’язок інформаційних потоків з матеріальними

В основі процесу керування матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах. Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для керування і

Логістика – Банько В. Г. – 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

В основі процесу керування матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах. Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для керування і

Логістика – Банько В. Г. – 2.5. Шість правил логістики

Діяльність в галузі логістики має кінцеву мету, що одержала назву “шість правил логістики”: 1. Вантаж – потрібний товар. 2. Якість – необхідної якості. 3. Кількість – необхідної кількості. 4. Час – повинний бути доставлений

Логістика – Банько В. Г. – 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

Діяльність в галузі логістики має кінцеву мету, що одержала назву “шість правил логістики”: 1. Вантаж – потрібний товар. 2. Якість – необхідної якості. 3. Кількість – необхідної кількості. 4. Час – повинний бути доставлений

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

На сучасному етапі розвитку народного господарства країни, у зв’язку з неперервним збільшенням обсягів виробництва товарів народного споживання, все більш важливого значення набуває прискорення процесів переробки вантажів, зменшення термінів доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва

Логістика – Банько В. Г. – 3.1. Основні напрямки та перспективи розвитку торгівлі товарами народного споживання в туристському комплексі

На сучасному етапі розвитку народного господарства країни, у зв’язку з неперервним збільшенням обсягів виробництва товарів народного споживання, все більш важливого значення набуває прискорення процесів переробки вантажів, зменшення термінів доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва

Логістика – Банько В. Г. – 3.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід доставки та продажу товарів споживачам

Передовий досвід транспортування вантажів у сфері послуг свідчить про те, що максимальний ефект в товаропросуванні може бути досягнений тільки тоді, коли товар в початковій упаковці формується постачальником в укрупнену вантажну одиницю, яка являє собою

Логістика – Банько В. Г. – 3.3. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів

Від вибору раціональних, найбільш ефективних логістичних варіантів постачання споживачам готової продукції залежить безпосереднє забезпечення населення міст і промислових центрів цінними продуктами харчування і непродовольчими товарами з однієї сторони і скорочення народногосподарських витрат у всіх

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах Зростання промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Щорічно в СНД на упакування продукції витрачається більш

Логістика – Банько В. Г. – 4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах

4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах Зростання промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Щорічно в СНД на упакування продукції витрачається більш

Логістика – Банько В. Г. – 4.2. Визначення витрат на тару і упаковку

Плодоовочева продукція доставляється споживачам переважно в мішковій, сітчастій, дерев’яній чи картонній тарі одноразового чи багаторазового використання. Сфера послуг при цьому несе також значні витрати на тару, пов’язані з її псуванням, збором, збереженням і відвантаженням

Логістика – Банько В. Г. – 4.3. Сучасне обладнання для заповнення мішків та вивантаження продукції з них

Плодоовочева продукція доставляється споживачам переважно в мішковій, сітчастій, дерев’яній чи картонній тарі одноразового чи багаторазового використання. Сфера послуг при цьому несе також значні витрати на тару, пов’язані з її псуванням, збором, збереженням і відвантаженням

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах Початок розвитку пакетно-контейнерних перевезень відноситься ще до 1889 року, коли був побудований “знімний кузов” і проведений перший експеримент на станції Вержболово Московської області. Він підтвердив доцільність

Логістика – Банько В. Г. – 5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах

5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах Початок розвитку пакетно-контейнерних перевезень відноситься ще до 1889 року, коли був побудований “знімний кузов” і проведений перший експеримент на станції Вержболово Московської області. Він підтвердив доцільність

Логістика – Банько В. Г. – 5.2. Визначення поточних і капітальних витрат на контейнери (тару-обладнання) та піддони

В загальній сумі витрат при контейнерно-піддоному способі транспортування плодоовочевої продукції значну долю складають витрати на контейнери та піддони. Застосування контейнерів та піддонів дозволяє механізувати навантажувально-розвантажувальні роботи з значними вантажними одиницями плодоовочевих товарів, вимагає певних

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню Важливою умовою розвитку роздрібного товарообігу є утворення необхідних товарних запасів на складах постачальників, оптових баз і роздрібних торговельних підприємств та пунктів харчування туристського комплексу.

Логістика – Банько В. Г. – 6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню

6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню Важливою умовою розвитку роздрібного товарообігу є утворення необхідних товарних запасів на складах постачальників, оптових баз і роздрібних торговельних підприємств та пунктів харчування туристського комплексу.

Логістика – Банько В. Г. – 6.2. Визначення поточних витрат та капітальних вкладень на склади і контейнерні майданчики в логістичних системах

Ефективність використання складів головним чином залежить від способу транспортування та зберігання товарів. Чим вище ступінь навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням піддонів та контейнерів, тим нижче рівень витрат, припадаючих на 1 т перероблених товарів. Експлуатаційні витрати

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу У забезпеченні комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємствах туристської галузі важлива роль приділяється впровадженню механізмів електрифікованого над підлогового транспорту (електронавантажувачі, штабелери, електровізки та ін.)

Логістика – Банько В. Г. – 7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу

7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу У забезпеченні комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємствах туристської галузі важлива роль приділяється впровадженню механізмів електрифікованого над підлогового транспорту (електронавантажувачі, штабелери, електровізки та ін.)

Логістика – Банько В. Г. – 7.2. Визначення поточних і капітальних витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми у логістичних системах

Навантажувально-розвантажувальні роботи при транспортуванні плодоовочевої продукції відносяться до категорії важких і найбільш трудомістких процесів. Від способу їх виконання залежить ефективність використання транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів, а також рівень трудових витрат. Для навантажувально-розвантажувальних робіт у

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій При організації перевезення вантажів для туризму, важливе значення має своєчасність доставки, збереження якості, ефективне використання техніки, зниження матеріальних та трудових витрат. Одним

Логістика – Банько В. Г. – 8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій

8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій При організації перевезення вантажів для туризму, важливе значення має своєчасність доставки, збереження якості, ефективне використання техніки, зниження матеріальних та трудових витрат. Одним

Логістика – Банько В. Г. – 8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах

Від раціональної доставки товарів у магазини залежить своєчасне і безперебійне їх надходження, швидкість обігу, об’єм товарних запасів, структура товарного асортименту магазину. Правильна організація товаропостачання і централізована доставка дозволяє усунути меншу ланку в цьому процесі,

Логістика – Банько В. Г. – 8.3. Доставка картоплі без тари

Доставка картоплі з плодоовочевих баз до магазину – одна з трудомістких операцій логістичного процесу товароруху. Складна система його доставки включає: затарювання у мішки або у сітки після перебірки на плодоовочевих базах, навантаження затарених мішків

Логістика – Банько В. Г. – 8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах

Доставка картоплі з плодоовочевих баз до магазину – одна з трудомістких операцій логістичного процесу товароруху. Складна система його доставки включає: затарювання у мішки або у сітки після перебірки на плодоовочевих базах, навантаження затарених мішків

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 9. Витрати, пов’язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

9.1. Роль та значення витрат, що пов’язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах Картопля та овочі – це живі істоти, після збору вони продовжують жити, потребуючи для цього певні умови. Цей процес порушується, якщо

Логістика – Банько В. Г. – 9.1. Роль та значення витрат, що пов’язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах

9.1. Роль та значення витрат, що пов’язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах Картопля та овочі – це живі істоти, після збору вони продовжують жити, потребуючи для цього певні умови. Цей процес порушується, якщо

Логістика – Банько В. Г. – 9.2. Визначення витрат, пов’язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації

9.1. Роль та значення витрат, що пов’язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах Картопля та овочі – це живі істоти, після збору вони продовжують жити, потребуючи для цього певні умови. Цей процес порушується, якщо

Логістика – Банько В. Г. – 9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах

Розрахунки приведених витрат по розглянутих варіантах транспортування картоплі, овочів і плодоовочевих консервів в наскрізному товаропросуванні дозволяють визначити доцільність застосування тих чи інших логістичних варіантів в різних умовах роботи підприємств постачальника та споживача. В попередньому

Логістика – Банько В. Г. – Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація Логістичні процеси на складах туристського комплексу – це сукупність ряду послідовних операцій з товарами, пов’язаних з розвантажуванням, прийманням, переміщенням, підсортуванням, комплектуванням,

Логістика – Банько В. Г. – 10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація

10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація Логістичні процеси на складах туристського комплексу – це сукупність ряду послідовних операцій з товарами, пов’язаних з розвантажуванням, прийманням, переміщенням, підсортуванням, комплектуванням,

Логістика – Банько В. Г. – 10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу

Товари на склади поступають, в основному, в залізничних вагонах. Від постачальників, які розташовані на відстані до 200 км, товари, як правило, поступають автомобільним транспортом. Приймання вантажу на залізничній станції здійснюється експедитором, якому видається доручення

Логістика – Банько В. Г. – 10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі

Прийнятий товар за кількістю та якістю переміщують у зону зберігання. Зберігання товарів є однією із головних логістичних операцій. До головних вимог зберігання товарів на складах відносять: – максимальне використання ємностей та складських приміщень; –

Логістика – Банько В. Г. – 10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу

Основні логістичні операції по відпуску товарів зі складу вказані на рис. 10.4. Рис. 10.4. Відпуск товарів зі складу Відпуск товарів зі складу – завершувальний етап логістичного процесу Форми відпуску товарів зі складу наочно подані

Логістика – Банько В. Г. – 10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу

Розширення обсягу виробництва товарів народного споживання, що надходять у сферу послуг, вимагають постійного удосконалення логістичних процесів. Щорічно в Україні реалізується більше 30 млн. тонн товарів, а якщо врахувати, що на шляху просування товар зазнає

Логістика – Банько В. Г. – 10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану “Спорт” м. Києва)

На сучасному етапі розвитку народного господарства все більш важливе значення набуває прискорення процесів вантажної обробки, скорочення строків доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва. Тому в умовах переходу до ринкової економіки особлива увага повинна приділятися

Логістика – Банько В. Г. – 10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху

На сучасному етапі розвитку народного господарства все більш важливе значення набуває прискорення процесів вантажної обробки, скорочення строків доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва. Тому в умовах переходу до ринкової економіки особлива увага повинна приділятися

Логістика – Банько В. Г. – 10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах

Посередницькі оптові підприємства у системі ринкових відносин можливо поділити на дві групи: незалежні посередницькі організації і залежні. Незалежні організації для виробників і одержувачів продукції є самостійними посередницькими організаціями, які здобувають товари у власність з