Логіка – Жеребкін В. Є. – Причинний зв’язок явищ

Причинний зв’язок явищ

Предмети і явища навколишнього світу перебувають у зв’язку і взаємозумовленості. Однією з форм загального зв’язку є причинний зв’язок. Під причинним зв’язком розуміють такий зв’язок двох або більше явищ, коли одне з них неодмінно народжує інше. Явище, котре викликає інше явище, називається причиною. А явище, народжене причиною, називається наслідком. Наприклад, під час нагрівання тіла розширюються. Нагрівання є причиною, а розширення тіл – наслідком цієї причини.

Причинний зв’язок є об’єктивним зв’язком, він існує поза нашою свідомістю і незалежно від неї. Причинність є загальним універсальним зв’язком, у світі немає явищ, котрі б не мали своїх причин.

Пізнання причин явищ має певне значення для розуміння їхньої сутності, закономірностей розвитку. Встановити причини – означає дати відповідь на запитання про те, чому явище відбувається, чим воно викликане, що знаходиться в його основі. Без з’ясування причин глибоке пізнання явищ неможливе. Ллє знайти причину явища – завдання нелегке, причина не лежить на поверхні явищ, не дана нам безпосередньо. Причина може бути визначена унаслідок глибокого! всебічного дослідження спостережуваного явища.

Пізнаючи причини явища, слід враховувати такі особливості причинного зв’язку.

1. Між причиною й наслідком існує послідовність у часі: спочатку виникає причина, а потім уже наслідок. Тому причину будь-якого явища необхідно шукати серед явищ, що передують йому. Явище ж, що виникло після спостережуваного явища, не може бути його причиною.

Але тимчасову послідовність явищ не можна ототожнювати з причинним зв’язком; те, що передує іншому, не обов’язково є його причиною; явище, котре виникло вслід за іншим, не обов’язково є наслідком цього явища. Так, за весною йде літо, за ніччю – день, і це зовсім не означає, що весна е причиною літа, а ніч причиною дня. Якщо ж просту послідовність явищ у часі приймати за причинний зв’язок, то допускаються логічної помилки, що дістала назви після цього, отже з цієї причини (post hoc, ergo propter hoc).

2. Чимало явищ викликаються не якоюсь однією певною причиною, а різними причинами. Наприклад, пожежа може стати наслідком умисного підпалу, або необережного поводження з вогнем, або несправністю електропроводки, або внаслідок удару блискавки. У таких випадках мають справу із сукупністю причин.

Під сукупністю причин розуміють такий причинний зв’язок, коли одне явище може бути викликане не якоюсь однією, а кількома причинами.

При сукупності причин визначити причину явища набагато важче, ніж тоді, коли явище викликане лише однією причиною. У судовому дослідженні цс приводить до того, що необхідно не тільки встановити зв’язок явища з причиною, що його викликала, а й довести, що досліджуване явище не могло бути викликане ніякою іншою з можливих причин.

3. Чимало явищ є наслідком спільної дії двох або більше причин. У подібних випадках має місце змішування дій.

Змішування дій полягає в тому, що явище є наслідком спільної дії кількох причин.

Коли мають справу зі змішуванням дій, то слід встановити не тільки всі причини, а й роль кожної з них окремо. Для судової практики це положення означає, що треба, наприклад, не просто встановити всіх співучасників злочину, а й визначити роль кожного із спільників.

Пізнання причинного зв’язку – це не якийсь одноактний момент, а складний багатогранний процес. Визначаючи причини явища, застосовують усі логічні засоби і способи пізнання. Але в окремих найпростіших випадках причинний зв’язок може бути установлений за допомогою певних логічних засобів, що дістали назву методів установлення причинного зв’язку або методів наукової індукції. Таких методів п’ять: метод єдиної схожості, метод єдиної різниці, сполучений метод схожості і різниці, метод супутніх змін та метод остач (залишків).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Логіка – Жеребкін В. Є. – Причинний зв’язок явищ