Логіка – Жеребкін В. Є. – 12.1. Поняття доведення

12.1. Поняття доведення

Будь-яке судження, висловлено про що-небудь, є або істинним або хибним. Тому воно може бути взяте за істину тільки після того, як ми переконаємося у його істинності.

В істинності деяких положень можна переконатися шляхом безпосереднього зіставлення їх із дійсністю, за допомогою органів чуттів, у процесі практичної діяльності. Так, щоб установити і перевірити істинність судження “Замок, на який замикалися двері будинку потерпілого, має сліди пошкодження*’, досить оглянути цей замок.

Але переконатися в істинності того чи іншого положення безпосередньо не завжди можна. Так, істинність суджень про факти, що мали місце раніше, може бути встановлена і перевірена лише опосередковано, логічно, оскільки під час пізнання таких фактів вони вже не існують у дійсності і тому не можуть бути сприйняті безпосередньо. Не можна, наприклад, безпосередньо упевнитися в істинності таких суджень: “Потерпілий С. вбитий обвинувачуваним К.”; “Під час скоєння злочину обвинувачуваний знаходився на місці вчинення злочину”; “Організатором скоєного злочину був Т.” і т. д. Істинність подібних суджень установлюється і перевіряється не безпосередньо, а опосередковано, за допомогою умовиводів і логічних доказів.

Доведення – це процес думки, що полягає в обгрунтуванні істинності якогось положення за допомогою інших положень, істинність котрих установлена раніше.

Наприклад, нам треба довести істинність судження про те, що “Одержання хабара є дія суспільно небезпечна”. Для цього ми наводимо також два судження:

1) “Всякий злочин є діянням суспільно небезпечним”.

2) “Одержання хабара є злочин” – і виводимо з них за правилами категоричного силогізму істинність доводжуваного судження.

Доведення с умовивід. У нашому прикладі воно відбувається у формі одного умовиводу. У більшості випадків доведення є складними, вони складаються не з одного, а багатьох умовиводів.

Термін “доведення” уживається в кількох значеннях.

1. Під доведенням розуміють факти, за допомогою котрих обгрунтовується істинність того чи іншого положення.

2. Словом “доведення” позначають джерела даних про факти, наприклад літописи, оповіді очевидців, мемуари тощо.

3. Доведення – це процес мислення, логічний процес обгрунтування істинності одного судження за допомогою інших суджень. У формальній логіці термін “доведення” уживається саме в цьому значенні. Логіка вивчає доведення як мисле-ний процес.

12.2. Логічне доведення і судовий доказ

У юридичній науці і практиці користуються такими термінами, як доведення і судовий доказ. Терміни ці виражають різні поняття.

Термін “доказ” у кримінальному процесі вживається у двох значеннях:

1. Словом “доказ” позначають логічне доведення.

2. Під “доказом” розуміють також доказові факти. “Доказами в кримінальній справі у визначеному законом порядку органи дізнання, слідчий і суд установлюють наявність або відсутність суспільно небезпечне діяння, винність особи, котра скоїла це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного розв’язання справи” (ст. 16 ОКС).

Джерела відомостей про факти (показання свідка, потерпілого, обвинувачуваного, висновок експерта тощо) називаються в карному процесі засобами доказу.

Судовий доказ – це специфічна форма пізнання істини під час розслідування і розгляду кримінальних справ. Судовий доказ не зводиться до логічного доведення, поняття ці не тотожні. Судовий доказ – поняття ширше, ніж поняття логічне доведення. Логічне доведення – це розумова діяльність. це розумовий процес обгрунтування однієї істини іншими істинами.

Судовий доказ – це не тільки логічний процес, не одна лише розумова діяльність. Судовий доказ – складна діяльність. Вона складається з ряду моментів: збирання, закріплення, перевірки й оцінки доказів. Окрім розумової діяльності, судовий доказ включає, таким чином, і практичну діяльність. Логічне доведення становить лише одну зі сторін судового доказу – певний його момент. Судовий доказ – це не звичайне логічне доведення, а одночасний процес і пізнання істини, і її логічне доведення.

Але судовий доказ відрізняється від логічного доведення не тільки цим. Логічне доведення відбувається за законами і правилами однієї лише логіки. Судовий доказ здійснюється не тільки за законами діалектики, він підлягає також юридичним законам. Судовий доказ має чітко правовий характер. Це означає, наприклад, що суб’єктом судового доказу може бути не будь-яка особа, а тільки слідчий, прокурор, особа, що проводить дізнання, і суддя; факти дійсності стають доказовими фактами у судовій справі лише за умови, якщо вони здобуті із дотриманням норм процесуального права, і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Логіка – Жеребкін В. Є. – 12.1. Поняття доведення