Логіка – Конверський А. Є. – а) Типологія правил висновку

Умовивід аналізується на двох рівнях: синтаксичному і семантичному.

З точки зору синтаксису умовивід являє собою правило висновку. Правилом висновку є норма, що дозволяє із суджень однієї логічної структури як засновків отримувати судження певної логічної структури як висновок.

Кожне правило репрезентує нескінченну множину умовиводів різноманітних за змістом, але єдиної синтаксичної структури.

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Ця логічна структура є правилом висновку, яке регламентує найрізноманітніші міркування лише в рамках схеми, заданої цим правилом.

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Враховуючи характеристику правила висновку, наведеного вище, можна сказати, що систематичний огляд правил висновку логіки суджень сприятиме розгляду всіх можливих міркувань у цій логіці. Тому розглядаючи те чи інше правило висновку логіки суджень, мають на увазі, що тут йдеться про конкретні міркування, які репрезентуються цим правилом.

Правила висновку логіки висловлювань поділяються на:

– основні та

– похідні.

У свою чергу основні та похідні правила поділяються на:

– прямі та

– непрямі.

О с н о в н и м и називаються правила, які змістовно очевидні і дозволяють відрізнити правильно побудовані міркування від неправильно побудованих міркувань.

П о х і д н и м и називаються правила, які виводяться із основних і сприяють скороченню процесу висновку.

П р я м и м и називаються правила, які вказують на безпосереднє виведення висновку із засновків.

Н е п р я м и м и називаються правила, які дають можливість стверджувати правомірність деяких висновків на основі визнання правомірності інших висновків.

Систему правил висновку логіки суджень можна записати за допомогою такої схеми:

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Розгляд правил висновку логіки суджень розпочнемо з основних прямих правил.

Правило введення кон’юнкції (ВК):

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Правило введення диз’юнкції (ВД):

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Треба враховувати різницю смислів сполучника “або”: і) сполучно-розділове “або”; і) суворо розділове “або”.

Нехтування цією різницею при вживанні диз’юнкції призводить до логічної помилки. Наприклад,

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Якщо приєднати висновок до засновків через імплікацію, то у результаті не отримаємо тотожно-істинної формули, а отже, висновок не відповідає визначенню правильного дедуктивного умовиводу.

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

У тих випадках, коли неможливо вирішити, в якому смислі вживається сполучник “або”, треба посилатися на смисл сполучника “або” у сполучно-розділовому розумінні.

Розглянемо другий приклад.

Правила висновку логіки висловлювань бувають основні та похідні.

Це правило – основне_

Отже, це правило не похідне.

Логічна структура цього міркування має такий вигляд:

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Приклад міркування за правилом введення еквіваленції:

Якщо суд визнає вину обвинувачуваного, то він мав на це достатні підстави.

Якщо суд має достатні підстави щодо визнання вини обвинувачуваного, то він визнає його винним.

Отже, якщо і тільки якщо суд визнав вину обвинувачуваного, то він мав на це достатні підстави.

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Як уже зазначалося, окрім наведених основних прямих правил висновку логіки висловлювань існують і основні непрямі. До них відносяться:

А) правило введення імплікації,

Б) правило введення заперечення.

Розглянемо правило введення імплікації: Правило введення імплікації (ВІ):

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

Це правило використовується у тих вивідних процесах, коли для отримання висновку ми звертаємося до припущень, які полегшують процедуру виведення. Його можна сформулювати так: “Якщо із засновків П і з припущення А випливає В, то можна стверджувати вивідність із цих засновків А ^В”.

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку

І. Якщо в діях обвинувачуваного не має складу злочину,

То суд його виправдає.

Суд визнав обвинувачуваного винним.

В діях обвинувачуваного немає складу злочину.

Суд визнав обвинувачуваного невинним.

Отже, невірно, що в діях обвинувачуваного

Немає складу злочину.

II. Якщо в діях підозрюваного є склад злочину, то проти нього може бути порушена кримінальна справа. Якщо проти підозрюваного порушена кримінальна справа, то лише суд визначає міру запобіжного заходу. Отже, якщо в діях підозрюваного є склад злочину, то лише суд може визначити міру запобіжного заходу.

Визначення цього правила таке: “Якщо із засновків і довільного припущення А випливають два суперечливих висловлювання В і В, то таке припущення повинно бути визнаним як хибне, істинним визнається А”.

Зупинимося на розгляді похідних правил висновку логіки висловлювань.

Правило транзитивності імплікації (ТІ) :

Логіка  Конверський А. Є.  а) Типологія правил висновку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Логіка – Конверський А. Є. – а) Типологія правил висновку