Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ

15.1. Поточні операції та їх складові.

15.2. Операції з капіталом та фінансові операції.

15.3. Структура платіжного балансу України.

15.4. Міжнародна ліквідність та міжнародна інвестиційна позиція України.

15.1. Поточні операції та їх складові

Стан проведення міжнародних фінансових операцій країни відображається в платіжному балансі. Метою його розробки є систематизація фінансових потоків резидентів держави з нерезидентами, пов’язаних з рухом реальних (нефінансових) та фінансових активів. До реальних активів відносять товари, послуги, нематеріальні активи та ін. Фінансові потоки відображають обмін інвестиціями, позиками, цінними паперами та іншими активами і зобов’язаннями. Платіжний баланс відображає сукупність фінансових операцій між резидентами країни та нерезидентами протягом визначеного періоду. Фінансові операції відображають рух грошових потоків, пов’язаних з виробництвом, обміном, передаванням і зникненням цінностей.

З метою організації управління міжнародними фінансовими операціями всі вони поділяються на дві частини: поточні операції та капітальні операції, кожна з яких відображає певний спектр зовнішньоекономічної діяльності. Поточні та капітальні операції тісно пов’язані між собою. Разом з тим, кожна з них має відносно самостійне значення в структурі платіжного балансу країни. Управління грошовими потоками суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою формування раціональної структури платіжного балансу країни передбачає чітку класифікацію поточних та капітальних операцій.

До поточних операцій належать міжнародні операції, що проводяться з товарами, послугами, доходами та поточними трансфертами. Вони охоплюють експорт та імпорт товарів і послуг, а також обмін доходами і трансфертами між різними країнами. З одного боку, поточні операції є результатом економічного розвитку держави. З іншого, вони впливають на структуру господарського обороту та напрями фінансування соціальних програм. Структуру поточних операцій відображено на рис. 15.1.

Курс фінансів   Кудряшов В. П.   Розділ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ

Рис. 15.1. Структура поточних операцій країни

До експортно-імпортних операцій належать видимі та невидимі потоки. Видимими є операції, які проводяться з товарами. Невидимі операції включають імпорт і експорт послуг. В свою чергу, видимий експорт та імпорт охоплюють такі основні групи товарів: товари загального призначення, товари для переробки, ремонт товарів, товари, придбані у портах транспортними організаціями, та ін. При цьому враховується і неформальна торгівля, що складається з неврахованого імпорту та неорганізованого роздрібного товарообігу. Обсяги неформальної торгівлі розраховують на основі експертних оцінок. На підставі інформації про кількість фізичних осіб, що перетинають митний кордон, та суми іноземної валюти і товарів, що закуповуються ними, визначаються обсяги неформальної торгівлі. Динаміка видимого експорту й імпорту розглядається відносно товарної структури зовнішньої торгівлі і суб’єктів, які до неї залучені.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ