Культурологія – Шейко В. М

Культурологія – Шейко В. М. – ВСТУП

Сьогодні, коли світова спільнота перетнула межу третього тисячоліття, як ніколи актуальним є питання про подальшу долю земної цивілізації. Перед лицем глобальних проблем перспектива можливості точного і передбачуваного контролювання людством наслідків своєї діяльності є визначальною.

Культурологія – Шейко В. М. – МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

Тема 1. Поняття, зміст, функції культури 1.1. Поняття культури Положення людини у світі та її ставлення до світу залежать від різних соціальних факторів, у першу чергу – від культури. При цьому в будь-яку історичну

Культурологія – Шейко В. М. – Тема 1. Поняття, зміст, функції культури

Тема 1. Поняття, зміст, функції культури 1.1. Поняття культури Положення людини у світі та її ставлення до світу залежать від різних соціальних факторів, у першу чергу – від культури. При цьому в будь-яку історичну

Культурологія – Шейко В. М. – 1.1. Поняття культури

Тема 1. Поняття, зміст, функції культури 1.1. Поняття культури Положення людини у світі та її ставлення до світу залежать від різних соціальних факторів, у першу чергу – від культури. При цьому в будь-яку історичну

Культурологія – Шейко В. М. – 1.2. Зміст культури

Культура містить матеріальні, духовні, художні різновиди людської діяльності, процеси цієї діяльності, її продукти, вияв її в самій людині. Американські вчені А. Крьобер і К. Клакхон підрахували, що до середини XX ст. у науці було

Культурологія – Шейко В. М. – 1.3. Основні методологічні підходи до вивчення культури

Культура містить матеріальні, духовні, художні різновиди людської діяльності, процеси цієї діяльності, її продукти, вияв її в самій людині. Американські вчені А. Крьобер і К. Клакхон підрахували, що до середини XX ст. у науці було

Культурологія – Шейко В. М. – Соціологічний підхід

Культура містить матеріальні, духовні, художні різновиди людської діяльності, процеси цієї діяльності, її продукти, вияв її в самій людині. Американські вчені А. Крьобер і К. Клакхон підрахували, що до середини XX ст. у науці було

Культурологія – Шейко В. М. – Семіотичний підхід

(Розроблений Ф. де Соссюром, Р. Бортом, Ч. Пірсом, Ю. Лотманом, Б. Успенським та ін.,) Семіотика – наукова дисципліна, що вивчає знаки й знакові системи. Для вивчення культури становлять інтерес різні напрями семіотики – лінгвістичний

Культурологія – Шейко В. М. – Інституціонально-функціональний підхід

(Розроблений Ф. де Соссюром, Р. Бортом, Ч. Пірсом, Ю. Лотманом, Б. Успенським та ін.,) Семіотика – наукова дисципліна, що вивчає знаки й знакові системи. Для вивчення культури становлять інтерес різні напрями семіотики – лінгвістичний

Культурологія – Шейко В. М. – Феноменологічний підхід

(Розроблений Ф. де Соссюром, Р. Бортом, Ч. Пірсом, Ю. Лотманом, Б. Успенським та ін.,) Семіотика – наукова дисципліна, що вивчає знаки й знакові системи. Для вивчення культури становлять інтерес різні напрями семіотики – лінгвістичний

Культурологія – Шейко В. М. – Теологічний підхід

(Розроблений Ф. де Соссюром, Р. Бортом, Ч. Пірсом, Ю. Лотманом, Б. Успенським та ін.,) Семіотика – наукова дисципліна, що вивчає знаки й знакові системи. Для вивчення культури становлять інтерес різні напрями семіотики – лінгвістичний

Культурологія – Шейко В. М. – 1.4. Визначення культурології

Ідея різниці культур і необхідність усестороннього розгляду як окремих культур, так і культури в цілому, як певної цілісної системи, уможливили створення нової дисципліни – культурології. Нині культурологія перебуває в стадії свого становлення. Є різні

Культурологія – Шейко В. М. – 1.5. Ідеї Л. А. Уайта про специфіку науки культурології

Утвердження науки про культуру як рівноправну серед інших наукових дисциплін “соціального циклу” Леслі А. Уайт вважав одним зі своїх основних завдань. І слід визнати, що його ідеї про примат культури в розвиткові суспільства, самостійність

Культурологія – Шейко В. М. – 1.6. Походження культури

Трудова теорія походження культури Найдокладніше діяльнісний підхід до культури розроблений у марксистській традиції. Марксизм вбачає відмінність людини від тварини насамперед у здатності до цілеспрямованої й доцільної діяльності. Передбачається, що походження соціального й культурного безпосередньо

Культурологія – Шейко В. М. – Трудова теорія походження культури

Трудова теорія походження культури Найдокладніше діяльнісний підхід до культури розроблений у марксистській традиції. Марксизм вбачає відмінність людини від тварини насамперед у здатності до цілеспрямованої й доцільної діяльності. Передбачається, що походження соціального й культурного безпосередньо

Культурологія – Шейко В. М. – Символічна концепція походження культури

Трудова теорія походження культури Найдокладніше діяльнісний підхід до культури розроблений у марксистській традиції. Марксизм вбачає відмінність людини від тварини насамперед у здатності до цілеспрямованої й доцільної діяльності. Передбачається, що походження соціального й культурного безпосередньо

Культурологія – Шейко В. М. – Екзистенціальна теорія походження культури

Екзистенціальна теорія походження культури розроблена К. Ясперсом у праці “Зміст і призначення історії”. Він вважав, що, культуру можна датувати осьовим часом. Вона у формі мистецтва, філософії, релігії стала для людини способом подолання трагізму буття,

Культурологія – Шейко В. М. – Психоаналітична теорія походження культури

Екзистенціальна теорія походження культури розроблена К. Ясперсом у праці “Зміст і призначення історії”. Він вважав, що, культуру можна датувати осьовим часом. Вона у формі мистецтва, філософії, релігії стала для людини способом подолання трагізму буття,

Культурологія – Шейко В. М. – Ігрова концепція походження культури

Багато сучасних культурологів вважають, що культура виникла зовсім з іншого джерела – гри. Так, голландський історик Йоган Хейзінга (1872-1945) дійшов висновку, що основою культури є гра як природна здатність. На думку Й. Хейзінги, якщо

Культурологія – Шейко В. М. – Магічне бачення світу як основа розвитку культури

Багато сучасних культурологів вважають, що культура виникла зовсім з іншого джерела – гри. Так, голландський історик Йоган Хейзінга (1872-1945) дійшов висновку, що основою культури є гра як природна здатність. На думку Й. Хейзінги, якщо

Культурологія – Шейко В. М. – 1.7. Функції культури

Багато сучасних культурологів вважають, що культура виникла зовсім з іншого джерела – гри. Так, голландський історик Йоган Хейзінга (1872-1945) дійшов висновку, що основою культури є гра як природна здатність. На думку Й. Хейзінги, якщо

Культурологія – Шейко В. М. – Тема 2. Міфологічні уявлення про культуру

2.1. Міфологія в культурі архаїчних суспільств Міф, ритуал і магія – найважливіші елементи архаїчної культури. Первісна свідомість і дія архаїчної людини значною мірою були ритуальними й міфологічними. Магія, міф і ритуал тісно пов’язані між

Культурологія – Шейко В. М. – 2.1. Міфологія в культурі архаїчних суспільств

2.1. Міфологія в культурі архаїчних суспільств Міф, ритуал і магія – найважливіші елементи архаїчної культури. Первісна свідомість і дія архаїчної людини значною мірою були ритуальними й міфологічними. Магія, міф і ритуал тісно пов’язані між

Культурологія – Шейко В. М. – 2.2. Магія, фетишизм, анімізм та їхній культурологічний потенціал

Магія (від грец. mageia – чарівництво) – одна з форм первісної свідомості, первісної релігії, заснована на тому, що багато незрозумілих явищ приписуються дії магічних сил. Магія виявляється, виражається в сукупності обрядів, які повинні впливати

Культурологія – Шейко В. М. – 2.3. Створення світу й культури у творчості Гомера й Гесіода

Магія (від грец. mageia – чарівництво) – одна з форм первісної свідомості, первісної релігії, заснована на тому, що багато незрозумілих явищ приписуються дії магічних сил. Магія виявляється, виражається в сукупності обрядів, які повинні впливати

Культурологія – Шейко В. М. – 2.4. Культурний герой у міфології

Епос, як культурний феномен, виникає на межі між міфом і літературою. Міф пов’язаний “з патріархатом, який висунув на перший план героїчну особистість у вигляді чоловічого індивідуума”1. Вивільнюваний індивідуум уже починав розуміти переваги автономного існування

Культурологія – Шейко В. М. – Тема 3. Давньогрецькі уявлення про культуру

3.1. “Еллінство” і “варварство” Культура античної Греції (самоназва греків – елліни) була самобутньою й унікальною. Греки чітко розуміли особливості своєї цивілізації, її відмінність від культур сусідніх і віддалених народів. Цінності античної полісної демократії, пов’язані

Культурологія – Шейко В. М. – 3.1. “Еллінство” і “варварство”

3.1. “Еллінство” і “варварство” Культура античної Греції (самоназва греків – елліни) була самобутньою й унікальною. Греки чітко розуміли особливості своєї цивілізації, її відмінність від культур сусідніх і віддалених народів. Цінності античної полісної демократії, пов’язані

Культурологія – Шейко В. М. – 3.2. Пайдея як процес формування культурності

3.1. “Еллінство” і “варварство” Культура античної Греції (самоназва греків – елліни) була самобутньою й унікальною. Греки чітко розуміли особливості своєї цивілізації, її відмінність від культур сусідніх і віддалених народів. Цінності античної полісної демократії, пов’язані

Культурологія – Шейко В. М. – 3.3. “Техне” як культурно значуща майстерність у житті людини

Техне (від грец. techne – мистецтво, майстерність, уміння) – одна з базових характеристик грецької культури. Це широке поняття, що охоплює майже всі сфери людського існування. Майстерне виробництво чого-небудь у грецькій традиції розумілося як “техне”.

Культурологія – Шейко В. М. – 3.4. Поняття “калокагатія” в давньогрецькій культурі

Техне (від грец. techne – мистецтво, майстерність, уміння) – одна з базових характеристик грецької культури. Це широке поняття, що охоплює майже всі сфери людського існування. Майстерне виробництво чого-небудь у грецькій традиції розумілося як “техне”.

Культурологія – Шейко В. М. – 3.5. Давньогрецьке поняття “катарсис”

Катарсис (грец. catarsis) – очищення, піднесення, оздоровлення, відділення гіршого від кращого. Є три основні значення цього терміна: 1) релігійне; 2) медичне; 3) естетичне. Катарсис у релігійному значенні – це обряд очищення. У грецькій мові

Культурологія – Шейко В. М. – 3.6. Платонівська концепція культури

Архетип циклічності, властивий античній думці в цілому, певним чином розкривається у філософії історії й культури Платона (427-347 рр. до н. е.). Філософсько-історична модель Платона – це синтез міфологічної традиції, відображеної в праці Гесіода “Труди

Культурологія – Шейко В. М. – 3.7. Елліністичне розуміння культури

Архетип циклічності, властивий античній думці в цілому, певним чином розкривається у філософії історії й культури Платона (427-347 рр. до н. е.). Філософсько-історична модель Платона – це синтез міфологічної традиції, відображеної в праці Гесіода “Труди

Культурологія – Шейко В. М. – Тема 4. Концепції культури в давньому Римі

4.1. “Культура” і “природа” Поняття “культура”, як відомо, походить із римської античності та позначає процес людської життєдіяльності. Причому ця людська життєдіяльність принципово відрізняється від біологічних форм життя. Перше значення слова “культура” – це оброблення,

Культурологія – Шейко В. М. – 4.1. “Культура” і “природа”

4.1. “Культура” і “природа” Поняття “культура”, як відомо, походить із римської античності та позначає процес людської життєдіяльності. Причому ця людська життєдіяльність принципово відрізняється від біологічних форм життя. Перше значення слова “культура” – це оброблення,

Культурологія – Шейко В. М. – 4.2. Класична модель римської культурності

4.1. “Культура” і “природа” Поняття “культура”, як відомо, походить із римської античності та позначає процес людської життєдіяльності. Причому ця людська життєдіяльність принципово відрізняється від біологічних форм життя. Перше значення слова “культура” – це оброблення,

Культурологія – Шейко В. М. – 4.3. Римська релігійність та право

4.1. “Культура” і “природа” Поняття “культура”, як відомо, походить із римської античності та позначає процес людської життєдіяльності. Причому ця людська життєдіяльність принципово відрізняється від біологічних форм життя. Перше значення слова “культура” – це оброблення,

Культурологія – Шейко В. М. – 4.4. Погляди Л. А. Сенеки на культуру й проблеми людства

Головне завдання філософії, як писав Сенека, – донести до людей почуття гуманності, спільності, єднання, навчити їх жити згідно з природою, що наділяла людину кращими чеснотами. Філософія робить людей вільними, дозволяє піднятися над їхнім соціальним

Культурологія – Шейко В. М. – 4.5. Погляди К. Тацита і підходи до культури в імператорському Римі

Головне завдання філософії, як писав Сенека, – донести до людей почуття гуманності, спільності, єднання, навчити їх жити згідно з природою, що наділяла людину кращими чеснотами. Філософія робить людей вільними, дозволяє піднятися над їхнім соціальним

Культурологія – Шейко В. М. – 4.6. Синкретизм давньоримської культури

У давньоримській культурі оригінальне поєднувалося із запозиченим. Запозичене перетворювалося, змішувалося з оригінальним і в результаті виникла єдина, цільна давньоримська культура. Необхідно з’ясувати, синкретичною була ця єдність чи органічною. Це питання тісно пов’язане з питанням

Культурологія – Шейко В. М. – 4.7. Логіко-філософське переосмислення уявлень про культуру в давньоримській філософії (неоплатонізм)

У давньоримській культурі оригінальне поєднувалося із запозиченим. Запозичене перетворювалося, змішувалося з оригінальним і в результаті виникла єдина, цільна давньоримська культура. Необхідно з’ясувати, синкретичною була ця єдність чи органічною. Це питання тісно пов’язане з питанням

Культурологія – Шейко В. М. – Тема 5. Середньовічні уявлення про культуру

5.1. Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії Біблія – основне джерело середньовічних уявлень про світ і про місце в ньому людини. Для християнського світобачення, яке панувало в епоху Середньовіччя, центральною ідеєю

Культурологія – Шейко В. М. – 5.1. Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії

5.1. Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії Біблія – основне джерело середньовічних уявлень про світ і про місце в ньому людини. Для християнського світобачення, яке панувало в епоху Середньовіччя, центральною ідеєю

Культурологія – Шейко В. М. – 5.2. Середньовічний погляд на будову Всесвіту

Земля, згідно із середньовічними уявленнями, – нерухомий центр Всесвіту, навколо неї обертаються розташовані одна над одною кристалічні сфери, до яких прикріплені небесні тіла. Кількість сфер у різних авторів різна: англійський історик VIII ст. Беда

Культурологія – Шейко В. М. – 5.3. Середньовічні уявлення про спрямований характер культурної еволюції як антитеза міфологічному циклізму

Грецька свідомість демонструвала прихильність ідеї чіткої впорядкованості навколишнього світу, універсального характеру космічного закону, божественного розуму – Логосу, що пронизує й регулює Всесвіт. Картина світу була для греків цілісною, кінцевою, замкненою, наочно доступною для огляду,

Культурологія – Шейко В. М. – 5.4. Християнство й антична спадщина (два підходи до античної культури)

Первісне відношення християнства до античної культури, зокрема філософії, було негативним. Це заперечення базувалося на судженнях апостола Павла про те, що “міркування мудреців… суєтні” (1 Кор. 3:20) і що “мудрість світу цього є божевіллям перед

Культурологія – Шейко В. М. – 5.5. Шкала культурних цінностей, за Августином

Основу августинівської філософії культури становить ідея існування двох громад, двох держав, або “двох градів” – божественного (civitas Dei) і земного (civitas terrena). До першого належать усі вірні Богові істоти, добрі ангели, істинні християни й

Культурологія – Шейко В. М. – 5.6. Фома Аквінський про буття й культуру

Літературна творчість Фоми Аквінського (Фоми Аквіната) складається з великої кількості трактатів, які можна поділити на такі групи. 1. Коментарі, що стосуються Арістотелевих “Аналітик”, “Нікомахової етики”, “Метафізики”, “Фізики”, “Трактатів про душу”, “Про небо й землю”,

Культурологія – Шейко В. М. – 5.7. Світські й релігійні начала середньовічної культури

У період Середньовіччя християнство пронизувало всі сфери суспільства і насамперед його духовне життя. У цих умовах головною ознакою духовної культури є її релігійність. Християнство – не просто релігія, воно є фундаментальною світоглядною основою свідомості,