Криміналістика – Сабадаш В. П

Криміналістика – Сабадаш В. П. – ВСТУП

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, слідство і попередження злочинів, як найважливі напрямки правоохоронної діяльності, повинні здійснюватися на високому професійному рівні. Важливу роль у дослідженні і розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє Криміналістика

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, слідство і попередження злочинів, як найважливі напрямки правоохоронної діяльності, повинні здійснюватися на високому професійному рівні. Важливу роль у дослідженні і розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє Криміналістика

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, слідство і попередження злочинів, як найважливі напрямки правоохоронної діяльності, повинні здійснюватися на високому професійному рівні. Важливу роль у дослідженні і розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє Криміналістика

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 2. РОЗВИТОК, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

1. Питання боротьби зі злочинністю пов’язані з виникненням держави та права. Перші рекомендації криміналістичного характеру зустрічаються в законодавчих пам’ятках Древнього Єгипту, Древнього Вавілону, Римської Імперії. Проте дані рекомендації були спрощеними, безсистемними, а в деяких

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 3. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

1. Криміналістичний метод – це спосіб вирішення задач, що виникають під час криміналістичних досліджень наукового та прикладного характеру. Методи криміналістики можна поділити на дві групи: загальнонаукові та спеціальні. 2. Загальнонаукові методи – це методи,

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

1. Криміналістичний метод – це спосіб вирішення задач, що виникають під час криміналістичних досліджень наукового та прикладного характеру. Методи криміналістики можна поділити на дві групи: загальнонаукові та спеціальні. 2. Загальнонаукові методи – це методи,

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Модуль II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Тема № 5. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 1. Термін “криміналістична техніка” вживається у двох значеннях: – як розділ криміналістики; – як сукупність приладів, апаратів, інструментів, матеріалів, що застосовуються з метою вирішення криміналістичних завдань. Криміналістична техніка

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 5. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Тема № 5. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 1. Термін “криміналістична техніка” вживається у двох значеннях: – як розділ криміналістики; – як сукупність приладів, апаратів, інструментів, матеріалів, що застосовуються з метою вирішення криміналістичних завдань. Криміналістична техніка

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ

Тема № 5. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 1. Термін “криміналістична техніка” вживається у двох значеннях: – як розділ криміналістики; – як сукупність приладів, апаратів, інструментів, матеріалів, що застосовуються з метою вирішення криміналістичних завдань. Криміналістична техніка

Криміналістика – Сабадаш В. П. – Тема № 7. ТРАСОЛОГІЯ

1. Трасологія – це розділ криміналістики, який вивчає теоретичні основи слідоутворення, закономірності виникнення слідів, що відображають механізм вчинення злочину, а також розробляє рекомендації щодо вивчення, вилучення та дослідження слідів із метою встановлення обставин, які