Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 9.3. Система рейтингового аналізу фінансового стану кареr

У 1990 р. Всесвітня рада кредитних спілок розробила і почала використовувати набір фінансових коефіцієнтів, які відомі як PEARLS. У систему аналізу була включена велика кількість різних фінансових коефіцієнтів і правил, які пропонувалися для використання фінансовими установами в різних країнах. Кожна буква в назві PEARLS означає конкретний розмір моніторингу, який оцінює певну ключову сферу діяльності кредитного кооперативу:

O Рrotection – захист;

O Effective financial structure – ефективна фінансова структура;

O Assеt quality – якість активу;

O Rаtеs оf return аnd cost – норма рентабельності та витрати;

O Lіquidity and – ліквідність;

O Signs of growth – ознаки зростання.

Розглянемо кожну складову системи PEARLS.

Р = Protection – захист

Захист означає створення необхідного резерву для покриття втрат від проблемних кредитів. Захист від неповернених кредитів вважається повноцінним, якщо кредитний договір має достатній запас коштів для покриття 100% усіх кредитів, які прострочені понад шість місяців, 35% усіх кредитів, які прострочені 1-12 місяців. Крім того, необхідно повністю списати кредити, які прострочені більше 12 місяців.

Е = Effective financial structure – ефективна фінансова структура

Система PEARLS пропонує певну систему діяльності кредитних кооперативів. 70-80% активів повинні бути розміщені в кредити, до 20% – в ліквідних та фінансових інвестиціях не повинно бути більше 10% активів, частка основних засобів (земля, будинки, устаткування та ін.) не повинна перевищувати 5% активів. Пасиви складаються з депозитних внесків, на 10-20% – із пайових внесків, на 10% – з організаційного (інституційного) капіталу, резервного капіталу і нерозподіленого доходу.

Організаційний (інституційний) капітал виконує три завдання: фінансування за рахунок безоплатних коштів, збільшення прибутковості, покриття збитків.

А= Asset quality – якість активу

Коефіцієнт неповернення не повинен перевищувати 5% від обсягу усіх виданих кредитів. Відсоток неприбуткових активів – не більше 5% від всіх активів кредитного кооперативу.

Фінансування неприбуткових активів повинно на 100% забезпечуватися за рахунок інституційного (організаційного) капіталу кредитного кооперативу чи з інших безоплатних зобов’язань.

R = Rates of return аnd cost – норма рентабельності та витрати

Система PEARLS має всі необхідні компоненти чистого доходу для того, щоб допомогти підприємству обчислити доходи за інвестиціями і розрахувати операційні витрати. Ця методологія допомагає визначити, які інвестиції найбільш дохідні. Інформація про прибутковість розраховується за такими сферами інвестування:

O прибутковість кредитного портфеля;

O прибутковість ліквідних інвестицій;

O прибутковість фінансових інвестицій;

O прибутковість нефінансових інвестицій. Розрахунок здійснюється за формулою:

А / (С + D) / 2 х 100 %,

Де А – загальний дохід від визначеної сфери інвестування; С – залишок суми визначеного інвестування на початок

Року;

D – залишок суми визначеного інвестування на кінець

Року.

Експлуатаційні витрати поділені на три основні сфери:

O фінансові витрати (середній відсоток витрат за заощадженнями, середній відсоток витрат за кредитами, середній відсоток за паями);

O адміністративні витрати (рівень, що рекомендується – 3-10% від загальних активів);

O резерв під збитки за кредитами.

L = Liquidity аnd – ліквідність

Підтримка повноцінного резерву ліквідності – обов’язкова складова у фінансовому управлінні кредитними кооперативами. Система PEARLS аналізує ліквідність за напрямами:

O загальний резерв ліквідності – відображає відсоток ощадних вкладів, інвестованих як ліквідні активи або в Національну асоціацію, або в комерційний банк до короткострокових зобов’язань (30 днів і менше), рекомендується підтримувати на рівні не менше

15%;

O ліквідні засоби, які простоюють, – ідеальний варіант зменшити до нуля.

S = Signs of growth – ознаки зростання

Зростання вимірюється за такими показниками:

O сума балансу,

O кредити;

O ощадні вклади;

O паї;

O організаційний (інституційний) капітал.

9.3. Система рейтингового аналізу фінансового стану кареr

Система рейтингового аналізу фінансового стану кредитних спілок у Польщі КАРЕR передбачає чотири групи показників – капіталу (К), якості активів (А), ліквідності (Р), ефективності і рентабельності (Е, Ы).

Кредитні спілки для цілей аналізу за розміром активів розподіляються на дві групи: кредитні спілки з активами до 5 млн. злотих і кредитні спілки з активами більш 5 млн. злотих. Кожний показник має оптимальне та критичне значення. Інтервал між оптимальним та критичним значенням поділений на певну кількість проміжків, кожному з яких присвоюється бал. Після визначення фактичного значення кожного показника та присвоєння відповідного бала визначається сумарний бал кредитної спілки. Отриманий сумарний бал визначає одну з чотирьох (А, В, С, Б) категорій.

Всього застосовуються 19 показників: загальний капітал до загальних активів (норма – 8% для великих спілок, 12% – для малих); показник покриття кредитів капіталом (норма – 12%), показник покриття депозитів капіталом (норма – 10% для великих спілок, 12% – для малих); прострочені кредити терміном більше 30 днів, зменшені на резерв сумнівних боргів до капіталу (норма

– 0 %); інституційний капітал до загальних активів (норма – 4%); недохідні активи до загальних активів (норма – 6%). При цьому кредити, які прострочені більше 30 днів, скореговані на сформований резерв сумнівних боргів до активів (норма – 3%), кредити, прострочені більше 30 днів, – до загальних кредитів (норма – 5%); обов’язкова та миттєва ліквідність (норма – 10%); співвідношення сальдо кредитів до сальдо депозитів (норма – 80%); дохідні активи до платних пасивів (норма – 100%); строкова (6 місяців) ліквідність (норма – 150%); прибуток до активів (норма – 2%); співвідношення витрат та доходів (норма – 80%); співвідношення фінансової маржі до активів (норма – 7%); отримані проценти за кредитами до нарахованих процентів за зобов’язаннями (норма

– 180%); прибуток активів (норма – 15%); операційні витрати до активів (норма – 4%).

У 2000 р. НАКСУ запровадила рейтингову систему оцінки фінансового стану кредитних спілок для членів асоціації. При розробці цієї системи застосовувалася методика, яка закладена в системі рейтингового аналізу фінансового стану КАРЕИ. Рейтингова система НАКСУ передбачає розрахунок 15 показників: нерозподілений дохід до активів (оптимальне значення > 0); доходи до витрат (оптимальне значення > 100%); сума капіталу і резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позик (оптимальне значення > 11%); прострочені кредити до суми капіталу та резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позик (оптимальне значення > 30%); капітал до активів (оптимальне значення > 30%).

Максимальний бал кредитної спілки може складати 100 балів, мінімальний бал – 90. Отриманий сумарний бал визначає одну з шістьох можливих категорій фінансового стану:

O критична;

O ризикова;

O задовільна;

O проблемна;

O добра;

O дуже добра

Незважаючи на те, що в кожній країні світу національне законодавство регулює розмір активів, визначення простроченої заборгованості, складових капіталу та джерел його формування, основними об’єктами нагляду за діяльністю кредитних установ є:

O капітал;

O ліквідність;

O якість активів;

O темпи зростання (розвитку)

O дохідність, ефективність роботи;

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 19.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 9.3. Система рейтингового аналізу фінансового стану кареr