Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин називають міжнародними розрахунками.

Їх поділяють на 2 групи (рис. 14.1): документарні та недокументарні.

Документарні розрахунки – розрахунки, при яких умовами платежу є “документи проти платежу”, тобто виплата потрібної суми здійснюється за поданими комерційними документами, які супроводжують фінансові документи.

Фінансові документи – це переказні та прості векселі, чеки, платіжні розписки або інші інструменти отримання платежу.

Комерційні документи – це рахунки-фактури, завантажувальні документи, документи на право власності, інші документи, які не є фінансовими.

Основними формами документарних розрахунків є:

– інкасо;

– акредитив.

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.1. Форми розрахунків при оплаті зовнішніх контрактів

До недокументарних розрахунків відносять:

– банківський переказ;

– векселі;

– чеки;

– авансові платежі;

– платіж на відкритий рахунок.

Інкасо – це доручення експортера своєму банку одержати від імпортера безпосередньо або через інший банк певну суму, яку зазначено в платіжних документах, або підтвердження, що цю суму буде виплачено в певний строк (рис. 14.2).

Інкасо означає інкасацію документів, а не інкасацію боргів. Банки відповідають за правильну інкасацію документів, але не торкаються комерційних операцій імпортера та експортера.

Учасниками розрахунків є;

– довіритель-експортер;

– банк-ремітент (банк експортера);

– пред’являючий банк (доручає платіж, пред’являє документи платнику);

– інкасуючий банк (не є банком-ремітентом, бере участь у виконанні доручення);

– платник-імпортер.

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.2. Види інкасо

Процес застосування інкасо включає велику кількість етапів, серед яких є визначення умов інкасо (рис. 14.3):

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.3. Умови виконання документарного інкасо

Послідовність здійснення операцій при використанні інкасо відображена на рис. 14.4.

Акредитив – це грошове зобов’язання банку, за дорученням і за рахунок його клієнта-імпортера, здійснити оплату на користь експортера або забезпечити платіж іншим банком у межах певної суми та у визначений строк проти документів, що супроводжують акредитив.

Розрізняють такі види акредитивів (рис. 14.6).

Документарний акредитив – це акредитив, платежі за яким проводяться при умові подання в банк комерційних і фінансових документів.

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.4. Схема документообігу при використанні інкасо:

1 – укладення контракту, визначення умов розрахунків; 2 – відвантаження товару; 3 – одержання транспортних документів від транспортних організацій; 4 – передача комплекту комерційних, а при необхідності – фінансових документів у банк при інкасовому дорученні; 5 – банк експортера надсилає документи в банк країни імпортера; 6 – передача документів платникові для перевірки та платежу; 7 – оплата документів; 8 – переведення платежу; 9 – зарахування 3оштів на рахунок експортера

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.5. Види акредитивів

Учасниками розрахунків є:

– імпортер;

– бенефіціар (експортер);

– підтверджуючий банк – бере зобов’язання здійснити платіж;

– банк-платник – будь-який банк, який здійснює платіж бенефіціару;

– транспортні й страхові компанії, митні брокери.

Порядок здійснення міжнародних розрахунків з використанням акредитивів відображено на рис. 14.6:

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.6. Схема документообігу при використанні акредитивів:

1 – заява на відкриття акредитива; 2 – повідомлення про відкриття акредитива; 3 – повідомлення експортера про відкриття акредитива; 4 – розпорядження про переказ акредитива на користь постачальника; 5 – повідомлення про відстрочку акредитива; 6 – відвантаження товару; 7 – передача транспортних документів відповідно до угоди; 8 – оплата на користь постачальника; 9 – відправка документів банку-емітенту

Банківський переказ – розрахункова банківська операція, яка здійснюється за допомогою надісланого платіжного доручення одного банку іншому.

Розрахунки переказами можуть бути (рис. 14.7):

1) за дорученням клієнтів;

2) за дорученням зарубіжних банків.

Види розрахунків банківськими переказами і схема при таких розрахунках представлені на рис. 14.8 та рис. 14.9.

Розрахунки за відкритим рахунком полягають у тому, що експортер веде рахунок заборгованості імпортера, і навпаки. Для цього між контрагентами укладається спеціальна угода. Таку форму розрахунків застосовують при регулярних ділових контактах і довірі один до одного.

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.7. Види розрахунків переказами

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.8. Види розрахунків банківськими переказами

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

Рис. 14.9. Схема документообігу при розрахунках переказами:

1 – передача обумовлених у контракті комерційних документів; 2 – заповнення заяви і платіжного доручення на підставі цих документів; 3 – списання коштів із рахунку імпортера і зарахування їх на рахунок банку-кореспондента; 4 – пересилання коштів у банк експортера; 5 – зарахування коштів на рахунок постачальника (після списання їх з рахунку банку-кореспондента); 6 – передача виписки з цього рахунку

Розрахунки за відкритим рахунком полягають у тому, що експортер веде рахунок заборгованості імпортера, і навпаки. Для цього між контрагентами укладається спеціальна угода. Ця форма розрахунків застосовується при регулярних ділових контактах і довірі один до одного.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків