Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – ПЕРЕДМОВА

На сьогодні в Україні більшу частину приватного сектору економіки складають підприємства, які в результаті приватизації набули форми акціонерних товариств. Акціонерні товариства поступово проходять перший період адаптації до нових економічних умов, визначають основні напрямки свого

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Частина 1. Теоретичні основи корпоративного управління

Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу За сучасних умов докорінних та тривалих змін в економічному середовищі, формування недержавного сектору економіки країни, який представлений переважно господарськими товариствами та акціонерними товариствами, виникла необхідність створення

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу

Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу За сучасних умов докорінних та тривалих змін в економічному середовищі, формування недержавного сектору економіки країни, який представлений переважно господарськими товариствами та акціонерними товариствами, виникла необхідність створення

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 1.1. Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки України

Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу За сучасних умов докорінних та тривалих змін в економічному середовищі, формування недержавного сектору економіки країни, який представлений переважно господарськими товариствами та акціонерними товариствами, виникла необхідність створення

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 1.2. Поняття корпорації та менеджменту корпорацій. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

Суб’єктами корпоративного менеджменту є корпорації. У літературі існують різні визначення цієї господарюючої структури. Однак, більшість з них зводиться до того, що корпорація – це юридична особа, що веде підприємницьку діяльність, що має право придбати

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Ринкові фактори

Інтеграційні процеси обумовлюють економію на масштабах діяльності. Суб’єкти, що поєднуються, мають власні ринкові ніші, розроблену політику просування товарів, налагоджені постачальницько-збутові мережі, апробовані результати маркетингових досліджень тощо. Це дозволяє скористатися всіма компонентами механізму реалізації ринкової

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Корпоративне управління на державних підприємствах та процес приватизації – деякі спостереження щодо досвіду Франції, Англії та Росії

Інтеграційні процеси обумовлюють економію на масштабах діяльності. Суб’єкти, що поєднуються, мають власні ринкові ніші, розроблену політику просування товарів, налагоджені постачальницько-збутові мережі, апробовані результати маркетингових досліджень тощо. Це дозволяє скористатися всіма компонентами механізму реалізації ринкової

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Розділ 2. Сутність корпоративного управління

Розглядаючи питання визначення моделей корпоративного управління, формування принципів та функцій корпоративного управління, слід відмітити, що ще за стародавніх часів люди і людські спільноти об’єднували свої зусилля для досягнення цілей, які неможливо було досягти людини

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 2.1. Сучасні концепції корпоративного управління

Розглядаючи питання визначення моделей корпоративного управління, формування принципів та функцій корпоративного управління, слід відмітити, що ще за стародавніх часів люди і людські спільноти об’єднували свої зусилля для досягнення цілей, які неможливо було досягти людини

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 2.2. Типологія моделей корпоративного управління

У кожній країні під впливом, в першу чергу, економічних та правових особливостей і традицій, а також історичних, культурних та інших факторів склалася своя специфічна (індивідуальна) система корпоративного управління. Натомість незважаючи на окремі індивідуальні відмінності,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 2.3. Структура системи стандартів корпоративного управління

Основні принципи корпоративного управління Тривала практика функціонування корпоративного управління в країнах з ринковою економікою, що відображає як міжнародний, так і національний досвід діяльності корпорацій у світі, дозволила створити так звану систему стандартів корпоративного управління,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Основні принципи корпоративного управління

Основні принципи корпоративного управління Тривала практика функціонування корпоративного управління в країнах з ринковою економікою, що відображає як міжнародний, так і національний досвід діяльності корпорацій у світі, дозволила створити так звану систему стандартів корпоративного управління,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Міжнародні стандарти корпоративного управління та національні кодекси корпоративної поведінки

Корпоративне управління багато в чому залежить від середовища, яке створюється в результаті цілеспрямованої діяльності державних органів із законодавчо-нормативного забезпечення корпоративної діяльності. Як в економічно розвинутих країнах, так і в країнах з перехідною економікою необхідна

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao

Корпорація Као – це відома японська компанія, якій вже 110 років. Вона була заснована у 1887 році як виробник мила. Сьогодні Консолідована Група Као налічує майже 20.000 чоловік, обсяг її продажів у 2002 році

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Принципи корпоративної етики

Корпорація Као – це відома японська компанія, якій вже 110 років. Вона була заснована у 1887 році як виробник мила. Сьогодні Консолідована Група Као налічує майже 20.000 чоловік, обсяг її продажів у 2002 році

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Частина 2. Механізми корпоративного управління

Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об’єднань як об’єкти корпоративного управління 3.1. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу Згідно ст. 3 Закону України “Про акціонерні

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об’єднань як об’єкти корпоративного управління

Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об’єднань як об’єкти корпоративного управління 3.1. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу Згідно ст. 3 Закону України “Про акціонерні

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 3.1. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об’єднань як об’єкти корпоративного управління 3.1. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу Згідно ст. 3 Закону України “Про акціонерні

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 3.2. Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управління

Інтегровані корпоративні структури (ІКС) не є чимось новим для вітчизняної економіки, оскільки, як відомо, ще в 20-х роках ХХ століття функціонували синдикати та трести, що входили до складу перших. У другій половині 60-х років

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Розділ 4. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ Акціонерні товариства є головною, і як свідчить світовий досвід, найбільш ефективною формою організації великого промислового підприємництва. Слід зазначити, що у багатьох галузях промисловості

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ

4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ Акціонерні товариства є головною, і як свідчить світовий досвід, найбільш ефективною формою організації великого промислового підприємництва. Слід зазначити, що у багатьох галузях промисловості

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Порядок створення акціонерних товариств

4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ Акціонерні товариства є головною, і як свідчить світовий досвід, найбільш ефективною формою організації великого промислового підприємництва. Слід зазначити, що у багатьох галузях промисловості

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 4.2. Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму

Розгортання в Україні процесів перерозподілу власності свідчить, що для забезпечення високої ефективності діяльності АТ необхідно шукати механізми конструктивно-конфліктного узгодження та координації інтересів різних економічних суб’єктів. Конфлікт інтересів – це ситуація зіткнення інтересів різних заінтересованих

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 4.3. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками. Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником. На

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Порядок прийняття рішень загальними зборами

1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Позачергові загальні збори

Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 4.4. Наглядова рада та виконавчі органи управління

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом “Про акціонерні товариства”, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В акціонерних товариствах з кількістю

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Голова наглядової ради

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду. Наглядова рада має

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Засідання наглядової ради

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду. Наглядова рада має

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Одноосібний виконавчий орган

Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Ревізійна комісія (ревізор)

Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового року

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства, положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору)

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Розділ 5. Зовнішня сфера корпоративного управління

5.1. Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління Одним з найважливіших елементів зовнішнього середовища корпоративного управління є державне регулювання корпоративного сектора. У цілому державне регулювання як один з напрямків корпоративного управління виходить

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.1. Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління

5.1. Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління Одним з найважливіших елементів зовнішнього середовища корпоративного управління є державне регулювання корпоративного сектора. У цілому державне регулювання як один з напрямків корпоративного управління виходить

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.2. Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про приватизацію

В результаті політики передачі державного майна в приватну власність, що проводиться в Україні, державні підприємства здебільшого були перетворені у відкриті акціонерні товариства. З моменту прийняття рішення про приватизацію і до повного виконання плану приватизації

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 1. Права та обов’язки приватизованого підприємства, передбачені законодавством

В результаті політики передачі державного майна в приватну власність, що проводиться в Україні, державні підприємства здебільшого були перетворені у відкриті акціонерні товариства. З моменту прийняття рішення про приватизацію і до повного виконання плану приватизації

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 2. Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність Товариства

В результаті політики передачі державного майна в приватну власність, що проводиться в Україні, державні підприємства здебільшого були перетворені у відкриті акціонерні товариства. З моменту прийняття рішення про приватизацію і до повного виконання плану приватизації

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.3. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління

Поняття “корпоративне управління” являє собою систему внутрішніх відносин – між органами товариства та його акціонерами, та відносин зовнішніх – між товариством та будь-якими іншими третіми особами. Таким чином, учасниками корпоративних відносин виступають різні суб’єкти

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України

Фонд державного майна України створено в 1991 році Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Перші органи приватизації в Україні – Фонд, його регіональні відділення,

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.5. Торговці цінними паперами

Серед учасників корпоративних відносин дуже важливу роль відіграють саме організатори торгівлі цінними паперами, оскільки виступають у якості посередників між продавцем та покупцем цінних паперів. Головною метою організаторів торгівлі є створення умов для проведення операцій

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Фондові біржі

Серед учасників корпоративних відносин дуже важливу роль відіграють саме організатори торгівлі цінними паперами, оскільки виступають у якості посередників між продавцем та покупцем цінних паперів. Головною метою організаторів торгівлі є створення умов для проведення операцій

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – 5.6. Національна депозитарна система України

Ключовими питаннями теорії та практики цінних паперів є питання, пов’язані з передачею права власності на цінні папери та прав за цінними паперами. Передача вказаних прав відбувається різними способами, в залежності від видів цінних паперів.

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Функції НДСУ

Ключовими питаннями теорії та практики цінних паперів є питання, пов’язані з передачею права власності на цінні папери та прав за цінними паперами. Передача вказаних прав відбувається різними способами, в залежності від видів цінних паперів.

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Учасники НДСУ

Ключовими питаннями теорії та практики цінних паперів є питання, пов’язані з передачею права власності на цінні папери та прав за цінними паперами. Передача вказаних прав відбувається різними способами, в залежності від видів цінних паперів.

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Верхній рівень прямих учасників НДСУ

Національний депозитарій України є прямим учасником НДСУ верхнього рівня. Він створений у формі відкритого акціонерного товариства у травні 1999 року як центральна ланка НДСУ, що передбачено Законом України “Про Національну депозитарну систему та особливості

Корпоративне управління – Ігнатьєва І. А. – Функції НДУ

Національний депозитарій України є прямим учасником НДСУ верхнього рівня. Він створений у формі відкритого акціонерного товариства у травні 1999 року як центральна ланка НДСУ, що передбачено Законом України “Про Національну депозитарну систему та особливості