Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ВСТУП

В умовах політичної невизначеності в державі, реструктуризації та приватизації підприємств відбуваються докорінні зміни у процесах господарювання і в самій структурі управління господарською діяльністю. Законодавство України, регламентуюче діяльність підприємств незалежно від форми їх власності та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – МОДУЛЬ 1 . Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізій

В умовах політичної невизначеності в державі, реструктуризації та приватизації підприємств відбуваються докорінні зміни у процесах господарювання і в самій структурі управління господарською діяльністю. Законодавство України, регламентуюче діяльність підприємств незалежно від форми їх власності та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 1. Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролю

В умовах політичної невизначеності в державі, реструктуризації та приватизації підприємств відбуваються докорінні зміни у процесах господарювання і в самій структурі управління господарською діяльністю. Законодавство України, регламентуюче діяльність підприємств незалежно від форми їх власності та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Суть і функції економічного контролю. контроль як елемент управління

В умовах політичної невизначеності в державі, реструктуризації та приватизації підприємств відбуваються докорінні зміни у процесах господарювання і в самій структурі управління господарською діяльністю. Законодавство України, регламентуюче діяльність підприємств незалежно від форми їх власності та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Класифікація організаційних форм, видів і методів контролю

Перехід економіки до ринкових відносин, створення нових суб’єктів господарювання з різними формами власності зумовили кардинальні зміни колишньої системи фінансово-господарського контролю, яка відповідала потребам командно-адміністративної системи управління. Як результат цих змін, поряд із державною контрольно-ревізійною

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Специфічні методи контролю в контрольно-ревізійній роботі

Методи економічного контра по умовно поділяють на дві груші (Рис. 1.4.) Рис. 1. 4. Зміст методу економічного контролю Інвентаризація – метод перевірки стану і зберігання сировини, матеріалів, готової продукції та інших цінностей на підконтрольних

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Визначення результатів інвентаризації і матеріального збитку

Для своєчасного і якісного визначення результатів інвентаризації слід подбати про належний стан аналітичного обліку цінностей, своєчасне звіряння розрахунків із постачальниками і покупцями. Незадовільний стан обліку може призвести до того, що продукція, яка надходить, виявиться

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Розгляд і затвердження результатів інвентаризації

За виявленими недостачами і надлишками цінностей, а також за сумарними різницями від їх пересортування матеріально відповідальні особи зобов’язані письмово дати вичерпне пояснення про наявні розходження. Висновки, пропозиції і рішення комісії оформляють протоколом, який підписують

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському обліку

За виявленими недостачами і надлишками цінностей, а також за сумарними різницями від їх пересортування матеріально відповідальні особи зобов’язані письмово дати вичерпне пояснення про наявні розходження. Висновки, пропозиції і рішення комісії оформляють протоколом, який підписують

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Прийоми фактичного контролю

Правильність здійснення багатьох господарських операцій не завжди можна перевірити за допомогою прийомів документального контролю. Часто виникає потреба у перевірці фактичної наявності об’єктів контролю. Цього досягають використанням таких прийомів, як: – лабораторний аналіз, мета якого

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 2. Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії

1. Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю Документальний контроль полягає у вивченні бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, показників звітів і балансів, статистичних та оперативних матеріалів. Його здійснюються за допомогою огляду документів, вивчення

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю

1. Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю Документальний контроль полягає у вивченні бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, показників звітів і балансів, статистичних та оперативних матеріалів. Його здійснюються за допомогою огляду документів, вивчення

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Техніка ревізійного вивчення документів

Послідовність документальної перевірки визначається завданням ревізії, наявністю у ревізора необхідних відомостей про господарство, що перевіряється, отриманих у процесі підготовки до ревізії і попереднього ознайомлення з ревізованим об’єктом. Мета перевірки бухгалтерських документів – забезпечити контроль

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Послідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесу

Ревізійний процес складається із низки послідовних етапів, кожний із яких мас свій зміст, функціональне призначення й відокремлений за часом (рис. 2.4): Рис. 2.4. Операції ревізійного процесу Отже, ревізійний процес передбачає підготовку до ревізії і

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 3. Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку Здійснення розрахунків у наявній формі між суб’єктами підприємницької діяльності або на одному підприємстві потребує постійного контролю. Контроль і ревізія грошового обігу та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку

1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку Здійснення розрахунків у наявній формі між суб’єктами підприємницької діяльності або на одному підприємстві потребує постійного контролю. Контроль і ревізія грошового обігу та

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Контроль операцій за рахунками у банках

Джерелами ревізії операцій на рахунках у банку є: O витяги банків з відповідних рахунків із додатками, які є підставою для проведення прибутково-видаткових операцій; O копії платіжних доручень, доручень-вимог, заяв на виставлення акредитива, книжки грошових

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Етапи контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка розрахунково-платіжних документів

Джерелами ревізії операцій на рахунках у банку є: O витяги банків з відповідних рахунків із додатками, які є підставою для проведення прибутково-видаткових операцій; O копії платіжних доручень, доручень-вимог, заяв на виставлення акредитива, книжки грошових

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Застосування методів зустрічної і взаємної перевірки

Джерелами ревізії операцій на рахунках у банку є: O витяги банків з відповідних рахунків із додатками, які є підставою для проведення прибутково-видаткових операцій; O копії платіжних доручень, доручень-вимог, заяв на виставлення акредитива, книжки грошових

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Документальна ревізія касових і банківських операцій

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами: 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі А) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами: 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі А) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Документальна перевірка касових операцій

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами: 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі А) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами: 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі А) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Нормативна база та об’єкти контролю під час ревізії касових операцій

Основними документами, які регламентують здійснення контрольних заходів щодо проведення касових операцій та ревізій коштів на рахунках банків, є: O Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. 2939-ХІІ; O Закон України

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 4. Ревізія розрахункових операцій

1. Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків Фінансове становище підприємства значно залежить від наявності коштів та правильного їх використання. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків

1. Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків Фінансове становище підприємства значно залежить від наявності коштів та правильного їх використання. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Ревізія розрахунків з оплати праці

Заробітна плата – це винагорода, обчислена здебільшого у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Ревізія розрахунків за претензіями

Пред’явлені претензії покупцями підприємства, відображені на рахунку 374 “Розрахунки за претензіями” і в журналі реєстрації претензій, що надійшли, необхідно пов’язати і використати під час ревізії виконання договорів про постачання продукції покупцям. Така перевірка підвищує

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 5. Ревізія операцій з основними засобами і товарно-матеріальними цінностями

1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами Операції з основними засобами належать до найбільш складних видів роботи підприємства з огляду на їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Перевіряючи надходження, рух і вибуття

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами

1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами Операції з основними засобами належать до найбільш складних видів роботи підприємства з огляду на їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Перевіряючи надходження, рух і вибуття

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Особливості інвентаризації основних засобів

Для забезпечення належного обліку і контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об’єктові в момент надходження на підприємство присвоюють відповідний інвентарний номер, який зберігається за об’єктом упродовж усього періоду перебування його на підприємстві. Якщо

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – Етапи інвентаризації основних засобів

Для забезпечення належного обліку і контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об’єктові в момент надходження на підприємство присвоюють відповідний інвентарний номер, який зберігається за об’єктом упродовж усього періоду перебування його на підприємстві. Якщо

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Контроль за орендою основних засобів

На орендовані основні засоби складають окремий опис із посиланням на документи, які підтверджують прийняття відповідних об’єктів в оренду, та вказують строк оренди. Один примірник опису до складання річного звіту надсилають орендодавцеві. У такому самому

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 4. Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями

Завдання контролю і ревізії полягають у перевірці забезпечення: O правильності і своєчасності оформлення операцій, пов’язаних із надходженням і використанням матеріалів; O збереження матеріальних цінностей за місцями зберігання та на всіх стадіях їх руху; O

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – МОДУЛЬ 2. Особлива частина контролю і ревізії

ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії Ревізія і фінансовий контроль як складові інструментарію управління фінансами існували завжди і змінювалися у процесі еволюції економічних відносин

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції

ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії Ревізія і фінансовий контроль як складові інструментарію управління фінансами існували завжди і змінювалися у процесі еволюції економічних відносин

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії

ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії Ревізія і фінансовий контроль як складові інструментарію управління фінансами існували завжди і змінювалися у процесі еволюції економічних відносин

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Перевірка витрат за різними напрямами

Аналізуючи складові витрат (матеріальні, на оплату праці, адміністративні), слід з’ясувати причини змін та вплив на фінансовий результат кожної з них. Насамперед визначають, які витрати впливають на фінансовий результат. При цьому: 1) з’ясовують причини зростання

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Завдання, послідовність джерела ревізії готової продукції

Процес випуску готової продукції й наступні за цим операції з її реалізації є взаємозалежними. Під час ревізії перевіряють дані про випуск і здавання на склад готової продукції. Основні напрями ревізії готової продукції: O контроль

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 4. Перевірка виконання договірних відносин з покупцями

За ринкових відносин на зміну централізованій системі управління та постачання і укладання договорів з покупцями відповідно до виділених фондів прийшла система вільного підприємництва. Вона грунтується на добровільних угодах постачальників із покупцями відповідно до системи

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 7. Ревізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності

1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийому контролю Перевірка бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетної установи здійснюються, зазвичай, під час проведення ревізії виконання кошторису, тематичної перевірки та при фінансовій і комплексній ревізії. Тому

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийому контролю

1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийому контролю Перевірка бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетної установи здійснюються, зазвичай, під час проведення ревізії виконання кошторису, тематичної перевірки та при фінансовій і комплексній ревізії. Тому

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства з фінансовою звітністю

Ревізор повинен мати довідковий матеріал, який коротко тлумачить зміст законів, постанов, інструкцій та інших норм з питань обліку і звітності, програму його дій, котра передбачає з’ясування питань про: 1) стан обліку і звітності на

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Контроль і ревізія коштів цільового призначення

Під час ревізії перевіряють усю інформацію про стан і рух коштів за різновидами кожного капіталу – статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також інформацію про нерозподілені прибутки (непокриті збитки) та кошти на цільове

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 8. Узагальнення, розгляд та реалізація результатів ревізії

1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії Документування контрольних заходів та їх результатів за змістом і формою полягає у складанні робочих, офіційних, додаткових і супровідних документів (рис. 8.1). Рис. 8.1. Документування контрольних заходів

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії

1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії Документування контрольних заходів та їх результатів за змістом і формою полягає у складанні робочих, офіційних, додаткових і супровідних документів (рис. 8.1). Рис. 8.1. Документування контрольних заходів

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 2. Висновки за матеріалами ревізії і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків

Кваліфікованого проведення ревізії та обгрунтування кожного факту, викладеного в акті, взяття пояснень та проведення службового розслідування недостатньо. Потрібно вжити заходів, котрі запобігають повторенню таких порушень на інших суб’єктах господарювання. Домогтися цілей можна виконанням контролюючими

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 3. Реалізація результатів ревізій і перевірок

Реалізація результатів контрольних заходів здійснюється на основі організації контролю за виконанням рішень проведеної ревізії. Зокрема, в практичній діяльності використовують такі способи контролю за виконанням рішень: – у термін, зазначений у пропозиціях до акту ревізії

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – ТЕМА 9. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами

1. Правові підстави організації взаємодії Контрольні заходи, які органи контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях і етапах контрольного процесу здійснюють у тісному контакті з правоохоронними органами, регламентуються законодавчими та підзаконними нормативними актами. Можна виділити три

Контрольно-ревізійна діяльність – Живко 3.Б. – 1. Правові підстави організації взаємодії

1. Правові підстави організації взаємодії Контрольні заходи, які органи контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях і етапах контрольного процесу здійснюють у тісному контакті з правоохоронними органами, регламентуються законодавчими та підзаконними нормативними актами. Можна виділити три