Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Опис функціональних обов’язків контролера за А. Дайле

А. Опис функціональних обов’язків

Для керівника відділу фінансово-економічних розрахунків як контролера підприємства:

Контролер є підзвітним одному з членів правління і відповідає за:

Задача

Створення апарату планування і контролю, що орієнтує підприємство на одержання прибутку.

Спеціальні обов’язки

1. Керівництво плановою і бюджетною роботою; координація і взаємне узгодження окремих цілей і планів.

2. Створення інформаційної системи звітності, точно і швидко функціонуючої, що й забезпечує одержання кожним саме тієї інформації і документації, у якій він має потребу у своїй області прийняття рішень (інформаційна система менеджменту).

3. Консультування працівників лінійних відділів, насамперед відділу збуту, виробничого відділу і відділу закупівель, у процесі прийняття ними рішень. Опис наслідків цих рішень, а також розробка альтернатив поліпшення ситуації підприємства по показниках обороту, витрат і прибутку і рекомендацій з вибору найбільш прийнятних із запропонованих альтернатив.

4. Проведення розрахунків ефективності інвестицій і підготовка заходів щодо впровадження сучасних методів менеджменту в інтересах підприємства.

5. Аналіз існуючих взаємозв’язків, методів і стану системи керування, їхнє порівняння з поставленими цілями, обмеженнями, заданими правлінням підприємства, і критеріями результативності.

6. Збереження майнового комплексу підприємства.

7. Здійснення поточного контролю за витратами.

8. Виконання функцій голови комітету з розрахунків цін на продукцію.

9. Прояв ініціативи в питанні відповідності рівня оплати праці працівників, у першу чергу, керівників продуктових груп і агентів збуту, з результативними показниками.

10. Недопущення того, щоб намічені заходи щодо удосконалювання так і залишилися на папері, підтримка їхнього впровадження в практику роботи лінійних відділів.

Б. Посадова інструкція контролера

1. Найменування підприємства. Завод П в…

2. Найменування посади. Керівник штабного відділу – контролер.

3. Місце в організаційній структурі:

3.1. Контролер підрозділу адміністративно підзвітний господарському керівникові підприємства.

3.2. Йому адміністративно і функціонально підпорядковуються працівники його штабного відділу.

3.3. Посада контролера заміщається одним зі співробітників своєї робочої групи або керівником фінансово-економічного відділу.

4. Функціональна підпорядкованість штаб-квартирі підприємства. Контролер підрозділу з всіх методичних питань підзвітний головному контролерові підприємства.

5. Основні задачі:

Функції контролера підрозділу в широкому змісті включають усе, що належить до планування і контролю економічних результатів діяльності підприємства. Його головне завдання полягає в тім, щоб розробляти матеріали для прийняття управлінських рішень і представляти їх керівництву підприємства. Він повинен консультувати керівників із усіх питань вибору найбільш ефективних варіантів дій і тим самим впливати на використання всіх можливостей одержання підприємством прибутку.

6. Необхідні знання і навички:

6.1. Впевненість у визначенні економічних взаємозв’язків на підприємстві, насамперед між показниками виторгу від реалізації, пропорційними витратами, постійними витратами і прибутком.

6.2. Володіння методом розрахунку сум покриття.

6.3. Досвід у застосуванні сучасних методів калькулювання на основі сум покриття по продукту з урахуванням вузьких місць у виробництві.

6.4. Розуміння технічних аспектів виробничих процесів.

6.5. Здатність аналітично мислити.

6.6. Упевнена усна і гарна письмова мова необхідні при веденні переговорів з керівниками підприємства і при складанні звітів.

6.7. Досвід керівництва людьми.

7. Приватні задачі займаючого посаду:

7.1. Аналіз і планування витрат:

А) складання бюджету витрат по елементах і місцях їхнього виникнення; поділ витрат на постійні і пропорційні;

Б) визначення ставок витрат для калькуляцій з поділом на граничні і постійні з обліком наявних у розпорядженні потужностей.

7.2. Координація планів:

А) допомога в розробці приватних планів (наприклад, виробничого плану, плану по складських запасах, плану закупівель);

Б) узгодження приватних планів із планом реалізації;

В) координація приватних планів і їхня інтеграція в загальний план.

7.3. Визначення очікуваних результатів:

А) визначення пропорційних витрат для планового обороту на основі нормативів витрат, включаючи норми витрати матеріалів. План реалізації розробляє відділ збуту по показниках обсягів реалізації і виторгів;

Б) визначення валової суми покриття для планового обороту;

В) розрахунок очікуваної величини управлінського результату з урахуванням цільового покриття блоку постійних витрат, включаючи цільову величину доходу з капіталу.

7.4. Контролінг:

А) поточні порівняння планових і фактичних показників, тобто контроль за реалізацією плану;

Б) поділ виявлених відхилень від плану на:

– відхилення по збуту (зміна обсягів і цін реалізації і структури асортименту),

– відхилення по виробництву (зміна витрати матеріалів і оплати праці),

– відхилення за постійними витратами (за елементами витрат у порівнянні з планом);

В) аналіз відхилень і обговорення їхніх причин з відповідальними керівниками (підрозділу, відділу закупівель і відділу збуту), можливих шляхів їхнього усунення й альтернативних заходів, спрямованих на виконання плану;

Г) розробка зведеного звіту для правління підприємства, що містить оцінку показників з метою регулювання подальшої діяльності після виявлення відхилень.

7.5. Порівняння ринкового попиту з наявним асортиментом продукції при наявності вузького місця:

А) виявлення разом з керівниками підрозділів вузьких місць;

Б) розробка асортименту продукції з урахуванням вузьких місць. Визначення пріоритетності продуктів за критерієм прибутковості одиниці виробу в одиницю часу завантаження вузького місця (стратегічний список);

В) з’ясування ринкових шансів для отриманого асортименту.

7.6. Розрахунок ефективності інвестиційних заходів:

А) оцінка ефективності планових або представлених на обговорення інвестиційних заходів, а також попередній розрахунок змін, що підуть за їхнім застосуванням;

Б) оцінка рентабельності інвестиційних заходів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Опис функціональних обов’язків контролера за А. Дайле