Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 7.5. Резюме

Власники організації переслідують мету отримання максимальних прибутків або, точніше, збільшення багатства утримувачів акцій. Висунення такої мети аргументують по-різному. Перш ніж ухвалити правильне рішення, необхідно визначити мету або керуючий напрям, які допоможуть ухвалюючим рішенням оцінити перевагу одного варіанту дій перед іншим.

Другий етап циклу ухвалення рішення полягає в пошуку ряду можливих курсів (варіантів) дій, направлених на досягнення поставленої мети. Якщо увага адміністрації (дирекції) організації цілком поглинена асортиментом продукції і ринком збуту сьогоднішнього дня, і вона випускає з-під контролю тенденцію до звуження ринку збуту своєї продукції і рух грошової готівки, то з’являється небезпека, що в майбутньому вона не зможе генерувати достатньо грошової готівки, щоб витримати конкуренцію. Для максимізації майбутнього притоку грошової готівки істотно, щоб адміністрація (організація) постійно одержувала інформацію про можливі позитивні і негативні для неї тенденції розвитку економічної обстановки і негайно вживала заходів, за допомогою яких можна захистити організацію від несподіванок в майбутньому. Ухвалення рішень торкається майбутньої діяльності підприємства, Змінити що-небудь в минулому вже немає можливості. Тому минулі витрати слід виключити з аналізу або брати їх в розрахунок, тільки якщо вони є єдиною базою визначення майбутніх витрат. Витрати, що враховуються при ухваленні одного рішення, можна повністю ігнорувати при ухваленні іншого альтернативного рішення.

Щоб бути врахованими при розгляді того або іншого варіанту рішення, витрати повинні відповідати двом умовам:

1. Це повинні бути витрати, очікувані в майбутньому.

2. Вони повинні бути різними для різних варіантів альтернативних рішень.

Метод прямого віднесення витрат часто корисний при визначенні тих складових витрат, на які слід звертати увагу при ухваленні специфічних рішень: продовжити або припинити випуск якої-небудь групи товарів; проводити які-небудь комплектуючі вироби або займатись їх придбанням їх; приймати або відхилювати спеціальне замовлення; як реагувати з приводу впливу на розмір маржинального прибутку обмежуючих умов або інших найважливіших чинників.

Аналіз “витрати – об’єм – прибуток” використовують для визначення впливу, який надають зміни у витратах, ціні товару, об’ємі його виробництва і номенклатурі товарів, що випускаються, на величину одержуваного від реалізації товару прибутку, а також для оцінки зміни одного з цих чинників або декількох чинників разом.

На величину прибутку впливають зміни наступних чинників: продажна ціна товару; кількість проданих одиниць; величина постійних витрат; величина змінних витрат.

Практичне заняття 1

Дати відповіді на наступні питання:

1. З яких етапів складається процес прийняття рішень;

2. Наведіть приклади з своєї практики, коли вам доводилось приймати рішення, яку інформацію ви при цьому використовували?

3. Який вплив може мати навколишнє середовище для управління виробництвом та процесу прийняття рішень?

4. Що повинно враховуватись при прийнятті управлінських рішень в умовах ринкової економіки?

5. Назвіть основні показники економічної діяльності підприємства.

Кейс “Два кредити, або чому 40 менше 36”

Підприємству потрібен кредит у сумі 2 млн грн. на 5 років, за яким можливо звернутися до двох банків. Банк А надає позику під 40 % річних із щорічним погашенням у кінці року 1/S суми позики. Банк Б пропонує позику під 36 % річних, погашення рівними щорічними платежами, що включають погашення кредиту і відсотки за нього.

Фінансовий менеджер складає графік погашення позики банку А Відсотки за кредит нараховуються на фактичну суму кредиту, яким користувалось підприємство протягом періоду: (грн.)

Рій

Відсотки зарік

Погашення позики

Щорічний платіж

Заборгованість на кінець року

1

800000

400000

1200000

1600000

2

640000

400000

1040000

1200000

3

480000

400000

880000

800000

4

320000

400000

720000

400000

5

160000

400000

560000

Усього

?

?

?

Сумарний платіж за 5 років складе? грн.

Щорічний платіж, що включає погашення кредиту банку Б і відсотки за нього методом ануїтету, знаходимо, поділивши теперішню вартість кредиту (2000000 грн.) на множник теперішньої вартості ануїтету звичайного при П = 5 років, і = 36 %.

2000000:2,180738 = 917120,5 грн.

Сумарний платіж за 5 років дорівнює п’ятикратному щорічному ануїтету

917 010,5 х 5 -4 585 602,5 (грн.).

Фінансовий менеджер складає графік погашення позики банку Б, грн.

Рік

Відсотки за А фін

Погашення позики

Щорічний

Платіж

Заборгованість на кінець року

1

720000

197120,5

917120,5

1802879,5

2

649036,6

268083,9

917120,5

1534795,6

3

552526,4

364594,1

917120,5

1170201,5

4

421272,5

495848

917120,5

674353,5

5

242767,0

674353,5

917120,5

Усього

?

?

?

Сумарний платіж за 5 років складе? грн.

На основі даної інформації прийміть рішення, в якому банку вигідно взяти кредит, обгрунтуйте своє рішення.

Як зміниться графік сплати, якщо підприємство зможе виплачувати більші суми для погашення позики?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 7.5. Резюме