Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.1. Введення в управлінський облік

Пояснюється роль і місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту; розглядається взаємозв’язок і відмінності фінансового, управлінського й виробничого обліку; класифікуються витрати за різними ознаками і використанням отриманих знань для складання фінансової звітності, прийняття рішень і контролю за їхнім виконанням; пояснюється роль і завдання професійних організацій бухгалтерів-аналітиків у забезпеченні функціонування й удосконалювання управлінського обліку; описуються підходи до побудови системи рахунків управлінського обліку.

План

3.1. Введення в управлінський облік

3.2. Сутність і призначення управлінського обліку

3.3. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку

3.4. Види інформації для управлінського обліку

3.5. Організаційні аспекти управлінського обліку

3.6. Резюме

3.1. Введення в управлінський облік

Поняття управлінського (або виробничого) обліку

Управління невеликими компаніями можливо здійснювати без використання внутрішньої вартісної інформації, оскільки вся інформація, що належить до справи, може бути збережена і проаналізована особою, що схвалює всі важливі рішення. Дані, що містяться у фінансовій звітності, стороннім організаціям (акціонерів, податкових органів і так далі), можуть виявитися достатніми для ухвалення управлінських рішень.

Контролінг процесів господарської діяльності   Ільїна С. Б.   3.1. Введення в управлінський облік

Але більш крупні компанії, що функціонують в умовах насиченого конкурентного ринку, незабаром усвідомлюють, що управління вимагає іншої, на відмінну від наданої в сторонні організації інформації, як в якості бази прийняття управлінських рішення, так і для ясного і економічно розумного доведення цих рішень до всіх рівнів управління компанією.

Забезпечення, орієнтованою на процес ухвалення рішень інформацією є задачею управлінського обліку, також названого обліком виробничих витрат.

Базисом управлінського обліку є точне і аргументоване визначення собівартості продукції і/або діяльності компанії. Для проведення розрахунку собівартості, в залежності від різної мети управлінських рішень, застосовується декілька методів, що базуються на фінансовому і управлінському (або виробничому) обліку.

Хоча при підготовці обох типів обліку користуються деякими загальними бухгалтерськими джерелами (наприклад, записами в облікових книгах), інформація, що міститься в управлінській звітності, по декількох важливих аспектах відрізняється від інформації фінансової звітності стороннім організаціям:

– управлінська звітність більш докладна, наприклад, містить інформацію по окремим видам продукції, фабриках, центрам обліку і так далі, яка зазвичай не розголошується стороннім організаціям;

– управлінська звітність більш масштабна, включає, наприклад, як майбутні, так і минулі витрати, доходи і прибуток. Вона також характеризує потенційний ефект від ще не ухвалених рішень, таких як можливості інвестицій, упровадження нової продукції або збільшення продажів. Це веде до додаткової класифікації витрат по їх відношенню до зміни об ‘смів: постійні в порівнянні із змінними витратами;

– структура і зміст управлінської звітності більшою мірою залежать від спеціальних вимог до управлінських рішень і комунікацій в конкретній компанії, ніж від інструкцій по фінансовій звітності. Таким чином, визначення понять собівартості, ціни і прибутків залежать від досліджуваного питання і можуть радикально відрізнятися від визначень, що використовуються у фінансовому обліку. Наприклад, в управлінському обліку ціна майна зазвичай відображає відновну вартість, а не первинні витрати, що враховуються у фінансовій звітності.

Критичною перевіркою якості інформації управлінської звітності є її відповідність досліджуваним специфічним рішенням в конкретній компанії.

Таблиця 3.1

Порівняння управлінської і фінансової звітності

Управлінська звітність

Фінансова звітність

Користувачі

Адміністрація

Сторонні: акціонери, управління, фінансові інститути

Цілі

Економічна оптимізація

Контроль адміністрації, надання надійної бази для оподаткування

Критерії якості

Відповідність з рішеннями і комунікаціями

Придатність для аудита, відповідність інструкціям

Основна увага

Теперішнє і майбутнє

Минуле і теперішнє

Структура і зміст

Індивідуальні, підібрані до кожної компанії рішення

Нормування законом і професійними організаціями

До теперішнього часу у вітчизняних організаціях застосовувався тільки облік повної собівартості з розподілом невигідних витрат між виробами, який був виправданий в умовах централізованого державного ціноутворення. У міру відособлення організацій з різною формою власності, розвитку процесів приватизації державних підприємств, включення механізмів вільного ціноутворення і самостійного планування асортименту продукції, що випускається, розвитку інших сторін ринкової економіки, поступово зростає потреба в управлінському обліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.1. Введення в управлінський облік