Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.4. Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

Оперативний контролінг припускає створення і підтримку рівня ефективності системою досягнення поточної локальної мети фірми, управління ефективністю підприємства.

Оперативний контролінг має свої особливості в системі контролінгу. По-перше, він орієнтований на оперативне (поточне) планування. По-друге, оперативний контролінг є основою успіху стратегічного контролінгу і стратегічного планування.

Загальне уявлення про оперативний контролінг можна представити на основі спеціальної схеми регулювання оперативного контролінгу.

Оперативний контролінг вирішує більш локальні задачі ніж в стратегічному контролінгу. В контролінгу стратегічно важливо оцінювати ефективність управління фірмою. Зазвичай тут використовуються методи порівняльного аналізу, відхилень, індексний аналіз, адитивні моделі. З цією метою можна використовувати систему показників (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Система опорних показників оперативного контролінгу

Показник

Алгоритм розрахунку

1

2

Економічна ефективність (Еп)

Співвідношення результату і затрат:

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Де В – виручка; С/с – собівартість;

ПВ – повні витрати

Рентабельність капіталу Rk

Де П – прибуток; К – капітал

Виробничість В

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Де V – об’єм виробничої продукції;

Сс – середньостатистична чисельність робочих;

TO – відпрацьовані людино-години

РОІ (див. рис. 1.2.)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рентабельність від власного капіталу (РОЕ)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рентабельність сукупного капіталу (РВК)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Кеш-флоу: показує суму, якою розпоряджається підприємство для фінансування інвестицій

Балансовий прибуток + знос + проценти по власному капіталу + інші списання

Квота Кеш-флоу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Продовження табл. 2.4

1

Рентабельність продукції Rn

Матеріаломісткість продукції (Мп)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Де МЗ – матеріальні затрати

Ефективність використання персоналу ЕВП

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Затрати можуть бути включені основна додаткова заробітна плата, премії, відрахування в позабюджетні фонди, соціальні виплати, додаткові страховки

Ціль платежу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Оборотність складських запасів

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Показує як часто обертається запас складу в одиницю часу

Ефективність діяльності представництва (дистриб’ютора)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Норма (відходів)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рентабельність закупок

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рентабельність активів

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Показник замовлень і обороту

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Покриття витрат

Виручка – змінні витрати

Ступінь заборгованості

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Ступінь ліквідності

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Регулювання діяльності контролінгу зображено на рис. 2.6.

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рис. 2.6. Регулювання оперативного контролінгу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рис. 2.7. Структура показника ROI

Ще однією особливістю оперативного контролінгу є принциповий підхід до розкладання окремих показників на складові. Нижче наведений приклад розкладання показника ROI. Такий підхід дозволяє детально вивчити не тільки рівень і динаміку показника, але і визначити вплив чинників на нього. Зі схеми ми виведемо, що це дозволяє не тільки аналізувати, але і управляти зонами оптимізації витрат, зонами оптимізації структури капіталу і зонами оптимізації обороту і мети. Таким чином, ми можемо констатувати про можливість в контролінгу управління показниками і цілими процесами (рис. 2.7).

2.4. Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

На практиці існує тісний взаємозв’язок оперативного і стратегічного контролінгу. Про це в Європі написано немало статей. Найбільш чітко представити взаємозв’язок і відмінність оперативного і стратегічного контролінгу можна на основі табл. 2.5.

Найважливішою задачею оперативного контролінгу є забезпечення існування підприємства. Оперативний контролінг охоплює задачі планування, аналізу і управління, залежно від поставленої мети.

Оперативний контролінг робить спроби за допомогою оперативного планування реалізувати загальне планування фірми. На відміну від традиційної звітності, з її орієнтацією на минуле, оперативний контролінг орієнтований на майбутнє. Дуже добре показаний взаємозв’язок оперативного і стратегічного контролінгу в книзі Р. Манна і Е. Майєра.

Стратегічний контролінг відрізняється від оперативного по наступним позиціям:

– тимчасовий проміжок планування не має обмежень;

– стратегічний контролінг працює з орієнтовними величинами;

– стратегічний контролінг посилений в зовнішньому напрямі і приймає до уваги навколишні зміни різного характеру (наприклад, зміна поведінки клімату, політична і економічна зміни);

– в протилежність переважно ретроспективним підходам оперативного контролінгу, тут досліджуються можливі впливи стратегій на діяльність підприємства в перспективі. Направлені на майбутнє підходи стратегічного контролінгу дозволяють своєчасно розпізнавати шанси і уникнути ризиків;

– облік і систематизація впливу всіх зовнішніх чинників, що мають значення для підприємства, його слабких і сильних місць і систематичне спостереження за їх розвитком;

– оцінка витікаючих з цього шансів і ризиків з урахуванням тих, що є ресурсами (капітал, співробітники, машинний парк);

– здійснення запланованих стратегій і об’єднання планів в оперативний контроль.

Таблиця 2.5

Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

Ознаки

Рівні

Стратегічний контролінг

Оперативний контролінг

Орієнтація бізнесу

Навколишнє середовище і підприємство: адаптація

Підприємство: екологічність виробничих процесів; економічна ефективність

Етапи планування

Стратегічне планування. Сильні/ слабкі сторони

Оперативне планування, складання кошторису і бюджету, управління показниками

Розмірність

Сильні/слабкі сторони; шанси, ризик

Виручка/витрати. Виробіток/витрати

Масштаби, цілі

Забезпечення існування, потенціал успіху

Ліквідність

Економічність

Кеш-флоу

Прибуток

Рентабельність

Економічна ефективність

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.4. Взаємозвязок стратегічного і оперативного контролінгу

Рис. 2.8. Відмінність між оперативним і стратегічним контролінгом за часом


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.4. Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу